Advent van dag tot dag (26) – Donderdag in de laatste week van de Advent: Gezant zijn

HomeAdvent van dag tot dag 2021Advent van dag tot dag (26) - Donderdag in de laatste week...

23 december 2021 – Pastoor Andy Penne verhaalt over de naamgeving van het kind van Elisabeth, Lc. 1, 57-66 Geboorte van Johannes de Doper.

Ook de eerste lezing, Maleachi uit het Oude testament is in deze relevant. Daarin staat de latere rol van Johannes beschreven (Mal. 3, 1-4; 4, 5-6): “Zo spreekt de Heer God: Ik zend mijn gezant voor Mij uit om voor Mij de weg te banen”.

Johannes betekent ‘God is genadig’. Hij zal zijn naam in vervulling brengen en dit later in de woestijn aan iedereen vertellen. Wat kunnen wij met dat gegeven? 


Elke dag van de advent zal er op deze website en Youtube een korte bijdrage te vinden zijn. In afwachting van de komst van het Heilig kind verzorgt EWTN lage landen voor u een korte overweging bij de lezingen van de dag. Pastoor Penne vanuit Vlaanderen, Mgr. Rob Mutsaerts en Pater Elias vanuit Brabant in Nederland, geven dagelijks een kort woordje om de adventstijd nog bewuster te beleven.
 

We weten niet wat corona ons brengen zal, met of zonder ‘lock-down’. In uw hart, dicht bij Christus kunt u nooit opgesloten zijn.  Zoals met Pinksteren God neerdaalt in de discipelen waardoor zij, ondanks hun verschillende talen, elkaar weer kunnen verstaan door de Heilige Geest – de internationale taal van de Liefde – zo zal de komst van het Kind wederom nieuw licht brengen in deze donkere tijden.

De advent is bedoeld om je geweten te onderzoeken, verder te kijken naar je eigen ziel, je vermogens en die te ‘slijpen’. Waarover mag je je verbazen en daardoor vragen stellen over je eigen bestemming? 

Wilt u de link naar de dagelijks overweging ontvangen stuur dan een email naar ewtn@ewtn.pl


 

Keywoorden: | Catechese | Elisabeth | God is genadig | H.Johannes de Doper | Lucas 1 | Maleachi 3 | Pastoor Penne | Gezant | 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel