Advent van dag tot dag (19) – Donderdag van de derde week: radicale dorst

HomeAdvent van dag tot dag 2021Advent van dag tot dag (19) - Donderdag van de derde week:...

Pater Elias Leyds C.S.J. behandelt het evangelie van vandaag. Lc. 7, 24-30: Johannes is de bode die de weg moet bereiden voor de komst van de Heer.

Advent is de tijd van de zelfreflectie, bezinning. Wat zijn onze diepere beweegredenen geweest om iets te doen?

Toen de afgezanten van Johannes vertrokken waren begon Jezus de menigte te bevragen over hun bezoek aan Johannes: “Waar zijt gij in de woestijn naar gaan zien? Naar een riethalm door de wind bewogen? Waar zijt gij dan wèl naar gaan zien? Naar iemand in verfijnde kleding?

Hij vraagt de mensen naar hun diepere motivatie en waar ze dan naar op zoek zijn? Hopen ze een openheid en radicaliteit te ontdekken, waar je geen steun voor kunt vinden in deze materiële wereld? Radicale dorst? Kortom de reden waarom je reikt naar wat ons, en deze wereld waarin we leven, overstijgt? 


Elke dag van de advent zal er op deze website en Youtube een korte bijdrage te vinden zijn. In afwachting van de komst van het Heilig kind verzorgt EWTN lage landen voor u een korte overweging bij de lezingen van de dag. Pastoor Penne vanuit Vlaanderen, Mgr. Rob Mutsaerts en Pater Elias vanuit Brabant in Nederland, geven dagelijks een kort woordje om de adventstijd nog bewuster te beleven.
 

We weten niet wat corona ons brengen zal, met of zonder ‘lock-down’. In uw hart, dicht bij Christus kunt u nooit opgesloten zijn.  Zoals met Pinksteren God neerdaalt in de discipelen waardoor zij, ondanks hun verschillende talen, elkaar weer kunnen verstaan door de Heilige Geest – de internationale taal van de Liefde – zo zal de komst van het Kind wederom nieuw licht brengen in deze donkere tijden. 

Wilt u de link naar de dagelijks overweging ontvangen stuur dan een email naar ewtn@ewtn.pl


 

Keywoorden: Bedoeling | Catechese | Lucas 7 | Motivatie | Pater Elias | Radicaliteit | Realisme |   

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel