Moederdag: 10 katholieke moeders die heilig werden @aciprensa

HomeACI PrensaMoederdag: 10 katholieke moeders die heilig werden @aciprensa

Van de hoofdredactie van ACI Prensa – 10 mei 2024

Om Moederdag te vieren, zijn hier 10 katholieke moeders die de glorie van de hemel bereikten en de kroon van heiligheid verdienden in familie, huwelijk en dagelijks leven.

  1. De heilige Gianna Beretta Molla (1922-1962)
De heilige Gianna Beretta Molla (1922-1962)

Deze Italiaanse heilige werd ziek door kanker en besloot door te gaan met de zwangerschap van haar vierde kind in plaats van abortus te plegen, zoals artsen voorstelden om haar leven te redden.

Gianna studeerde geneeskunde en specialiseerde zich in kindergeneeskunde. Ze vatte haar werk met de zieken als volgt samen: “Zoals de priester Jezus aanraakt, zo raken wij artsen Jezus aan in de lichamen van onze patiënten.

Ze trouwde met Pietro Molla, met wie ze vier kinderen kreeg. Ze slaagde erin een evenwicht te vinden tussen haar werk en haar missie als huismoeder.

Gianna stierf op 28 april 1962 op 39-jarige leeftijd, een week na haar bevalling. Ze werd op 16 mei 2004 heilig verklaard door paus Johannes Paulus II, die haar uitriep tot beschermheilige van de verdediging van het leven.

Klik hier en hier voor meer informatie over het leven van deze heilige.

  1. De heilige Monica (332-387)
De heilige Monica (332-387)

De moeder van de heilige Augustinus werd geboren in Tagaste (Afrika) in 332. Haar ouders huwelijkten haar uit aan een man genaamd Patricius. Hoewel hij een harde werker was, was haar man gewelddadig, een rokkenjager, een gokker en verachtte hij het geloof.

30 jaar lang leed de heilige Monica onder de woedeaanvallen van haar man.

Ze bad en bracht voortdurend offers voor de bekering van haar man. In 371 vervulde God haar wens en werd Patrick gedoopt.

Een jaar later, toen Augustinus 17 jaar oud was, werd ze weduwe.

15 jaar lang bad ze en bracht ze ook offers voor de bekering van haar zoon, die een losbandig leven leidde. In 386 kondigde de heilige Augustinus zijn bekering tot het katholicisme aan en zijn verlangen om celibatair te blijven tot aan zijn dood.

Hij stierf een heilige dood in 387 op 55-jarige leeftijd. Veel moeders en echtgenotes bidden tot de heilige Monica voor de bekering van hun zonen en echtgenoten.

Als je meer wilt weten over het leven van deze heilige, klik dan hier en hier.

  1. De heilige Rita van Cascia (1381-1457)
De heilige Rita van Cascia (1381-1457)

Hoewel ze van kinds af aan non wilde worden, werd ze door haar ouders uitgehuwelijkt aan Paolo Ferdinando.

Haar man behoorde tot een familie van huurlingen en was een dronkaard, rokkenjager en gewelddadig. De heilige Rita bleef hem hun hele huwelijk trouw.

Het echtpaar kreeg een tweeling met hetzelfde temperament als hun vader. De heilige vond kracht in Jezus, aan wie ze haar lijden opdroeg.

Na 20 jaar bidden werd Paolo bekeerd en begon hij samen met Rita aan een weg naar heiligheid. Hij werd echter vermoord door zijn vijanden.

Haar kinderen zwoeren dat ze de moord op hun vader zouden wreken en ze vroeg de Heer hen de dood te schenken in plaats van hen een doodzonde te zien begaan. Voordat ze stierven vergaf de tweeling de moordenaars van hun vader.

In 1417 trad ze in als non in het klooster van de Augustinessen. Daar mediteerde ze en verdiepte ze haar inzicht in het lijdensverhaal van Christus.

In 1443 ontving ze de stigmata.

Na een ernstige ziekte stierf ze in 1457. Haar lichaam blijft ongeschonden. Ze staat bekend als de “Heilige van het Onmogelijke”.

Als je meer wilt weten over het leven van deze heilige, klik dan hier en hier

  1. De heilige Maria de la Cabeza (? – 1175)
De heilige Maria de la Cabeza (? – 1175)

De heilige Maria de la Cabeza (de heilige Maria van het Hoofd), ook bekend als Maria Torribia, werd geboren in de buurt van Madrid (Spanje). Ze was de vrouw van de heilige Isidorus van Madrid (ook Isidorus de ‘Boer’ genoemd).

Ze voerde haar taken uit met nederigheid, geduld, toewijding en soberheid. Ze was altijd attent en behulpzaam voor haar man. Het echtpaar had slechts één kind.

Omdat de heilige Isidorus en de heilige Maria de la Cabeza een leven wilden leiden dat volledig gewijd was aan God, besloten ze te scheiden. Haar man bleef in Madrid en zij vertrok naar een kluizenarij. Daar wijdde ze zich aan diepe meditatie en liefdadigheidswerk.

Toen de heilige María de la Cabeza stierf, werd ze begraven in de kluizenarij waarin ze met zoveel liefde had gewoond. Haar overblijfselen werden overgebracht naar Madrid en er worden genezingswonderen aan haar toegeschreven voor hoofdkwalen.

Als je meer wilt weten over het leven van deze heilige, klik dan hier en hier. 

  1. De heilige Anna, moeder van de Maagd Maria
De heilige Anna, moeder van de Maagd Maria

Volgens de overlevering waren Joachim en Anne een rijk en vroom echtpaar dat in Nazareth woonde. Omdat ze geen kinderen hadden, werd hij vernederd in de tempel.

Op een dag keerde de heilige Joachim niet terug naar huis, maar ging naar de bergen om zijn verdriet aan God op te dragen. Toen Anna de reden van de afwezigheid van haar man vernam, vroeg ze de Heer om haar onvruchtbaarheid weg te nemen en beloofde ze om haar kinderen aan zijn dienst op te dragen.

God verhoorde haar gebeden en stuurde een engel die tegen haar zei: “Anna, de Heer heeft je tranen gezien; je zult zwanger worden en kinderen baren en de vrucht van je schoot zal in de hele wereld gezegend worden.

Deze engel deed dezelfde belofte aan Joachim, die terugkeerde naar zijn vrouw. Anna baarde een dochter die ze Mirjam (Maria) noemde en die de Moeder van Jezus Christus werd.

Als je meer wilt weten over het leven van deze heilige Anna, klik dan hier en hier.

  1. De zalige Angela van Foligno (1249-1309)
De zalige Angela van Foligno (1249-1309)

Angela was vanaf haar jeugd gehecht aan rijkdom en leidde een libertijns leven, zelfs na haar huwelijk.

In 1285 maakte ze een existentiële crisis door. Omdat ze vlakbij Assisi woonde, werd ze geraakt en uitgedaagd door het voorbeeld van Franciscus.

Op een dag werd ze zo gekweld door wroeging dat ze de heilige vroeg haar te verlossen. Ze ging toen naar de kerk van St. Feliciano, waar ze ging biechten over haar leven.

Daar deed ze een belofte van eeuwige kuisheid en begon een leven van boetedoening te leiden, waarbij ze haar beste kleren weggaf en strenge vastte.

Na haar bekering verloor ze achtereenvolgens haar moeder, haar man en haar acht kinderen. Ze stierf in 1309.

Als je meer wilt weten over het leven van deze heilige, klik dan hier en hier.

  1. De heilige Elisabeth (Isabel) van Portugal (1274-1336)
De heilige Elisabeth (Isabel) van Portugal (1274-1336)

Op 14-jarige leeftijd werd ze de vrouw van Dionysius (Dinis), koning van Portugal. Vanaf het moment dat ze in het land aankwam won ze de sympathie van het volk vanwege haar vrome en devote karakter.

Hoewel haar man een rokkenjager was en kinderen had met verschillende vrouwen, verwelkomde de heilige Elisabeth hen aan het hof en behandelde ze hen op christelijke wijze.

Toen prins Alfonso zich realiseerde dat zijn recht op de troon in gevaar was, besloot hij in opstand te komen en de koning reageerde gewelddadig. Deze ruzie tussen vader en zoon deed de heilige Elisabeth veel verdriet, en ze kwam vele malen tussenbeide in de gevechten tussen Dionysus en Alfons.

Op een dag stelde de koningin zich tussen de twee legers op om bloedvergieten te voorkomen.

Na de dood van de koning in 1325 trok ze zich terug in Coimbra.

In 1336 brak er een nieuw conflict uit tussen Alfonso IV en de koning van Castilië, Alfonso XI, die de kleinzoon van Elisabeth was.

De koningin ging naar het kamp van de legers, waar ze werd ontvangen en ziek werd. Voordat ze stierf, beloofde haar zoon haar dat hij Castilië niet zou binnenvallen.

Als je meer wilt weten over het leven van deze heilige, klik dan hier, hier en hier.

  1. De heilige Clotildis (474-545)
De heilige Clotildis (474-545)

Dankzij haar bekeerde de stichter van de Franse natie zich tot het katholicisme en werd Frankrijk een katholiek land.

De koningin overtuigde haar man om zich tot het christendom te bekeren als hij de slag bij Tolbiac tegen de Germanen zou winnen.

Koning Clovis behaalde de overwinning en werd met Kerstmis 496 door bisschop Sint Remigius gedoopt. Diezelfde nacht ontvingen de zus van de koning en drieduizend van zijn mannen het eucharistisch sacrament.

Vanaf dat moment werd Clotilde in Frankrijk de “Eerstgeboren Dochter van de Kerk” genoemd.

Clotilde was bij iedereen geliefd vanwege haar grote vrijgevigheid voor de armen, haar zuiverheid en toewijding. Haar onderdanen zeiden dat ze meer op een non leek dan op een koningin.

Na de dood van Clovis brak er oorlog uit omdat zijn beide zonen de troon wilden hebben. 36 jaar lang bad Clotilde voor hun verzoening.

Op een dag, toen de twee legers klaar waren voor de strijd, brak er een zware storm uit die de strijd verhinderde. Dankzij het gebed van de koningin werden de broers verzoend.

Als je meer wilt weten over het leven van deze heilige, klik dan hier en hier.

  1. De heilige Helena (270-329)
De heilige Helena (270-329)

Te midden van armoede ontmoette ze de Romeinse generaal Constantius Chlorus. Ze werden verliefd, trouwden en kregen een zoon: keizer Constantijn.

Ze werd verstoten door haar man, uit machtswellust. Helena leed 14 jaar en bekeerde zich tot het christelijk geloof.

In 306 werd Constantijn uitgeroepen tot Romeinse keizer, hoewel hij een heiden bleef. Hij bekeerde zich echter toen hij vóór de slag bij Saxa Rubra een kruis zag met een inscriptie die luidde: “Met dit teken zul je overwinnen”.

Na de overwinning kondigde Constantijn het vrij belijden van de katholieke religie af en verspreidde het christendom over het hele rijk.

De keizer gaf zijn moeder toestemming om overheidsgeld te gebruiken voor goede werken. De kerk schrijft aan de heilige Helena de ontdekking van het kruis van Christus toe. Ze stierf een heilige dood in het jaar 329.

Als je meer wilt weten over het leven van deze heilige, klik dan hier en hier.

  1. De heilige Marie-Azélie (Zélie) Guerin, moeder van de heilige Thérèse van Lisieux (1831-1877)
De heilige Marie-Azélie (Zélie) Guerin, moeder van de heilige Thérèse van Lisieux (1831-1877)

Hoewel ze in haar jeugd ook non wilde worden, weigerde de abdis haar de toegang tot het klooster. Daarom begon ze een kantklosbedrijf. De goede kwaliteit van haar werk maakte haar atelier beroemd. Ze behandelde haar werknemers altijd goed.

In 1858 ontmoette Marie-Azélie op straat de jonge horlogemaker Louis Martin. Ze werden al snel verliefd op elkaar en trouwden drie maanden later.

Marie-Azélie wilde altijd al veel kinderen hebben en ze allemaal opvoeden voor de hemel. Dit is precies wat ze deed met haar vijf dochters Pauline, Léonie, Marie, Céline en Thérèse, allemaal nonnen.

De laatste, de heilige Thérèse van Lisieux, is een heilige en kerklerares.

Marie-Azélie’s liefde voor Louis was diep en verheven. Voor haar was het haar grootste vreugde om haar man terzijde te staan en een heilig leven met hem te delen.

In 1865 veroorzaakte borstkanker veel leed bij Marie-Azélie. Ze kwam echter in het reine met haar ziekte en was bereid Gods wil te aanvaarden. Ze stierf in 1877.

Ze werd samen met haar man zalig verklaard door paus Benedictus XVI in 2008 en heilig verklaard in oktober 2015 door paus Franciscus.

Als je meer wilt weten over het leven van deze heilige, klik dan hier.

Dit artikel werd oorspronkelijk gepubliceerd in 2023. Het is bijgewerkt voor herpublicatie.

Hoofdredactie ACI Prensa

Agencia Católica de Informaciones – ACI Prensa, maakt deel uit van de persagentschappen van de ACI Group, een van de grootste producenten van katholieke nieuwscontent in vijf talen. Ze maakt sinds juni 2014 deel uitmaakt van de EWTN Global Catholic Network familie, het grootste katholieke televisienetwerk ter wereld, opgericht in 1981 door Moeder Angelica in Irondale, Alabama (VS), dat meer dan 85 miljoen huishoudens bereikt in 110 landen en 16 gebieden.

 


Bron: Día de la Madre: 10 mamás católicas que alcanzaron la santidad | ACI Prensa

Vertaling: EWTN Lage landen – AV

 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel