[av_section min_height=” min_height_pc=’25’ min_height_px=’500px’ padding=’default’ margin=” custom_margin=’0px’ color=’main_color’ background=’bg_color’ custom_bg=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ video_mobile_disabled=” overlay_enable=” overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=” overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=” shadow=’no-border-styling’ bottom_border=’no-border-styling’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=’scroll’ bottom_border_style=’scroll’ scroll_down=” custom_arrow_bg=” av-desktop-hide=” av-medium-hide=” av-small-hide=” av-mini-hide=” id=” custom_class=” aria_label=” av_element_hidden_in_editor=’0′ av_uid=’av-4uro1w’]

[av_video src=’https://youtu.be/rtNW4BqrIbQ?t=5′ mobile_image=” attachment=” attachment_size=” format=’16-9′ width=’16’ height=’9′ conditional_play=” id=” custom_class=” av_uid=’av-1z73no’]

[av_textblock size=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” font_color=” color=” id=” custom_class=” av_uid=’av-kcg8m5g8′ admin_preview_bg=”]
Post 00010

Onmogelijke dingen doen

Pater Elias Leyds csj – Eens geschreven, blijft gegeven – Overweging bij het Lucas evangelie. Het bezoek van de engel Gabriël aan Maria.(Lukas 1,26-38). 25 maart 2020 – Het hoogfeest van de aankondiging van de Heer (deel3, 25 maart 2020). Evangelie Lezing

We gaan nu kijken naar de evangelielezing van vandaag. Het hoogfeest van de aankondiging van de Heer en het is natuurlijk heel voorspelbaar dat de lezing gaat over de de komst van de engel Gabriël bij Maria in het Lucas-evangelie het eerste hoofdstuk we gaan lezen in die tijd werd de engel Gabriël van godswege gezonden naar een stad in Galilea Nazareth tot een maagd die verloofd was met een man die Josef heette uit het huis van David.  De naam van de maagd was Maria.

Nou een ding is al duidelijk: die engel komt niet uit eigen beweging. Die wordt gestuurd door God naar een mens Hij trad, Gabriël dus, hij trad bij haar binnen en sprak: “verheug u begenadigde, de Heer is met u, gij zijt de gezegende onder de vrouwen”. zij schrok van dat woord en vroeg zich af wat die groet toch wel kon betekenen? De engel wordt door god naar de mens gestuurd de engel is een boodschapper en we gaan zien dat hij werkelijk een dienaar is. Het wezenlijke gaat hij niet doen. Hij gaat als het ware als een dienaar, gaat ie …. de omstandigheden kweken, waarin Maria de wil van god gaat begrijpen en zij: ‘Ja’ kan zeggen.

Voor de rest zien we dat Maria de woorden niet begrijpt. Wat daar wordt gezegd is … theologie van een engel zelf, wat daar gezegd wordt, begrijpt zij zelf niet. Dus haar zelfkennis, ja ik zeg niet dat er iets aan ontbreekt,maar er is een diepgang in haar ziel, die zij zelf nog niet kan begrijpen. Die gaat ze steeds beter begrijpen in het geloof, in wat er gebeurt, in wat zij van christus ontvangt. Maar er is nu al een mysterie waarvan zij deel uitmaakt. Zij is zelf dat mysterie, maar ze doorgrondt en doorziet dat nog niet helemaal, maar ze gelooft er wel in, dat gaan we zien…

Maar de engel zei tot haar: “Vreest niet Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen en gij moet hem de naam “Jezus” geven. Nou tot zover, wel een beetje een bijzondere aankondiging maar ja, niets bovennatuurlijks aan de hand lijkt het. Behalve dan die engel zelf We gaan door. Hij zal groot zijn en zoon van de allerhoogste genoemd worden… Engel zegt niet hij zal zoon van de allerhoogste zijn. Waar wij wel in geloven… Hij wordt zo genoemd, maar dan blijven wij, en misschien Maria ook, met de vraag zitten:

oké, hij wordt zo genoemd, maar er zijn wel vaker mensen die titels hebben gekregen .. Mensen hebben benamingen ontvangen, die niet juist waren … De vraag is: is het ook zo ? Komt het echt? Het is een soort van cliffhanger, zoals dat heet, van gaat ie het nou zeggen of gaat hij het nou niet zeggen? Is het nou de zoon van de allerhoogste, of is hij niet de zoon van de allerhoogste? Gabriel zegt: “Hij zal groot zijn en hij zal zoon van de allerhoogste genoemd worden” god de Heer zal hem de troon van zijn vader David schenken…

Ja, tot nu toe, wel mooi, fijn. Het koningschap van Israel wordt hersteld maar de troon van David, is natuurlijk een tijdelijke kroon. David is is een is een wereldse heerser. Dus het probleem over het goddelijke van … dat kind dat Maria … … gaat ontvangen dat is nog niet helemaal duidelijk. Het zijn toch allemaalredelijk wereldse beloftes En hij zal in … Ah en nu komt het … in eeuwigheid koning zijn over het huis van Jacob en aan zijn

koningschap zal nooit een einde komen. En nu komt het dus: via het koningschap van Christus, komen we bij iets goddelijks terecht. Die koning hoeft nog niet echt een god te zijn, maar hij staat wel in een directe relatie met God, want zijn koningschap gaat eeuwig duren. Aan zijn koningschap zal nooit een einde komen Oftewel anders gezegd: zijn Koningschap is de voltooiing van alle koningschap Christus Koningschap is het einde van alle koningschap

Door dat directe verband met God Maria echter sprak tot de engel: “hoe zal dit geschieden, daar ik geen man beken?” Hierop gaf de engel haar ten antwoord: “de Heilige Geest zal over u komen, en de kracht van de allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook, zal wat er ter wereld wordt gebracht, ‘Heilig’ genoemd worden, Zoon van God”.

Er is nog iemand die eigenlijk zo’n vraag stelt: “hoe kan dat nou?” en die wordt bestraft. Dat is namelijk de vader van Johannes de doper, Zacharias vader van Johannes de Doper, die is in zijn eentje in het allerheiligste van de tempel en die krijgt ook de belofte van een zoon. En die vraagt ook van: hoe kan dat nou? Mijn vrouw is oud en ik ben ook zo jong niet meer. En dan krijgt hij eigenlijk een soort van bestraffing omdat hij zo zwak geloof heeft gehad of niet heeft geloofd en hij mag niet praten tot de geboorte van Johannes.

Eigenlijk is dat een ongelijke behandeling. Maria vraagt ook: hoe kan dat nou gebeuren? Ongelijke behandeling, man en vrouw, wat gebeurt hier nou? We kunnen dus hieruit ontdekken dat er eigenlijk twee soorten manieren zijn om God te bevragen: de eerste manier, is een beetje geworteld in ongeloof,en gaat over natuurlijke zaken. Johannes de doper is een kind dat op oude leeftijd aan de ouders wordt geschonken. Daar zit wat twijfel bij. Het gaat over een natuurlijke zaak.

Maria stelt in feite op heel een andere manier ook de vraag: hoe kan dit gebeuren …? want zij gaat direct in op dat Goddelijke van deze geboorte en dus ook het onmogelijke. Want Zacharia is wel getrouwd en heeft omgang met zijn vrouw maar maria niet… Nog niet. … en ze zal ook altijd maagd blijven … maar hier is zij verloofd, dus zij heeft helemaal geen omgang met Josef, dus voor Maria is die vraag, direct een vraag, die de natuur overstijgt.

Kijk en op zo’n manier mogen we niet alleen vragen, maar moeten we eigenlijk vragen. Want wat god in ons geloofsleven van ons vraagt is niet moeilijk. Het is onmogelijk.

En daarom is die vraag van ons altijd nodig tot onze laatste snik: hoe kan dit gebeuren? hoe kunnen wij werkelijk op een goddelijke manier aanbidden op een goddelijke manier liefhebben Dat zijn niet moeilijke dingen, dat zijn onmogelijke dingen.

Dus die vraag en ik noem dat een contemplatieve vraag … de vraag van iemand die wil zien. Die vraag moeten we altijd stellen. Als wat niet doen, dan maken we ons geloof ineens heel erg plat, heel banaal, heel moralistisch. Als wij denken dat we begrijpen hoe we het moeten doen, omdat god liefde is, en zo staat in de catechismus,  ja maar dan mist er iets. Dan mist die contemplatieve vraag: hoe zal dit gebeuren? en pas als we die vraag durven te stellen wordt het Christendom echt iets interessants.

Want je gaat geen moeilijke dingen ermee doen … je gaat onmogelijke dingen doen ik herhaal nog even de heilige geest zal over u komen en de kracht van de allerhoogste zal u overschaduwen daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht Heilig genoemd worden: Zoon van God.

Zoon van god genoemd worden? maar is hij het nu? Waarom zegt Gabriël dat niet gewoon: “Hij zal de zoon van God zijn”?

Als ik even advocaat van de duivel mag spelen … bij sommige duivel uitdrijvingen, van Christus later in zijn leven, lijkt het wel alsof de demonen duidelijker zijn, dan de engel Gabriël. Want die zeggen: wij weten wie u bent. gij zijt de gezalfde van god. En dan zegt Jezus: “hou je mond”. Ik vind het ook zo raar… Als ik jezus was zou ik zeggen: nou, vertel maar even wie ik ben… Ik zou best wel even nog 5 minuten hebben willen doorluisteren naar dat geschreeuw van die demonen, want ze zeiden dingen die keihard waar waren .. en ja, als je ze eenmaal aan het woord had gelaten … hadden ze misschien nog wel wat meer helderheid kunnen geven over de identiteit van Christus. dat is heel wonderlijk, die demonen die herkennen direct Jezus en zeggen: gij zijt de gezalfde van God en dan moeten ze hun mond houden van Jezus, terwijl Gabriël.. het is net alsof die, net niet de puntjes op de “i” durft te zetten… Wat is het namelijk: hij is geen demon. Hij is er niet om ons lastig te vallen.. en hij laat ook alles over aan God en aan de mens. Gabriël is een buitengewoon goede dienaar. Natuurlijk, want hij ziet God. Dus het kan ook niet anders, maar hij wil zich nooit meer aan de mensen opdringen zoals God zich ook niet aan de mensen opdringt.

Gabriël die zich niet meer opdringt dan God en God dringt zich niet op dus Gabriël heeft ook die ongelooflijke terughoudendheid die in feite hetzelfde is als wat de Goddelijke Vader tegenover ons heeft. Want waarom is die terughoudendheid?

Omdat Gods’ bestuur past voltooid kan worden als de mens ‘Ja’ zegt. Als de mens het ermee eens is. En dat is precies wat er gaat gebeuren…

Gabriel gaat nog even door: “Weet dat zelfs Elizabeth uw bloedverwanten in haar ouderdom een zoon heeft ontvangen, en ofschoon zij onvruchtbaar heette,is zijn nu in haar zesde maand.” Nou, zij heette, er wordt niet gezegd zij was onvruchtbaar, nee zij heette onvruchtbaar dus dat ging ook over iets waarvan je nog niet precies weet of het waar is, nou het blijkt zo: ze heette wel onvruchtbaar maar ze is het helemaal niet. Zij is nu in haar zesde maand, want voor God is niets onmogelijk en God is boven de natuur en God kan doen met de menselijke natuur wat het beste is voor de mens.

Nu zei Maria: “zie de dienstmaagd des Heeren, mij geschiede naar uw woord” En de engel ging van haar heen. “Zie de dienstmaagd des Heeren, mij geschiede naar uw woord” dus hier is het moment dat Maria het woord van God in haar geloof ontvangt en daardoor ook in haar lichaam ontvangt. Dit is het moment van de conceptie van Christus in de schoot van Maria op het moment dat zij zegt: “mij geschiede naar uw woord”.

Nou verder “zie de dienstmaagd des Heeren” dat moet … ik zou bijna bijna zeggen: “een een enge uitspraak zijn geweest” Een beetje … huiveringwekkend voor Gabriël want ik vraag me af wie er het meest onder de indruk is geweest van deze ontmoeting Gabriël, die ziet daar de vrouw, het schepsel dat zijn koningin gaat worden en natuurlijk Maria ziet een engel, wat ook niet iedere dag gebeurt. Wie van de twee is er het meest onder de indruk?

“Zie de dienstmaagd des Heeren” Daarmee laat Maria eigenlijk al in haar geloof zien, dat zij de koningin van de engelen gaat worden De engelen zijn dienaars en de dienstmaagd bij uitstek is Maria en daardoor is zij degene door wie God voortaan alle bevelen aan de engelen gaat geven.
[/av_textblock]

[/av_section]