Advent2022 (17/28): Je zegt ‘amen’, maar ga je er ook naar leven? Pater Elias Leyds c.s.j. dinsdag in 3e week

HomeAdvent 2022Advent2022 (17/28): Je zegt 'amen', maar ga je er ook naar leven?...

13 December: dinsdag in de derde week van de Advent.

Lezingen: Sef. 3, 1-2.9-13 Het messiaanse heil wordt beloofd aan de armen | Ps. 34 (33), 2-3, 6-7, 17-18, 19, 23 R: Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer | Mt. 21, 28-32 Johannes kwam en zondaars schonken hem geloof |

Niet zonder enige zelfspot heeft de pater het, naar aanleiding van het evangelie en op zijn eigen verjaardag, over het feest van de moeilijk opvoedbare karakters. Uiteindelijk gaat het om het leven in de waarheid, wat je ook voor een persoonlijkheid hebt.

Matteüs 21 verhaalt over twee zonen van een dezelfde vader. Waar de ene zoon ‘ja’ zegt en het toch niet doet, daar zegt de ander zoon ‘nee’, maar hij doet hij het toch wel. Wie van de twee heeft nu de wil van de vader gedaan?

We zien veel spanning tussen geloof en werken. Maar uiteindelijk zullen we geoordeeld worden naar onze werken. Hoe heeft de genade in ons leven vrucht gedragen ondanks ons moeilijke karakter? 


Wilt u naar de lijst van alle ‘Advent 2022 overwegingen’ gaan?  Klik dan hier

Wilt u meer lezen over ‘Vruchtbaarheid? Klik dan hier, gebruik de zoekfunctie (vergrootglas rechtsboven) of één van de andere ‘tags’ onder aan deze post.  


Keywoorden: Advent | Advent dag 17 | Geloof en werken | Genade | Karakter | Matteüs 21 | Pater Elias Leyds c.s.j. | Vruchtbaarheid |  


U krijgt in deze serie, gedurende de advent tijd, dagelijks een overweging bij de lezingen van de dag door een Nederlandse of Vlaamse geestelijke, bisschop, priester, pater of zusters. 

 

Mocht u de link naar de overweging per email toegestuurd willen krijgen, Klik dan hier en stuur ons een bericht met uw email adres (en eventuele andere wensen of suggesties?). 


07:32 | 221213 [XLS00, L000] | 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel