Bisschoppen veroordelen ontwerptekst ‘Recht op abortus’ van Europese Unie @NCRegister Daniel Payne

HomeDaniel PayneBisschoppen veroordelen ontwerptekst 'Recht op abortus' van Europese Unie @NCRegister Daniel Payne

In haar verklaring van dinsdag stelde de Commissie van de Bisschoppenconferenties van de Europese Unie (COMECE) dat de maatregel een “ethische onrechtmatigheid” zou vormen tegen mensenrechten en de Europese wetgeving.

Daniel Payne/CNA; Wereld; 18 juli 2023

Een baby houdt de hand van haar moeder vast. (foto: Ratchat / Shutterstock)

Europese bisschoppen hebben dinsdag een verklaring vrijgegeven waarin ze de ontwerptekst voor het opnemen van een recht op abortus in het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie veroordelen, met als argument dat de voorgestelde wijziging in strijd zou zijn met de wetgeving van de Europese Unie en de menselijke waardigheid.

Het verankeren van abortusrechten in het mensenrechtenhandvest van de EU is daar al lange tijd onderwerp van debat. Abortusactivisten hebben jarenlang aangedrongen op wijziging van de EU-wetgeving, met initiatieven zoals het Simone Veil Pact dat oproept tot brede abortusrechten in het hele continent.

In haar verklaring van dinsdag stelde de Commissie van de Bisschoppenconferenties van de Europese Unie (COMECE) dat de maatregel een “ethische onrechtmatigheid” zou vormen tegen mensenrechten en Europese wetgeving.

De bisschoppen stelden dat “menselijke waardigheid een overkoepelende waarde vormt in de EU-Verdragen en het EU-Handvest” en schreven dat “respect voor de waardigheid van elk menselijk wezen in elke fase van zijn leven, vooral in situaties van volledige kwetsbaarheid, een fundamenteel principe is in een democratische samenleving”.

Bovendien, zo stelden ze, “bestaat er geen erkend recht op abortus in de Europese of internationale wetgeving”. Tegelijkertijd verbieden grenzen aan het gezag van de Europese Unie het bestuursorgaan om een dergelijke maatregel te nemen.

“Er zijn geen bevoegdheden op EU-niveau om abortus te reguleren,” schreven de bisschoppen, “en er moet worden ingezien dat fundamentele rechten geen bevoegdheden van de Unie in het leven kunnen roepen.”

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens “heeft nooit verklaard dat abortus een mensenrecht is dat beschermd wordt door het Europees Verdrag voor de Grondrechten,” voegden de bisschoppen eraan toe, terwijl het Hof daarentegen “het recht op leven tot fundamenteel mensenrecht heeft verklaard en in zijn jurisprudentie heeft bevestigd dat het [een] legitieme doelstelling is voor de bij het verdrag aangesloten staten om het ongeboren leven te beschermen.”

Abortus is breed geregeld in de lidstaten van de Europese Unie. In tegenstelling tot het zeer tolerante wettelijke kader dat in de Verenigde Staten overheerste onder Roe v. Wade, beperken veel Europese landen abortus na 12 tot 14 weken zwangerschap; sommige landen leggen ook wachttijden en andere regels op.

In januari vorig jaar riep de Franse president Emmanual Macron de Europese Unie op om abortus wettelijk te verankeren, wat volgens Macron “ons pakket rechten” nieuw leven zou inblazen. In een toenmalige verklaring uitte de COMECE destijds “diepe bezorgdheid en weerstand” jegens het idee.

“Zorgen voor vrouwen die zich in een moeilijke of [conflictueuze] situatie bevinden vanwege hun zwangerschap is een centraal onderdeel van het diaconale dienstwerk van de Kerk,” schreven de bisschoppen, “en moet ook een plicht zijn die door onze samenlevingen wordt uitgeoefend.”

 

Bron: Bishops Condemn European Union’s Drafting of ‘Right to Abortion’| National Catholic Register (ncregister.com)

Vertaald: EWTN Lage Landen (AV)


 

Wilt u meer lezen van het uitgebreide dossier van de zevende en laatste encycliek van H.Paus Paules VI over de waardigheid van het menselijk leven ‘Humanae Vitae‘?  Klik dan hier , of gebruik één van de andere ‘tags’ boven aan dit artikel

 


230720 | [XLS000] |  

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel