Benedictus XVI brengt brief uit m.b.t. misbruikrapport München – Volledige tekst

HomeInternationaal Katholiek NieuwsBenedictus XVI brengt brief uit m.b.t. misbruikrapport München - Volledige tekst

‘De slachtoffers van seksueel misbruik hebben mijn diepste medeleven en ik voel grote droefheid voor elk individueel geval.’

Paus emeritus Benedictus XVI; Commentaren; 8 februari 2022

Opmerking redactie: Benedictus XVI heeft dinsdag een brief uitgebracht in reactie op het misbruikrapport uit München. Hieronder de, met toestemming gepubliceerde, volledige brief.

Vaticaanstad, 6 februari 2022

Beste zusters en broeders,

Na de presentatie van het rapport over misbruik voor het aartsbisdom München-Freising op 20 januari, voel ik de behoefte om een persoonlijk woord tot u allen te richten. Want, hoewel ik weliswaar slechts een krappe vijf jaar aartsbisschop van München en Freising mocht zijn, toch blijft de innerlijke verbondenheid met het aartsbisdom München als mijn thuis van binnen verder leven.

Allereerst wil ik graag een woord van hartelijke dank uitspreken. In deze dagen van gewetensonderzoek en bezinning, heb ik zoveel bemoediging, zoveel vriendschap en tekenen van vertrouwen mogen ervaren als ik me nooit had kunnen voorstellen. In het bijzonder wil ik  graag de kleine groep vrienden bedanken, die belangeloos voor mij mijn 82 pagina’s tellende stellingname voor het Münchense advocatenkantoor hebben samengesteld, dat ik alleen niet had kunnen schrijven. Behalve het beantwoorden van aan mij gestelde vragen van het advocatenkantoor, vergde dit ook het lezen en beoordelen van bijna 8.000 pagina’s gedocumenteerde akten in digitaal formaat. Deze medewerkers hebben mij nu ook geholpen bij het bestuderen en analyseren van de bijna 2.000 pagina’s aan rapportages van deskundigen. Het resultaat zal in aansluiting op mijn brief ook openbaar worden gemaakt.

Te midden van het omvangrijke werk van die dagen – de uitwerking van mijn stellingname – is een vergissing gemaakt met betrekking tot mijn deelname aan de zitting van het ordinariaat op 15 januari 1980. Deze fout, die helaas is gemaakt, vond niet opzettelijk plaats en kan, hoop ik, worden verontschuldigd. Dat heb ik al bij de persverklaring op 24 januari jl. door aartsbisschop Gänswein laten meedelen. Dat verandert niets aan de zorgvuldigheid en toewijding aan de zaak, die voor deze vrienden, een vanzelfsprekende eis was en is. Dat deze onoplettendheid werd gebruikt om mijn waarheidsgetrouwheid in twijfel te trekken, en mij zelfs voor leugenaar uit te maken, heeft me diep getroffen. Des te ontroerender zijn voor mij  de uiteenlopende blijken van vertrouwen, oprechte getuigenissen en ontroerende brieven van bemoediging die mij van de kant van zoveel mensen bereikt hebben. Ik ben in het bijzonder dankbaar voor het vertrouwen, de steun en het gebed die paus Franciscus persoonlijk tegenover mij tot uitdrukking heeft gebracht. Ten slotte zou ik nog graag de kleine familie bedanken in het klooster “Mater Ecclesiae”, wier nabijheid in vreugdevolle en moeilijke tijden mij die innerlijke saamhorigheid geeft, die me draagt.

Bij dat woord van dank moet nu ook een woord van bekentenis volgen. Het raakt mij steeds meer, dat de Kerk dag na dag bij de introitus van de viering van de H. Mis – waarin de Heer ons zijn Woord en zichzelf schenkt –de belijdenis van onze schuld en het verzoek om vergeving plaatst. Wij smeken de levende God in het openbaar om vergeving voor onze schuld, ja, onze grote en zeer grote schuld (red.: ‘maxima culpa’= overgrote, zeer grote schuld). Het is mij duidelijk, dat dat woord ‘overgrote’ niet elke dag, niet op elke persoon op dezelfde manier van toepassing is. Toch stelt het me elke dag de vraag, of ik niet ook vandaag van een zeer grote schuld moet spreken. En het zegt me troostend, dat hoe groot mijn schuld vandaag ook mag zijn, dat de Heer mij vergeeft, als ik mij oprecht door Hem in mijn hart laat kijken, en zo werkelijk bereid ben tot een verandering van mijn ik.

In al mijn ontmoetingen, vooral tijdens verscheidene apostolische reizen, met slachtoffers van seksueel misbruik door priesters, heb ik oog in oog gestaan met de gevolgen van een zeer grote schuld. En ik ben tot het inzicht gekomen, dat wij zelf in deze zeer grote schuld worden meegesleurd, wanneer wij er geen acht op willen slaan, of deze niet met de nodige beslistheid en verantwoordelijkheid aanpakken, zoals maar al te vaak is gebeurd en nog steeds gebeurt. Net als bij die ontmoetingen kan ik alleen maar nog een keer tegenover alle slachtoffers van seksueel misbruik uiting geven aan mijn diepe schaamte, mijn grote verdriet en mijn oprechte verzoek om vergeving. Ik heb grote verantwoordelijkheid gedragen in de katholieke kerk. Des te groter is mijn pijn over de voorvallen en de fouten die zich op die betreffende plaatsen hebben voorgedaan gedurende mijn ambtstermijn. Elk individueel geval van seksueel misbruik is afschuwelijk en onherstelbaar. De slachtoffers van seksueel misbruik hebben mijn diepste medeleven en ik voel grote droefheid voor elk afzonderlijk geval.

Steeds meer begrijp ik de afschuw en de angst die Christus op de Olijfberg overvielen, toen hij alle vreselijke dingen zag die hij nu van binnenuit moest overwinnen. Dat de discipelen tegelijkertijd konden slapen, is helaas een situatie die ook vandaag opnieuw voorkomt, en waarin ook ik me aangesproken voel. Daarom kan ik alleen maar smeken tot de Heer en alle engelen en heiligen en u, lieve broeders en zusters, vragen om voor mij te bidden tot de Heer, onze God.

Ik zal immers nu spoedig voor de ultieme rechter van mijn leven staan. Ook als ik, terugkijkend op mijn lange leven, veel reden tot angst en beven heb, toch ben ik blij van gemoed, omdat ik er vast op vertrouw, dat de Heer niet alleen de rechtvaardige rechter is, maar ook de vriend en broeder die zelf al geleden heeft voor mijn tekortkomingen, en dus als rechter tegelijkertijd ook mijn pleitbezorger (Parakleet) is. In het licht van het uur des oordeels wordt mij zo de genade van het christen-zijn duidelijk. Zij schenkt mij kennis van, ja zelfs vriendschap met, de rechter van mijn leven, en laat me zo vol vertrouwen de donkere deur van de dood doorgaan. In dit verband moet ik steeds denken aan wat Johannes ons vertelt aan het begin van de Apocalyps: hij ziet de Mensenzoon in al zijn grootsheid en valt als dood aan zijn voeten neer. Maar dan legt Hij zijn hand op hem en zegt: “Wees niet bang! Ik ben het…” (vgl. Openb. 1, 12-17).

Beste vrienden, op deze wijze zegen ik u allen.

Benedictus XVI

 

***

Vier adviseurs van de paus emeritus hebben Benedictus ook verdedigd tegen de kritiek die tegen hem werd geuit in het rapport van München. Zie hier hun analyse, gepubliceerd als bijlage bij deze brief (voor de Nederlandse vertaling van de brief zie hier)

Aartsbisschop Georg Gänswein, persoonlijk secretaris van Benedictus XVI, heeft de brief van Benedictus aan de media voorgelezen:

https://www.youtube.com/watch?v=ni6Sdq5gByk&t=27s

Bron: Benedict XVI Issues Letter on Munich Abuse Report — Full Text| National Catholic Register (ncregister.com)

Keywoorden:  | Aartsbisschop Georg Gänswein | Duitse Bisschoppen | Duitse Katholieke Kerk | Kindermisbruik | NCRegister | Paus Benedictus XVI | Rapport van München |

Wilt u meer lezen of horen/zien over onderwerpen zoals bijvoorbeeld ‘Paus Benedictus XVI’ klik dan hier  of gebruik een van de ‘tags’ boven aan het artikel

 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel