Advent van dag tot dag (17) – dinsdag in de derde week: trouw

HomeAdvent van dag tot dag 2021Advent van dag tot dag (17) - dinsdag in de derde week:...

Pastoor Andy Penne op de 17e dag van de Advent, dinsdag van de derde week. Naar aanleiding van het evangelie: Mt. 21, 28-32 Johannes kwam en zondaars schonken hem geloof.

Maar hoe stond het met de anderen, de hogepriesters en de oudsten van het volk, de ‘voorname’ mensen? Jezus confronteerde hen: “Johannes kwam tot u en beoefende de gerechtigheid; toch hebt gij hem geen geloof geschonken, terwijl de tollenaars en de ontuchtige vrouwen hem wel geloof schonken. Maar zelfs nadat ge dit had gezien, zijt ge toch niet tot inkeer gekomenen hebt ge hem geen geloof geschonken.” 

De advent vraagt ons allen te reflecteren op de belangrijke beslissingen in ons leven. Is ons ‘Ja’ nog steeds een volmondig ‘ja’?

Wie houdt je voor de gek als je de leugen leeft? Trouw is voor de mens, wat blaffen is voor een hond. Het hoort bij de mens.

Wat betekent dat voor het vormsel, je huwelijk?  Wat betekent het ‘ja’-woord werkelijk als christen? Het evangelie wil ons laten bezinnen op onze keuzes. Advent: momenten van bezinning? 


Elke dag van de advent zal er op deze website en Youtube een korte bijdrage te vinden zijn. In afwachting van de komst van het Heilig kind verzorgt EWTN lage landen voor u een korte overweging bij de lezingen van de dag. Pastoor Penne vanuit Vlaanderen, Mgr. Rob Mutsaerts en Pater Elias vanuit Brabant in Nederland, geven dagelijks een kort woordje om de adventstijd nog bewuster te beleven.
 

We weten niet wat corona ons brengen zal, met of zonder ‘lock-down’. In uw hart, dicht bij Christus kunt u nooit opgesloten zijn.  Zoals met Pinksteren God neerdaalt in de discipelen waardoor zij, ondanks hun verschillende talen, elkaar weer kunnen verstaan door de Heilige Geest – de internationale taal van de Liefde – zo zal de komst van het Kind wederom nieuw licht brengen in deze donkere tijden.

De advent is bedoeld om je geweten te onderzoeken, verder te kijken naar je eigen ziel, je vermogens en die te ‘slijpen’. Waarover mag je je verbazen en daardoor vragen stellen over je eigen bestemming? 

Wilt u de link naar de dagelijks overweging ontvangen stuur dan een email naar ewtn@ewtn.pl


 

Keywoorden: Advent | Advent dag 17 |  Belofte | Je woord geven | Pastoor Penne | Trouw |

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel