Benedictus XVI: vrienden en geleerden halen herinneringen op aan zijn leven, nalatenschap en leer

HomeEdward PentinBenedictus XVI: vrienden en geleerden halen herinneringen op aan zijn leven, nalatenschap...

Benedictus XVI: vrienden en geleerden halen herinneringen op aan zijn leven, nalatenschap en leer @EdwardPentin @NCRegister

Zijn vriendschap met Christus, liefde voor de waarheid en ‘opmerkelijke’ vermogen tot communiceren waren slechts enkele van de kwaliteiten van de overleden paus die werden herdacht tijdens een tweedaagse conferentie in Rome op de eerste verjaardag van zijn dood.

.

Edward Pentin; Vaticaan; 2 januari 2024

VATICAANSTAD – De nalatenschap van paus Benedictus XVI “zal blijven bestaan, vrucht dragen en het spirituele leven voeden van vele, vele mensen, vooral van de jongeren”, heeft zijn voormalige persoonlijk secretaris voorspeld.

In de wandelgangen tijdens een conferentie in Rome ter ere van het leven en pontificaat van Joseph Ratzinger, een jaar na diens dood, zei aartsbisschop Georg Gänswein tegen het Register: “De erfenis van paus Benedictus zal ontdekt worden, ze zal naar boven komen, omdat Benedictus niet alleen een heel echt en waarheidsgetrouw persoon was, noch iemand die de aandacht op zichzelf probeerde te vestigen, maar omdat hij iemand was die God probeerde te dienen, van de mensen van de Kerk hield en de waarheid liefhad.”

“Dat was voor hem een grote en zeer belangrijke missie van zijn leven en zijn theologie, als kardinaal én als paus,” voegde aartsbisschop Gänswein eraan toe.

Aartsbisschop Georg Gänswein spreekt met verslaggevers op het Campo Santo Teutonico in het Vaticaan, 30 dec. 2023 (Foto: Edward Pentin/NCRegister)

De conferentie van 30-31 december, gezamenlijk georganiseerd door EWTN, de Fundatio Christiana Virtus en de Vaticaanse Joseph Ratzinger-Benedictus XVI stichting, onderzocht het “leven, de leer en de nalatenschap” van de overleden paus, met behulp van geleerden, experts en enkele van zijn vrienden. Ze vond plaats in het Campo Santo Teutonico binnen de muren van het Vaticaan. 

Father Vincent Twomey, Divine Word Missionary (vert.: Missionaris van het Goddelijke Woord), emeritus hoogleraar moraaltheologie en tevens vriend en oud-student van professor Joseph Ratzinger, vertelde het Register dat, voor hem, Benedictus XVI’s grootste nalatenschap zijn geschriften zullen zijn.

Father Twomey zei dat hij getroffen was door hoezeer jonge mensen door Benedictus XVI’s geschriften “de sleutel hebben gevonden tot hoe ze bevrijd kunnen worden uit de verschrikkelijke duisternis die ons omringt, en die mensen de hele tijd ontvluchten”.

Hij haalde een van Benedictus’ “grote papers” aan – Christian Orientation in Pluralist Democracy (vert.: christelijke oriëntatie in een pluralistische democratie) – waarbij hij zei dat de toenmalige professor Ratzinger opmerkte hoe alle problemen van vandaag “vormen van escapisme” zijn, of het nu gaat om “zelfmoord, alcoholisme en drugs, seks,” omdat “de mens het hart met een openheid voor transcendentie heeft verloren.”

Father Twomey voegde eraan toe: “Alle problemen zijn terug te voeren op het feit dat er geen geloof is en dus geen hoop en geen liefde.” Hij legde de nadruk op de encycliek Spe Salvi van Benedictus XVI uit 2007. (Red: zie hier voor een Nederlandse vertaling van de encycliek, met dank aan RKDocumenten.nl)  Het pauselijke document, zei father Twomey, benadrukte dat “we niet kunnen leven zonder de eeuwige hoop” en dat “wat we ook doormaken, God overwint.”

Terugdenkend aan Benedictus XVI’s expertise in eschatologie en de Laatste Dingen (dood, oordeel, hemel en hel), merkte kardinaal Kurt Koch, de Zwitserse prefect van het Dicasterium voor de Bevordering van de Eenheid van de Christenen, op, dat een deel van de theologische nalatenschap van de overleden paus was dat hij “het mysterie van dood en leven op een nieuwe manier uitlegde”.

“Zoals paus Benedictus XVI het uitdrukte in zijn laatste woorden voor zijn dood: ‘Heer, ik hou van u’, vat dit in één woord samen waar het in het eeuwige leven allemaal om draait: jezelf toestaan om de liefde van God ten volle te ervaren en hem in liefde te aanbidden,” zei kardinaal Koch.

Hij benadrukte hoe Benedictus de ware christelijke hoop geworteld zag in het geloof in het eeuwige leven, de “oneindige liefde van God die de eeuwigheid wil voor ieder mens.”

Benedictus, zo herinnerde kardinaal Koch zich, “beschreef deze waarlijk christelijke hoop met deze diepgaande woorden: ‘Ik word definitief bemind en wat er ook met mij gebeurt – ik word opgewacht door deze Liefde.”

“Het onmiskenbare kenmerk van Joseph Ratzingers theologische denken over het leven na de dood ligt in dit relationele gebeuren, die de basis vormt voor de christelijke hoop op eeuwig leven,” voegde hij eraan toe, waarbij hij opmerkte dat het geloof in eeuwig leven “het centrale moment van ons geloof is.”

In een toespraak over hetzelfde thema zei father Ralph Weimann, een Duitse theologieprofessor aan de Pauselijke Universiteit van Sint Thomas van Aquino in Rome, dat het de overleden paus duidelijk was geworden, dat “we aan het einde van ons leven alleen voor God kunnen staan als we hebben vastgehouden aan de waarheid en in de liefde zijn gebleven”.

In de dood, voegde father Weimann, die Benedictus goed kende, eraan toe, “is er geen mogelijkheid meer om onze fundamentele beslissing te veranderen; het wordt definitief op dat moment,” maar omdat de Heer de redding van iedereen wil, is hij ook “gekomen om ons zijn barmhartigheid aan te bieden,” die hij vooral deelt door het sacrament van de biecht. Benedictus XVI, zei hij, wist dit heel goed en deed een beroep op Gods genade, opdat de Heer “in hem alles zou voltooien waarin hij in zijn leven tekort was geschoten”.

Aartsbisschop Gänswein vertelde de conferentie dat Benedictus “in praktijk bracht wat hij altijd had onderwezen: de weg naar het eeuwige leven voorbereiden.” Hij voegde eraan toe: “Mijn indruk was dat hij naar een vriend ging, een vriend aan wie hij zijn hele leven was toegewijd.”

Reflecterend op de centrale plaats van Christus in de theologie van Benedictus, zei kardinaal Gerhard Müller, emeritus prefect van het Dicasterium voor de Geloofsleer: “Joseph Ratzingers hele christologie en devotie voor Christus is een uniek getuigenis van Jezus die ons leidt in ons geloof en ons tot volmaaktheid brengt.”

Kardinaal Gerhard Müller bespreekt het leven en de nalatenschap van paus Benedictus XVI op 30 december 2023.(Foto: Edward Pentin)

De Duitse kardinaal, die het Benedictus XVI Instituut heeft opgericht om de verzamelde werken van Joseph Ratzinger toegankelijk te maken, zei dat Benedictus XVI “tijdens zijn leven heeft beleden dat [Christus] werkelijk is verrezen, dat hij de levende God is, dat we op hem vertrouwen en zo weten dat we op de goede weg zijn.” Het christen zijn is voor Joseph Ratzinger, zo bracht de kardinaal bij het publiek in herinnering, “geen theorie, maar een relatie met een Persoon, onze Verlosser.”

Professor Matthew Bunson, kerkhistoricus en vicevoorzitter van EWTN News, benadrukte dat het “onmogelijk is om de theologie van Benedictus XVI te beoordelen” zonder zijn vriendschap met Christus te begrijpen en zijn benadrukken dat Christus volledig in ons leven zijn intrede doet.

“Paus Benedictus XVI vond het ware leven, de ware vrijheid in Christus,” zei Bunson. “We staan nog maar aan de begindagen van het op waarde schatten van zijn gaven aan de Kerk op vrijwel elk gebied van het geloof. Maar zijn liefde voor Christus, zijn vriendschap met Christus, toont ons de weg om Christus in het middelpunt te plaatsen.”

Terugkijkend op zijn dienst als mediawoordvoerder van Benedictus XVI zei pater-jezuïet Federico Lombardi dat paus Johannes Paulus II altijd erkend wordt als een groot communicator, maar dat was Benedictus XVI ook, zei hij, maar met een heel andere stijl. Zijn woorden hadden een “perfecte orde” zodat zelfs zijn meest diepzinnige uitspraken begrepen konden worden, zei hij.

Pater Lombardi herinnerde zich dat Benedictus er niet van hield om onderbroken te worden, omdat hij dan de draad van zijn redenering kwijtraakte, die een “synthese” had van “begin tot eind”. Een dergelijk vermogen om complexe en diepgaande kwesties samen te vatten en op een begrijpelijke manier te presenteren was “opmerkelijk”, herinnerde pater Lombardi zich.

“Hij was een geweldige communicator,” zei de voormalige woordvoerder van het Vaticaan. “Hij had ook een liefde voor de waarheid, niet alleen de intellectuele waarheid, waardoor hij dus in staat was om goed te schrijven over problemen, maar om echt altijd in de waarheid te verblijven, en dit was de sleutel tot zijn dienstbaarheid tijdens het lange verhaal van seksueel misbruik.” Door de nadruk te leggen op het altijd zeggen van wat waar is en op te passen voor het overdragen van wat onwaar is, zei hij dat Benedictus “ons de juiste weg heeft gewezen” met betrekking tot de crisis rond seksueel misbruik. “Waarom? Omdat hij een man van de waarheid is.”

Aartsbisschop Gänswein merkte op hoe profetisch Benedictus XVI was in zijn onderricht en geschriften, en hoe hij “tientallen jaren eerder” had gewaarschuwd dat wanneer de samenleving God vergeet, alles implodeert. Hij herinnerde zich ook hoe rede en geloof voor Benedictus “de grote thema’s van zijn leven en ook als paus” waren en hoe hij schoonheid in dienst van de waarheid zag staan.

“Schoonheid is het kleine zusje van de waarheid, de vrucht van de waarheid,” zei de aartsbisschop, terwijl hij Benedictus’ onderricht in herinnering riep. “Waar waarheid is, daar is schoonheid; mensen voelen dat intuïtief aan en dat is heel belangrijk.”

Father Weimann bracht Benedictus’persoonlijke karakter in herinnering en hoe hij “de persoon die voor hem stond verhoogde door zichzelf kleiner te maken. “Dit was “deel van zijn grootsheid denk ik, hetgeen de wereld op dit moment niet zal begrijpen, omdat we allemaal naar de uiterlijke indruk kijken.” Hij zei dat Benedictus XVI op één lijn leefde met het “Mariale principe” en hoe Onze Lieve Vrouwe een “perfect voorbeeld” was van een nederige aanwezigheid.

Tijdens een mis in de Sint-Pietersbasiliek ter herdenking van het overlijden van Benedictus op 31 december, sprak aartsbisschop Gänswein over hoe de gelovigen van de Kerk, zowel haar levende leden als “overleden dierbaren”, verenigd worden door de Eucharistie.

“In de Eucharistie blijven wij ook verenigd met Benedictus XVI,” zei hij, “en zijn God oprecht dankbaar voor de gave van zijn leven, de rijkdom van zijn leergezag, de diepte van zijn theologie en het lichtende voorbeeld van deze ‘eenvoudige en nederige arbeider in de wijngaard van de Heer’. Amen.”

 

Edward Pentin

Edward begon zijn carrière in Rome als producer en presentator bij het Vaticaan, waarna hij verslag deed voor een aantal publicaties, waaronder Newsweek, The Sunday Times, Foreign Affairs, Newsmax en het National Catholic Register. De artikelen hadden betrekking op een brede mix van onderwerpen op het gebied van religie, politiek en maatschappij. In de media is hij onder meer verschenen bij Al Jazeera, Sky News (UK), CNN, Fox News, ITV, BBC Radio 4 The World Tonight en de BBC World Service.

Edward was ook redacteur bij The Holy Land Review, een Franciscaans kwartaalblad gespecialiseerd in de Kerk en het Midden-Oosten. In 2015 schreef hij het veelgeprezen The Rigging of a Vatican Synod? An Investigation into Alleged Manipulation at the Extraordinary Synod on the Family.

Behalve als verslaggever heeft Edward gewerkt als onderzoeker en adviseur voor Lord Alton of Liverpool, een van ‘s werelds belangrijkste pro-life campagnevoerders, en als communicatieadviseur voor het Dignitatis Humanae Institute, een pro-life denktank gevestigd in Rome.

In 2013 en 2014 zorgde hij voor effectieve mediacoördinatie voor drie grote internationale conferenties in Rome. Hij is nu voltijds Rome-correspondent voor het National Catholic Register en levert regelmatig bijdragen aan programma’s van EWTN.

Edward heeft een BA in internationale betrekkingen en een Master in toegepaste theologie. Hij heeft ook een diploma journalistiek en een professionele opleiding in de kunst van het schrijven van toespraken.

Volg hem op Twitter op @edwardpentin.


Bron: Benedict XVI: Friends and Scholars Recall His Life, Legacy and Teaching| National Catholic Register (ncregister.com)

Vertaling: EWTN Lage Landen (AV)

sten


Wilt u meer lezen of zien van de vermaarde katholieke Journalist ‘Edward Pentin‘ ? Klik dan hier.

Wilt u meer lezen over het ‘Paus Benedictus XVI Instituut’ opgericht door Kardinaal Müller’ voormalige prefect van het Congregatie van de Geloofsleer dat tegenwoordig heet Dicasterie van de Doctrine van de Geloofsleer (DDF)? Klik dan hier of gebruik één van de andere ‘tags’ boven- of onderaan dit artikel. 

 


250105 | [XLS000] | 240114 post views 230 | 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel