Bisschoppen nodigen katholieken uit om Litanie van het Heilig Hart te bidden in reactie op ‘godslastering’ door de Dodgers @NCRegister @Fran_Pollio19

HomeFrancesca Pollio FentonBisschoppen nodigen katholieken uit om Litanie van het Heilig Hart te bidden...

Een daad van eerherstel zoals de bisschoppen aanbevelen, wordt aan de Heer aangeboden met de bedoeling de geestelijke schade te herstellen die door zonde wordt aangericht.

Francesca Pollio Fenton/CNA; VS; 12 juni 2023

De Amerikaanse bisschoppenconferentie (USCCB) nodigt katholieken uit om zich te verenigen in een daad van eerherstel wegens het geplande plegen van “godslastering” in het Dodgers Stadium op 16 juni, de dag dat de katholieke kerk het hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus viert.

Het aartsbisdom Los Angeles, samen met de USCCB, vraagt parochies in het hele land om op 16 juni de Litanie van het Heilig Hart van Jezus te bidden tijdens de mis of tijdens een uur van Aanbidding voor de uitstalling van het Heilig Sacrament.

Een daad van eerherstel zoals de bisschoppen aanbevelen, wordt aan de Heer aangeboden met de intentie de geestelijke schade te herstellen die door zonde wordt aangericht.

Dit volgt op de aankondiging van de Los Angeles Dodgers (vert.: invloedrijk Amerikaans baseballteam), dat ze de “Sisters of Perpetual Indulgence”, een anti-katholieke travestietenshow die de spot drijft met het geloof, op dezelfde dag zouden gaan eren met een “Community Hero Award“.

Aartsbisschop Timothy Broglio van het militair ordinariaat in de VS, voorzitter van de USCCB, kardinaal Timothy Dolan van New York en aartsbisschop Jose Gomez van Los Angeles deelden deze boodschap:

“Katholieke christenen erkennen juni traditioneel als de maand van het Heilig Hart van Jezus. In deze tijd gedenken we Christus’ liefde voor ons, die op een speciale manier zichtbaar is in het beeld van zijn doorboorde hart, en bidden we dat onze eigen harten gelijkvormig mogen worden aan het zijne, dat ons oproept om al zijn mensen lief te hebben en te respecteren.”

Ze voegden eraan toe: “Dit jaar, op 16 juni – de dag van het hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus – heeft een professioneel honkbalteam op schokkende wijze ervoor gekozen om een groep te eren waarvan de losbandigheid en vulgariteit bij het bespotten van Onze Heer, zijn Moeder en van vrouwelijke religieuzen niet kan worden overschat. Dit is niet alleen beledigend en pijnlijk voor christenen overal; het is godslastering.”

“Het is hartverwarmend geweest om te zien dat zoveel trouwe katholieken en anderen van goede wil opstaan om te zeggen dat wat deze groep doet verkeerd is, en dat het verkeerd is om hen te eren. We roepen katholieken op om op 16 juni de Litanie van het Heilig Hart te bidden en dit gebed aan te bieden als een daad van eerherstel wegens de godslasteringen tegen Onze Lieve Heer die we vandaag de dag in onze cultuur zien,” aldus de afsluitende woorden van de bisschoppen.

Hier is de volledige tekst van de Litanie van het Heilig Hart van Jezus:

Heer, ontferm U over ons Christus, ontferm U over ons 
Heer, ontferm U over ons 
Christus, aanhoor ons Christus, verhoor ons 
God, hemelse Vader, ontferm U over ons 
God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons 
God, Heilige Geest, ontferm U over ons 
Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons 
Hart van Jesus, de Zoon van de eeuwige Vader, ontferm U over ons 
Hart van Jesus, door de Heilige Geest in de schoot van de Moedermaagd gevormd, ontferm U over ons 
Hart van Jesus, wezenlijk verenigd met het Woord van God, ontferm U over ons 
Hart van Jesus, oneindige majesteit, ontferm U over ons  
Hart van Jesus, heilige tempel van God, ontferm U over ons  
Hart van Jesus, woontent van de Allerhoogste, ontferm U over ons 
Hart van Jesus, huis van God en poort van de hemel, ontferm U over ons 
Hart van Jesus, gloeiende oven van liefde, ontferm U over ons 
Hart van Jesus, schatkamer van gerechtigheid en van liefde, ontferm U over ons 
Hart van Jesus, vol goedheid en liefde, ontferm U over ons 
Hart van Jesus, peilloze diepte van alle deugden, ontferm U over ons 
Hart van Jesus, alle lofprijzingen overwaardig, ontferm U over ons 
Hart van Jesus, Koning en middelpunt van alle harten, ontferm U over ons 
Hart van Jesus, waarin alle schatten zijn van wijsheid en van wetenschap, ontferm U over ons 
Hart van Jesus, waarin de Godheid in alle volheid woont, ontferm U over ons 
Hart van Jesus, waarin de Vader zijn welbehagen heeft gesteld, ontferm U over ons 
Hart van Jesus, dat ons allen deelgenoot hebt gemaakt van uw oneindige rijkdom, ontferm U over ons  
Hart van Jesus, verlangen van de eeuwige heuvelen, ontferm U over ons 
Hart van Jesus, geduldig en groot in barmhartigheid, ontferm U over ons 
Hart van Jesus, mild voor allen, die U aanroepen, ontferm U over ons  
Hart van Jesus, bron van leven en van heiligheid, ontferm U over ons 
Hart van Jesus, verzoening voor onze zonden, ontferm U over ons 
Hart van Jesus, van versmadingen verzadigd, ontferm U over ons 
Hart van Jesus, om onze misdaden gebroken, ontferm U over ons 
Hart van Jesus, gehoorzaam geworden tot de dood, ontferm U over ons 
Hart van Jesus, met een lans doorstoken, ontferm U over ons 
Hart van Jesus, bron van alle troost, ontferm U over ons 
Hart van Jesus, ons leven en onze verrijzenis, ontferm U over ons 
Hart van Jesus, onze vrede en onze verzoening, ontferm U over ons 
Hart van Jesus, slachtoffer voor de zondaars, ontferm U over ons 
Hart van Jesus, heil van hen, die op U hopen, ontferm U over ons 
Hart van Jesus, hoop van ben, die in U sterven, ontferm U over ons 
Hart van Jesus, hoogste vreugde van alle heiligen, ontferm U over ons 
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.
Jesus, zachtmoedig en nederig van Hart, Maak ons hart gelijkvormig aan uw Hart.

LAAT ONS BIDDEN – Almachtige, eeuwige God, sla uw blikken op het Hart van uw zeer beminde Zoon en op de lofprijzingen en voldoeningen, die Hij U heeft gebracht in naam van de zondaars. Laat U verzoenen en schenk vergiffenis aan ben, die uw barmhartigheid afsmeken, in de Naam van dezelfde Jesus Christus, uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.


Francesca Pollio Fenton/CNA

Francesca Pollio Fenton 

Francesca is de Social Media Manager voor Catholic News Agency. Ze behaalde haar diploma in Communicatie met speciale aandacht voor Digitale Media aan de Universiteit van Colorado – Denver.

Bron: Bishops Invite Catholics to Pray Litany of Sacred Heart in Response to Dodgers’ ‘Blasphemy’| National Catholic Register (ncregister.com)

Vertaling: EWTN Lage Landen (AV)

 

Wilt u meer willen lezen of horen over ‘Antikatholicisme Klik dan hier

Wilt u meer willen lezen of horen van de  journaliste ‘Francesca Pollio Fenton Klik dan hier

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel