Adviseurs van Benedictus presenteren analyse over misbruikrapport München, die kritiek weerlegt: Volledige tekst

HomeEdward PentinAdviseurs van Benedictus presenteren analyse over misbruikrapport München, die kritiek weerlegt: Volledige...

De drie Duitse canonisten en een advocaat presenteren elke kritiek samen met een verklarend antwoord in de vorm van een ‘fact-check’.

Edward Pentin; Vaticaan; 8 februari 2022

VATICAANSTAD – Sinds het rapport van München over seksueel misbruik van geestelijken vorige maand uitkwam, heeft Benedictus XVI kritiek gekregen op zijn behandeling van vier misbruikzaken, toen hij van 1977 tot 1982 aartsbisschop van München en Freising was.

Vier adviseurs van de emeritus paus hebben nu zijn optreden verdedigd door deze kritiek te weerleggen in een drie pagina’s tellende analyse die samen met zijn brief op dinsdag werd vrijgegeven.

De drie Duitse canonisten en een advocaat presenteren elke kritiek samen met een verklarend antwoord in de vorm van een “fact-check”.

Zij benadrukken met name dat de oorspronkelijke en bindende taal het Duits is, mochten er “taalkundige discrepanties” in de tekst voorkomen.

Hieronder volgt hun volledige analyse, samengesteld na bestudering van duizenden bladzijden documenten, waaronder 2000 bladzijden adviezen die naar aanleiding van het rapport van München zijn uitgebracht.

In het rapport over misbruik in het aartsbisdom München en Freising staat dat:

Joseph Ratzinger, in tegenstelling tot wat hij beweerde in het memorandum dat in antwoord op de deskundigen was opgesteld, aanwezig was op de vergadering van het Ordinariaat van 15 januari 1980, waarin Priester X. werd besproken. En men beweert dat kardinaal Ratzinger deze priester pastoraal te werk heeft gesteld, hoewel hij op de hoogte was van de door hem gepleegde gevallen van misbruik, en dus zijn seksuele misbruik in de doofpot zou hebben gestopt.

Dit komt niet overeen met de waarheid, volgens onze verificaties:

Joseph Ratzinger was zich er niet van bewust dat Priester X. een misbruiker was, noch dat hij betrokken was bij pastorale activiteiten.

Uit de notulen blijkt dat op de vergadering van het Ordinariaat van 15 januari 1980 niet besloten werd Priester X. in te schakelen bij pastorale activiteiten.

De notulen tonen ook aan, dat op de vergadering in kwestie niet is gesproken over het feit dat de priester zich schuldig had gemaakt aan seksueel misbruik.

Het ging uitsluitend om huisvesting van de jonge priester X. in München, omdat hij daar therapie moest volgen. Aan dit verzoek werd gevolg gegeven. Tijdens de vergadering werd de reden voor de therapie niet genoemd.

Derhalve werd tijdens de vergadering niet besloten om de misbruiker in te schakelen voor pastoraal werk.

In het misbruikrapport van het aartsbisdom München en Freising wordt gesteld dat:

Met betrekking tot zijn aanwezigheid bij de vergadering van het Ordinariaat op 15 januari 1980 zou Benedictus XVI willens en wetens meineed hebben gepleegd, gelogen hebben.

Dit is niet waar, in feite:

De bewering in de memoires van Benedictus XVI dat hij niet heeft deelgenomen aan de vergadering van het Ordinariaat van 15 januari 1980 is inderdaad onjuist. En toch heeft Benedictus XVI niet gelogen of bewust een valse verklaring afgelegd:

Bij het opstellen van de memoires werd Benedictus XVI gesteund door een groep medewerkers. Deze bestond uit de jurist Dr. Carsten Brennecke (Keulen) en de medewerkers voor kerkelijk recht: Prof. Dr. Stefan Mückl (Rome), die in opdracht van Benedictus XVI de documenten onderzocht, Prof. Dr. Helmuth Pree en Dr. Stefan Korta. De medewerkers werden ingeschakeld, omdat Benedictus XVI de grote hoeveelheid vragen niet in korte tijd alleen kon analyseren en omdat het advocatenkantoor, dat belast was met het deskundigenrapport, vragen stelde die naar het kerkelijk recht verwezen, zodat voor de beantwoording een kerkrechtelijk kader noodzakelijk was. Alleen Prof. Mückl mocht de documenten elektronisch inzien, en hij mocht geen documenten opslaan, printen of fotokopiëren. Andere medewerkers mochten de documenten niet inzien. Nadat Prof. Mückl de digitale documenten (8.000 pagina’s) had bekeken en geanalyseerd, werd een verdere processtap uitgevoerd door Dr. Korta, die per ongeluk een transcriptiefout maakte. Dr. Korta heeft abusievelijk genoteerd dat Joseph Ratzinger niet aanwezig was op de vergadering van het Ordinariaat op 15 januari 1980. De medewerkers zagen deze foutieve invoer van een afwezigheid die niet had plaatsgevonden over het hoofd. Zij hebben zich gebaseerd op de foutieve vermelding door te verzuimen aan Benedictus XVI te vragen of hij op die bijeenkomst aanwezig was geweest. Op grond van de foutieve transcriptie van de notulen werd in plaats daarvan aangenomen dat Jozef Ratzinger niet aanwezig was geweest. Benedictus XVI heeft, door de grote haast waarmee hij in enkele dagen zijn geheugen moest verifiëren, gezien de door de deskundigen opgelegde termijnen, de fout niet opgemerkt, maar vertrouwde op de vermeende transcriptie van zijn afwezigheid.

Men kan deze transcriptiefout niet toeschrijven aan Benedictus XVI als een bewuste valse verklaring of “leugen”.

Bovendien zou het geen zin hebben gehad als Benedictus opzettelijk zijn aanwezigheid op de bijeenkomst had ontkend: in feite maken de notulen van de bijeenkomst melding van uitspraken die door Joseph Ratzinger zijn gedaan. De aanwezigheid van Joseph Ratzinger was dus evident. Bovendien wordt in 2010 in verschillende persartikelen – zonder latere ontkenning – melding gemaakt van de aanwezigheid van kardinaal Ratzinger op de bijeenkomst. Ook in een in 2020 gepubliceerde biografie van Benedictus XVI staat: “Als bisschop had hij er tijdens een vergadering van het Ordinariaat in 1980 alleen mee ingestemd dat de priester in kwestie naar München kon komen om psychotherapie te ondergaan” (Peter Seewald, Benedikt XVI., Droemer Verlag 2020, p. 938).

Het rapport stelt dat:

Het deskundigenrapport beschuldigt Benedictus XVI ook van foute handelwijze in drie andere gevallen. In feite zou hij ook in deze gevallen geweten hebben dat de priesters misbruikers waren.

Dit komt, volgens onze verificaties, niet overeen met de waarheid, in feite:

In geen van de door het deskundigenrapport geanalyseerde gevallen was Jozef Ratzinger op de hoogte van gepleegd seksueel misbruik of van verdenking van seksueel misbruik door priesters. Het deskundigenrapport levert geen bewijs van het tegendeel.

Met betrekking tot het geval van priester X. dat in 1980 in de vergadering van het Ordinariaat publiekelijk werd besproken m.b.t. de accommodatie die hem voor therapie moest worden gegeven, heeft dezelfde deskundige – in de persconferentie van 20.01.2022 ter gelegenheid van de presentatie van het misbruikrapport – verklaard dat er geen bewijs is dat Jozef Ratzinger daarvan op de hoogte was. Op de daaropvolgende vraag van een journalist of de deskundigen konden bewijzen dat Jozef Ratzinger op de hoogte was van het feit dat priester X. seksueel misbruik had gepleegd, verklaarde de deskundige duidelijk dat er geen bewijs is dat Jozef Ratzinger op de hoogte was. Alleen volgens de subjectieve mening van de getuige-deskundigen zou het “waarschijnlijker” zijn.

De persconferentie is te zien middels de volgende link: https://vimeo.com/668314410

Op minuut 2:03:46 is de vraag van de journalist te vinden: “Mijn vraag heeft ook nog steeds betrekking op de zaak van priester X. Kan het advocatenkantoor bewijzen dat kardinaal Ratzinger er toen van op de hoogte was dat priester X. een misbruiker was? Wat betekent ‘hoogstwaarschijnlijk’ in dit verband?” […]

Een deskundige antwoordt: “[…] Waarschijnlijker betekent dat we het met een grotere waarschijnlijkheid aannemen. […]”.

Het deskundigenrapport bevat geen bewijs voor een beschuldiging van foute handelwijze of samenzwering in welke doofpotaffaire dan ook.

Kardinaal Ratzinger was als aartsbisschop niet betrokken bij enige doofpotaffaire van misbruikdaden.

Het rapport beweert dat:

In zijn memoires zou Benedictus XVI handelingen van exhibitionisme hebben gebagatelliseerd. Als bewijs voor deze bewering wordt de volgende aanwijzing in de memoires gemeld: “Pastoor X. stond bekend als exhibitionist, maar niet als misbruiker in eigenlijke zin”.

Dit komt niet overeen met de waarheid, in feite:

In zijn memoires heeft Benedictus XVI het exhibitionistische gedrag niet geminimaliseerd, maar uitdrukkelijk veroordeeld. De zinsnede die wordt gebruikt als vermeend bewijs van het minimaliseren van exhibitionisme is uit zijn verband gerukt.

In de memoires zegt Benedictus XVI namelijk met de grootste duidelijkheid dat misbruik, inclusief exhibitionisme, “verschrikkelijk”, “zondig”, “moreel verwerpelijk” en “onherstelbaar” is. In de canonieke evaluatie van de gebeurtenis, die door ons, de medewerkers, in de memoires werd ingevoegd en naar ons oordeel uitgedrukt, was er slechts de wens om eraan te herinneren dat volgens het toen geldende canonieke recht exhibitionisme geen misdrijf in enge zin was, omdat de betreffende strafrechtelijke norm in het onderhavige geval geen gedragingen van dat type omvatte.

In de memoires van Benedictus XVI werd exhibitionisme dus niet gebagatelliseerd, maar duidelijk en uitdrukkelijk veroordeeld.

Deze fact-check werd door de medewerkers in het Duits opgesteld. Mochten er bij de vertaling taalkundige verschillen optreden, dan prevaleert de Duitse versie.

Prof. Dr. Stefan Mückl – Rome (kerkelijk recht)

Prof. em. Dr. Dr. Mag. Helmuth Pree – “Ludwig-Maximilians-Universität” München (kerkelijk recht)

Dr. Stefan Korta – Buchloe (kerkelijk recht)

Advocaat Dr. Carsten Brennecke – Keulen (Recht op vrijheid van meningsuiting)

 

Edward Pentin

Edward Pentin begon zijn verslaggeving over de Paus en het Vaticaan bij Vatican Radio voordat hij de correspondent voor Rome werd voor EWTN’s National Catholic Register. Hij heeft ook verslag gedaan over de Heilige Stoel en de Katholieke Kerk voor een aantal andere publicaties waaronder Newsweek, Newsmax, Zenit, The Catholic Herald, en The Holy Land Review, een Franciscaanse publicatie gespecialiseerd in de Kerk en het Midden Oosten. Edward is de auteur van The Next Pope: The Leading Cardinal Candidates (Sophia Institute Press, 2020) en The Rigging of a Vatican Synod? An Investigation into Alleged Manipulation at the Extraordinary Synod on the Family (Ignatius Press, 2015). Volg hem op Twitter op @edwardpentin.

Bron: Benedict’s Advisors Provide Analysis on Munich Abuse Report, Rebutting Criticisms: Full Text| National Catholic Register (ncregister.com)

Keywoorden:  | Edward Pentin | Duitse Bisschoppen | Duitse Katholieke Kerk | Kindermisbruik | NCRegister | Paus Benedictus XVI | Rapport van München |

 

Wilt u meer lezen of horen/zien over onderwerpen zoals bijvoorbeeld ‘Paus Benedictus XVI’ klik dan hier  of gebruik een van de ‘tags’ boven aan het artikel

 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel