Advent2022 (11/28): neemt mijn juk op uw schouders en leert van Mij, Mgr.Rob Mutsaerts, woensdag in de tweede week van de Advent

HomeAdvent 2022Advent2022 (11/28): neemt mijn juk op uw schouders en leert van Mij,...

U krijgt in deze serie, gedurende de advent tijd, dagelijks een overweging bij de lezingen van de dag, door een Nederlandse of Vlaamse geestelijke, bisschop, priester, pater of zuster 

Woensdag 7 December 2022 – Mgr Rob Mutsaerts spreekt op de 11e dag van de Advent, over één van de, voor hem, mooiste korte teksten uit het evangelie van Matteüs: “Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken.” 

Lezingen: Jes. 40, 25-31 De almachtige Heer verleent kracht aan wie moe is.  Ps.103 (102) | 1-2, 3-4, 8, 10 R: Verheerlijk, mijn ziel, de Heer | Mt. 11, 28-30 Komt allen tot Mij die uitgeput zijt.

“In die tijd nam Jezus het woord en sprak: “Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken. Neemt mijn juk op uw schouders en leert van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.” “

 

 

 

 

 

Allen zijn uitgenodigd. Christus is juist geen strenge schriftgeleerde, die selecteert wie mag komen en wie niet. 

Neem het juk van de ander. Draag bij aan het geluk van een ander, juist dan zult u het geluk vinden. Waarom intrigeert dit evangelie? 

Keywoorden: Advent | Het juk opnemen | Hij trekt met ons mee | Jesaja 40 | Matteüs 11 | Mgr Rob Mutsaerts | 

Wilt u naar de lijst van alle ‘Advent 2022 overwegingen’ gaan?  Klik dan hier of gebruik één van de andere ‘tags’ onder aan deze post of de zoekfunctie (vergrootglas rechtsboven).  


 

Mocht u de link naar de overweging per email toegestuurd willen krijgen, Klik dan hier en stuur ons een bericht met uw email adres (en eventuele andere wensen of suggesties?). 


06:30 | 221206 [XLS00, L000] | 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel