26 maart 2020 Jaar A (1) 1e lezing Exodus 32: donderdag van de vierde week van de veertigdagen tijd (Jaar A)

HomeEens geschreven blijft gegeven26 maart 2020 Jaar A (1) 1e lezing Exodus 32: donderdag van...

Eens geschreven blijft gegeven

Overwegingen naar aanleiding van de schrift – Pater Elias Leyds C.S.J.

Donderdag van de vierde week van de veertigdagen tijd – Jaar A – Uit het boek Exodus 32,7-14.

God spreekt tot Mozes: ga naar beneden uw volk doet aan afgoderij Ik zie nu hoe halsstarrig dit volk is, ik zal hen in toorn laten vernietigen. Maar Mozes komt voor het volk op bij de Heer. Laat toch uw toorn niet langer over hen voeden. U heeft toch aan Abraham beloofd: Ik zal uw nageslacht talrijk maken als de sterren in de hemel.

God spreekt tot Mozes in 2 vormen 1. In concrete termen, nuchtere constatering – Het Volk heeft een afgodsbeeld gemaakt (een Stier) – het objectieve standpunt 2. het morele standpunt, oordeel – hoe ga ik er op reageren?

1. het is de beschrijving van een volstrekte absurditeit. Je maakt iets, waarvan je vervolgens zegt dat het je afgod is, die jou zelf heeft gemaakt. Idiotie. het gaat over Objectieve feiten en de verhoudingen.

2. Daarna zegt god, ik ga ze straffen.

Maar dan komt Mozes met een logisch tegenargument. Mozes maakt precies de stap die God van hem verwacht. Van nuchter realisme naar de wijsheid. Wat gaan we er aan doen, wat zijn de logische wijze opties. Wat is het beste? Dan gaat God in wijsheid op zoek naar de meest wijze oplossing … En hier gaat de wijsheid verder dan de objectieve wetenschap van het realisme. Hoofdargument van de barmhartigheid is de Eer van God.

Op de achtergrond zie je in de hoon van de Egyptenaren in wezen een andere strijd die plaats vindt. De strijd van de duivel met God. Deze is eerst tot de tijd van Christus in de vorm van: … de duivel Satan roept vanuit de duisternis God toe: .. zie wat voor een wangedrocht je geschapen hebt … ze hebben er niets van begrepen. Het zijn sukkels… Na het mysterie van de verlossing, de verrijzenis van Christus, heeft hij eigenlijk verloren maar blijft Satan God toeroepen: je hebt je vergist dat je de mensheid hebt geschapen.

Lachend stelt hij vast dat zelfs in de 19e eeuw het Atheisme in onze moderne een afgod is geworden …

Bijbeltekst: (Exodus 32,7-14). In die tijd sprak de Heer tot Mozes: “Ga naar beneden, want het volk dat gij uit Egypte hebt geleid is tot zonde vervallen. Ze zijn nu al afgeweken van de weg, die Ik hun had voorgeschreven, ze hebben een stierenbeeld gemaakt, ze buigen zich daarvoor neer, ze dragen er offers voor op en schreeuwen: Israël, dit is de god, die u uit Egypte heeft geleid.” Ook sprak de Heer tot Mozes: “Ik zie nu hoe halsstarrig dit volk is. Laat Mij begaan, dan kan Ik hen in mijn brandende toorn vernietigen. Maar van u zal Ik een groot volk maken.” Mozes trachtte de Heer, zijn God, gunstig te stemmen en vroeg: “Waarom Heer, uw toorn laten woeden tegen uw volk dat Gij met grote kracht en sterke hand uit Egypte hebt geleid? tegen het volk dat Gij met grote kracht en sterke hand uit Egypte hebt geleid? Waarom de Egyptenaren laten honen: Hij heeft ze laten gaan met de boze opzet ze in de bergen te laten omkomen en ze van de aarde weg te vagen? Laat toch uw toorn niet langer tegen hen woeden. Zie af van het onheil waarmee Gij uw volk bedreigt. Denk aan uw dienaren Abraham, Isaäk en Israël, aan wie Gij onder ede beloofd hebt. Ik zal uw nageslacht talrijk maken als de sterren aan de hemel, en heel het land waarover Ik heb gesproken, zal Ik uw nakomelingen voor altijd in bezit geven. Het zal voor eeuwig hun erfdeel zijn.” Toen zag de Heer af van het onheil waarmee Hij zijn volk had bedreigd.

+ Pater Elias c.s.j.

 


Wilt u door naar het tweede deel van de overweging van deze dag, de overweging over het evangelie? Klik dan hier, of gebruik één van de ‘tags’ boven- of onderaan dit artikel

 


Keywoorden: Eens geschreven blijft gegeven | Exodus 32 | Mozes | Pater Elias | Realisme | Schrift uitleg | Strijd van de duivel | Wijsheid |


200326 | XLS00012 | 230325 post views 637 |

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel