Advent van dag tot dag (16) – Maandag van de derde week: macht

HomeAdvent van dag tot dag 2021Advent van dag tot dag (16) - Maandag van de derde week:...

Pater Elias Leyds C.S.J. spreekt op de gedenkdag van de heilige Lucia over het evangelie: Mt. 21, 23-27 – Het doopsel van Johannes, waar was dat vandaan? het gaat over macht, als een ontvangen bevoegdheid.

Op zekere dag ging Jezus naar de tempel en toen Hij daar aan het onderrichten was, kwamen de hogepriesters en de oudsten van het volk Hem de vraag stellen: “Welke bevoegdheid hebt Gij om dit alles te doen? En wie heeft U die bevoegdheid dan gegeven?”…

De pater heeft het over macht, autoriteit en als verbindende factor trouw, of betrouwbaarheid.

Dat laatste zegt wat over de kwaliteit van de autoriteit en of zijn of haar macht bevoegd is, of er een mandaat is ontvangen om de macht uit te oefenen. Een zeer intrigerende tekst zeker in een tijd waarin betrouwbaarheid van de overheid onder een vergrootglas ligt.

Keywoorden: Advent | Advent dag 16 | Autoriteit | Betrouwbaarheid | Bevoegdheid | Macht | Matteüs 21 | Pater Elias | Realisme | Trouw |   


Elke dag van de advent zal er op deze website en Youtube een korte bijdrage te vinden zijn. In afwachting van de komst van het Heilig kind verzorgt EWTN lage landen voor u een korte overweging bij de lezingen van de dag. Pastoor Penne vanuit Vlaanderen, Mgr. Rob Mutsaerts en Pater Elias vanuit Brabant in Nederland, geven dagelijks een kort woordje om de adventstijd nog bewuster te beleven.
 

We weten niet wat corona ons brengen zal, met of zonder ‘lock-down’. In uw hart, dicht bij Christus kunt u nooit opgesloten zijn.  Zoals met Pinksteren God neerdaalt in de discipelen waardoor zij, ondanks hun verschillende talen, elkaar weer kunnen verstaan door de Heilige Geest – de internationale taal van de Liefde – zo zal de komst van het Kind wederom nieuw licht brengen in deze donkere tijden. 

Wilt u de link naar de dagelijks overweging ontvangen stuur dan een email naar ewtn@ewtn.pl

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel