Benedictus XVI betreurt gebrek aan geloof binnen kerkelijke instellingen in Duitsland

HomeCNAgencyBenedictus XVI betreurt gebrek aan geloof binnen kerkelijke instellingen in Duitsland

Door CNA staf

Freiburg, 26 jul. 2021 / 06:30 am

Paus emeritus Benedictus XVI heeft zijn bezorgdheid geuit over het gebrek aan geloof binnen kerkelijke instellingen in Duitsland.

De gepensioneerde paus maakte de opmerkingen in een schriftelijk gesprek in het augustusnummer van het Duitse tijdschrift Herder Korrespondenz, ter gelegenheid van de 70e verjaardag van zijn priesterwijding, zo meldde CNA Deutsch, CNA’s Duitstalige nieuwspartner.

“In kerkelijke instellingen – ziekenhuizen, scholen, Caritas – maken veel mensen deel uit van beslissende functies die de innerlijke zending van de Kerk niet delen en zo in veel gevallen het getuigenis van deze instelling vertroebelen”, zei hij.

In een gesprek met Tobias Winstel stond de 94-jarige stil bij het concept van de “Amtskirche”, een Duitse term die vertaald kan worden als “institutionele Kerk” en gebruikt wordt om te verwijzen naar het grote aantal, door kerkbelasting gefinancierde, structuren en instellingen in Duitsland.

Hij schreef: “Het woord ‘Amtskirche’ werd bedacht om de tegenstelling uit te drukken tussen wat officieel wordt geëist, en wat persoonlijk wordt geloofd. Het woord ‘Amtskirche’ insinueert een innerlijke tegenstelling tussen wat het geloof feitelijk eist en betekent en de depersonalisatie daarvan.”

Hij suggereerde, dat veel teksten die door de Duitse kerk zijn uitgegeven, werden opgesteld door mensen voor wie het geloof grotendeels iets institutioneels was.

“In die zin moet ik toegeven, dat voor een groot deel van de institutionele kerkelijke teksten in Duitsland het woord ‘Amtskirche’ inderdaad van toepassing is,” merkte hij op.

Hij vervolgde: “Zolang in institutionele kerkelijke teksten alleen het ambt, maar niet het hart en de geest spreken, zo lang zal de uittocht uit de wereld van het geloof voortduren.”

Benedictus, die prefect was van de Vaticaanse Congregatie voor de Geloofsleer voordat hij tot paus werd verkozen, zei: “Daarom leek het mij toen, net als nu, belangrijk, om de persoon uit de dekmantel van het ambt te halen en van de woordvoerders van de Kerk een echt persoonlijk geloofsgetuigenis te verwachten.”

In het gesprek ging Benedictus ook in op een kwestie die hij in 2011 had belicht, tijdens zijn laatste reis naar Duitsland voor zijn aftreden als paus in 2013.

In een toespraak in Freiburg, een universiteitsstad in het zuidwesten van Duitsland, bekritiseerde hij impliciet aspecten van de Duitse kerk, verwijzend naar een tendens om “meer gewicht toe te kennen aan organisatie en institutionalisering” dan aan de “roeping van de kerk tot openheid naar God”.

Benedictus riep in de toespraak op tot een “Kerk die vrij is van verwereldlijking”, waarbij hij de Duitse uitdrukking “entweltlichte Kirche” gebruikte.

De voormalige paus vertelde Herder Korrespondenz, dat hij nu vond, dat de term ontoereikend was.

“Het woord ‘Entweltlichung’ [‘onthechting van wereldsheid’] geeft het negatieve deel aan van de beweging waar het mij om gaat,” schreef hij. “Het positieve wordt er niet voldoende door uitgedrukt.”

Het gaat er veeleer om, zei hij, uit de beperkingen van een bepaalde tijd te stappen “in de vrijheid van het geloof”.

In de schriftelijke uitwisseling waarschuwde Benedictus de katholieken ook voor het gevaar van het zoeken naar een “vlucht in de zuivere leer”.

Benedictus, die van 1982 tot 2005 prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer van het Vaticaan was, zei dat zo’n vlucht nastreven  “volstrekt onrealistisch” was.

“Een leer die zou bestaan als een natuurreservaat, gescheiden van de dagelijkse wereld van het geloof en zijn noden, zou tegelijk een achterlaten van het geloof zelf zijn,” zei hij.

In het gesprek werd Benedictus ook gevraagd, of hij een goede zielzorger was, toen hij na zijn priesterwijding op 29 juni 1951 zijn dienstwerk verrichtte in de Kostbaar Bloedkerk in het stadsdeel Bogenhausen in München.

“Of ik een goede priester en zielenherder ben geweest, durf ik niet te beoordelen,” antwoordde hij, eraan toevoegend, dat hij had geprobeerd ” de eisen van mijn ambt en wijding waar te maken.”

Tags / Keywoorden: | CNA | CNA Deutsch | Duitse Katholieke kerk | entweltlichte Kirche | Herder Korrespondenz | Institutionele Kerk | Paus Benedictus XVI

Bron: Pope emeritus Benedict XVI laments lack of faith within Church institutions in Germany (catholicnewsagency.com)

 

 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel