29 juni – De heiligen Petrus en Paulus: twee pijlers, twee wegen – @NCRegister

HomeHeiligen29 juni - De heiligen Petrus en Paulus: twee pijlers, twee wegen...

Door de heiligen Petrus en Paulus gaf onze Heer zijn Kerk de grondslagen van haar hemels ambt – en door hen helpt hij haar naar het eeuwig heil.

Father Dwight Longenecker; Blogs; 29 juni 2022

Voor de Sint-Pietersbasiliek staan, als twee reusachtige hoeders van het geloof, de heilige Petrus en de heilige Paulus.

Sint Petrus de visser. Sint Paulus de intellectueel.

Petrus de ruwe arbeider die spreekt vanuit zijn hart. Paulus de man die spreekt vanuit zijn hoofd.

Petrus de boer. Paulus de Romeinse burger met veel connecties en een goede opleiding.

Petrus de nederige gelovige. Paulus de professionele godsdienstige man.

Petrus met het diploma van de middelbare school. Paulus die naar de Ivy League ging.

God koos hen beiden, maar Hij maakte Petrus het meest vooraanstaand. Hij koos de eenvoudige man om de rots te zijn waarop de Kerk werd gebouwd.

Wij houden van de katholieke kerk omdat ze plaats heeft voor boeren en voor prinsen. Ze maakt plaats voor het kleine kind en de grote patriarch. Ze heeft plaats voor de zondaar en de heilige. Ze heeft een plaats voor de verhevene en de nederige, de hertogin en de vuilnisman.

Is dat niet hoe u het verwacht? Koestert u geen argwaan jegens een Kerk die er is voor de kliek van de country club, de hoogdravende en niet voor het gepeupel?

Bent u op dezelfde wijze niet teleurgesteld over een Kerk die er een soort omgekeerd snobisme op nahoudt – ze is alleen voor de armen, de ongeschoolden en het “gewone volk”. Ik kan me herinneren, toen ik op de universiteit zat, dat sommige predikers expres een plattelandsaccent aannamen om onwetend over te komen. Ze preekten tegen “al die innelektewelen”

Als het andere uiterste hebben we de Christenen die eenvoudigweg te smaakvol, te opgeleid, te stads en te elitair zijn om waar te zijn. Zij drijven de spot met de lagere klassen, helpen de armen vanuit een positie van minzame betutteling en zijn respectabeler dan Hare Majesteit de Koningin.

Op gelijke wijze moeten we in ons geloof de Petrussen en de Paulussen waarderen – door geleerdheid op waarde te schatten maar nooit de passie van het geloof te vergeten.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op 29 juni 2017 in het Register.

Father Dwight Longenecker Father Dwight Longenecker groeide op in een evangelisch gezin in Pennsylvania. Nadat hij was afgestudeerd met een graad in Spraak en Engels, ging hij theologie studeren aan de Universiteit van Oxford en werd hij tot Anglicaans predikant gewijd in Engeland. In 1995 werden Fr. Dwight en zijn gezin opgenomen in de Katholieke Kerk. Sindsdien is hij een productief schrijver geworden en auteur van twintig boeken, waaronder Catholicism Pure & Simple, Quest for the Creed en The Mystery of the Magi. In december 2006 werd hij tot katholiek priester gewijd onder de speciale pastorale voorziening voor getrouwde voormalige Anglicaanse geestelijken. Hij is nu pastoor van de parochie Our Lady of the Rosary in Greenville, South Carolina. Lees zijn blog, blader door zijn boeken en neem contact op met dwightlongenecker.com.

 

Bron: Sts. Peter and Paul: Two Pillars, Two Ways| National Catholic Register (ncregister.com)

Vertaling: EWTN Lage Landen (AV)

Wilt u meer vertaalde artikelen lezen van bijvoorbeeld ‘H.Apostel Paulus‘? Klik dan hier of gebruik één van de andere ‘tags’ boven aan dit artikel 

220629 | [XLS000] 240509 802| 240629 848 | 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel