Bidden met de Schrift

Categorieën:
HomeGebedBidden met de Schrift

 

De Kerk spoort alle christengelovigen krachtig en speciaal aan om de buitengewone kennis van Jezus Christus te leren door veelvuldig lezen van de goddelijke Schrift. Maar laten zij niet vergeten dat het gebed gepaard moet gaan met het lezen van de Heilige Schrift, zodat er een dialoog ontstaat tussen God en de mens. Want wij spreken tot Hem wanneer wij bidden; wij luisteren naar Hem wanneer wij de goddelijke orakels lezen.

-Catechismus van de Katholieke Kerk, 2653

Hoe kun je God toestaan met je te spreken en je leven dagelijks te leiden door gebed met behulp van de Schrift
Paus Leo XIII zei: “In de heilige boeken komt de Vader die in de hemel is, liefdevol zijn kinderen tegemoet en spreekt met hen.” Ambrosius zegt: “De Heilige Schrift is ons gegeven opdat God en mens met elkaar kunnen spreken; want wij spreken tot Hem als wij bidden; wij horen Hem als wij de goddelijke spreuk lezen.”

Door de Heilige Schrift spreekt de onzichtbare God, uit de overvloed van zijn liefde, tot de mensen als vrienden, opdat Hij hen zou uitnodigen en opnemen in de gemeenschap met Hemzelf. In de heilige boeken ontmoet de Vader die in de hemel is zijn kinderen met grote liefde en spreekt met hen; en de kracht en macht in het woord van God is zo groot dat het staat als de steun en de energie van de Kerk, de kracht van het geloof voor haar zonen, het voedsel van de ziel, de zuivere en eeuwige bron van geestelijk leven. Door deze heilige boeken komt het “goede nieuws” dat God met ons is om ons te bevrijden uit de duisternis van zonde en dood, en ons op te wekken tot het eeuwige leven”.

Het is door de Bijbel dat we de persoon van Jezus Christus ontmoeten. We leren wie hij is, hoe hij leefde, wat hij onderwees, wat hij voor mij heeft gedaan, en het is door de Schrift dat ik zijn plan van verlossing en geluk voor mijn leven leer kennen. Door na te denken over deze waarheid kon Hiëronymus zeggen: “Onbekendheid met de Schrift is onbekendheid met Christus.”

Eenvoudige 5 stappen methode om de Schrift tot gebed te brengen
1. Geef jezelf aan Jezus door de handen van Maria.

Vraag de Heilige Geest om je te leren bidden en om je te helpen Hem te horen; om te begrijpen wat Hij van je vraagt; en om de genade om vervolgens te doen wat Hij van je vraagt.

2. 2. Lees langzaam een bijbelgedeelte.

Zie jezelf in de passage als een van de personages. Stel je voor dat je op de scène met Jezus spreekt en dat Jezus tot jou spreekt, want Hij spreekt nu tot jou door deze passage.

3. 3. Vraag de Heer wat Hij vandaag tegen jou zegt.

4. 4. Blijf stil en herlees dezelfde passage nog twee of drie keer heel langzaam terwijl je hierover nadenkt.

Wees stil en luister terwijl je de passage langzaam blijft doornemen.

5. 5. Neem een voornemen om te doen wat de Heer van je vraagt.

Schrijf het op en kom er in de loop van de dag op terug.

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel