Cenakeltijd 2023 (2): Augustinus Aerssens OP – wachten op de Heilige Geest

HomeAudioVideoCenakeltijd 2023 (2): Augustinus Aerssens OP - wachten op de Heilige Geest

Klik hier om de video te zien

Augustinus Aerssens OP, antwoordt op de vraag: wat betekent voor u in de tijd tussen Hemelvaart en Pinksteren, de Cenakeltijd, ‘wachten op de Heilige Geest’?

Dominicanen zijn predikers. Predikers zijn een soort van bouwlieden die een bouwwerk maken in het hart van de gelovigen, dat de tempel moet gaan worden voor de H.Geest. Binnen de dominicanen ken je eigenlijk drie tradities: een intellectuele traditie, een mystieke en de traditie van de volksdevotie. Alle zijn in principe complementair aan elkaar.

De H. Geest is als de liefde van de vader en de zoon. 

Wij kunnen de H.Geest vragen om ons de kracht van God, de wijsheid van de zoon en de zachtzinnigheid en de liefde van de H.Geest.

Onze missie is om de hart van de gelovigen ontvankelijk te maken voor de komst van de H. Geest.

Augustinus Aerssens OP

 

 

 

 

 

Augustinus Aerssens OP, is lid van de Domincanen van Rotterdam, het convent H. Petrus van Verona. 

Augustinus Aerssens o.p. (1995) trad in 2016 in als Dominicaan. Voor zijn intreden heeft hij theologie gestudeerd aan de Tilburg School of Catholic Theology. Nu rond hij zijn theologie af aan de universiteit van Fribourg (Zwitserland) en doet hij een studie Hebreeuws aan de universiteit van Leiden. Hij houdt zich vooral bezig met Bijbelse theologie, exegese en intertekstualiteit in het Nieuwe Testament

 

 


Voor het zien van alle 5 afleveringen van de Cenakeltijd 2023, klik hier. 


230522 |[XLS000] | 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel