27 maart 2020 (2) – Vrijdag van de 4e week van de veertigdagentijd – Jaar A – Johannes 7 – over Autoriteit

HomeEens geschreven blijft gegeven27 maart 2020 (2) - Vrijdag van de 4e week van de...

Eens geschreven blijft gegeven

Overwegingen naar aanleiding van de schrift – Pater Elias Leyds C.S.J.

Vrijdag van de vierde week van de veertigdagen tijd – Jaar A – overweging bij de eerste lezing Johannes 7, over Autoriteit

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 7,1-2.10.25-30.

In die tijd trok Jezus rond in Galilea, want Hij wilde dat niet in Judea doen, omdat de Joden er op uit waren Hem te doden. Toen het echter tegen een van de Joodse feesten, het Loofhutten­feest liep, Toen echter zijn broeders naar het feest waren gegaan, vertrok Hij ook, niet openlijk maar onopvallend.
Enkele Jeruzalemmers zeiden: ‘Is dit niet de man die ze zoeken te doden? En nu zie eens. Hij staat in het openbaar te spreken en men zegt Hem niets! Zou de overheid nu werkelijk erkend hebben, dat Hij de Messias is? Maar van deze man weten wij waar Hij vandaan is, wanneer echter de Messias komt, weet geen mens waar Hij vandaan komt.’
Terwijl Jezus in de tempel leerde, riep Hij met luider stem: ‘Gij kent mij en gij weet waar Ik vandaan ben; toch ben Ik niet uit Mijzelf gekomen, maar Hij die waarachtig is, heeft Mij gezonden, Hem kent gij niet. Ik ken Hem, omdat Ik uit Hem ben en Hij Mij heeft gezonden.’
Ze wilden zich van Hem meester maken, maar niemand sloeg de hand aan Hem, want zijn uur was nog niet gekomen.

 

Johannes 7, Loofhuttenfeest, gang van Jezus van Galilea naar Jeruzalem, openbare preek.

Wanneer de Messias komt weten we niet waar hij vandaan komt. Het gaat over de autoriteit van Jezus. Waar komt hij vandaan en uit wiens naam spreekt hij? Vragen over de autoriteit van Jezus en de autoriteit in het algemeen.

De komst en het verdwijnen van Jezus kan verborgen zijn / onverwacht zijn. Is een mysterie.

De autoriteit van Jezus gaat in wezen over: waarom zouden we zijn autoriteit erkennen? Het gaat om zijn afkomst. Uit wiens naam spreekt hij?

Onze menselijke kennis is nooit volledig. Wij zijn beperkt. We zullen toch een autoriteit nodig hebben omdat we nooit de hele waarheid zullen kennen. En nooit over alle middelen zullen beschikken om als onze doelen te bereiken. Dus is de vraag welke autoriteit zullen we aanvaarden. Welke autoriteit spreekt niet uit eigen naam. Welke autoriteit geeft iets door?

Ik zoek iemand die zelf ook een goede trainer heeft gehad. Die iets heeft doorgegeven. Die spreekt uit een diepere bron, oorsprong die dieper gaat dan hij zelf. In het Grieks betekent Arche: oorsprong, principe. Maar het wordt ook gebruikt voor autoriteit, iemand die beginsel heeft, die een begin kent, wat wij niet kennen.

We zullen on kritische menselijke verstand moeten gebruiken om een autoriteit te zoeken en die werkelijk de moeite waard is, en waarachtig genoeg is om te gehoorzamen.

Keywoorden: Autoriteit | Eens geschreven blijft gegeven | Geloof en Leven | Kritische verstand | Liturgische Kalender | Onvolledigheid | Pater Elias

XLS00016

 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel