De belangrijkste katholieke gebeurtenis sinds Vaticanum II? @NCRegister George Weigel

HomeGeorge WeigelDe belangrijkste katholieke gebeurtenis sinds Vaticanum II? @NCRegister George Weigel

COMMENTAAR: 11 cruciale gebeurtenissen sinds het Concilie

George Weigel; Commentaren; 4 oktober 2023

Degenen die het meest enthousiast zijn over de Synode over Synodaliteit die op 4 oktober van start ging, zijn geneigd te zeggen dat het de belangrijkste katholieke gebeurtenis is sinds het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) – een bewering die soms de implicatie in zich draagt dat het de enige belangrijke gebeurtenis is die in de Kerk plaatsvond sinds Vaticanum II.

Daar denk ik anders over.

Hier zijn 11 cruciale gebeurtenissen sinds het Concilie, met toelichting over hun betekenis.

25 juli 1968: Paus Paulus VI vaardigt de encycliek Humanae Vitae uit (Red.: zie hier voor Nederlandse vertaling met dank aan RKDocumenten.nl) , over de moreel geëigende middelen om de vruchtbaarheid te reguleren. Hiermee daagt de paus de cultuur-vernietigende aannames van de seksuele revolutie uit, waarschuwt profetisch voor de impact van een anticonceptieve mentaliteit op de samenleving en op vrouwen en trekt een lijn in het zand tegen de poging van voorstanders van ‘Katholiek Light’ om de morele theologie van de Kerk te domineren.

8 dec. 1975: Paulus VI publiceert de apostolische exhortatie Evangelii Nuntiandi, (Red.: zie hier voor Nederlandse vertaling met dank aan RKDocumenten.nl), waarin hij de Kerk eraan herinnert dat paus Johannes XXIII Vaticanum II bedoeld had om de Kerk energie te geven voor zending en dat in het centrum van de christelijke missie “de naam, de leer, het leven, de beloften, het koninkrijk en het mysterie van Jezus van Nazareth, de Zoon van God” staat.

2-10 juni 1979: Tijdens zijn eerste pastorale bezoek aan Polen demonstreert paus Johannes Paulus II de vitaliteit van de katholieke sociale leer door een gewetensrevolutie te ontketenen die in het volgende decennium zal leiden tot de geweldloze ineenstorting van het Europese communisme.

24 nov. – 8 dec. 1985: De Tweede Buitengewone Algemene Vergadering van de Bisschoppensynode, bijeengeroepen om de 20ste verjaardag van Vaticanum II te vieren door na te denken over wat er goed en fout was gegaan bij het ten uitvoer brengen van het Concilie, bevestigt het Concilie als een groot geschenk van de Heilige Geest en weeft de 16 documenten van het Concilie tot een samenhangend tapijt door de Kerk te beschrijven als een gemeenschap van discipelen op zendingstocht.

7 dec. 1990: Johannes Paulus II vaardigt de encycliek Redemptoris Missio uit (Red.: zie hier voor Nederlandse vertaling met dank aan RKDocumenten.nl), waarmee hij formeel de Nieuwe Evangelisatie lanceert door alle katholieken op te roepen de missionaire roeping te leven waarin zij gedoopt werden, omdat het missieterrein zich overal bevindt.

6 aug. 1993: Gedateerd op het feest van de Transfiguratie, leert de encycliek Veritatis Splendor (Red.: zie hier voor Nederlandse vertaling met dank aan RKDocumenten.nl) van Johannes Paulus II dat het morele leven geordend is in de richting van de zaligheid, die het eeuwige leven is in het licht en de liefde van de Heilige Drie-ene God; dat sommige handelingen in zichzelf een ernstig kwaad zijn, ongeacht de bedoelingen; en dat groei in de deugden de koninklijke weg is naar menselijke bloei en geluk.

20-26 maart 2000: Tijdens een pelgrimstocht van een week naar het Heilige Land herinnert Johannes Paulus II de Kerk en de wereld eraan dat het christendom noch een mythe, noch een vroom sprookje is; het christendom begint met de levens van echte mannen en vrouwen, op een plaats die je vandaag kunt zien en aanraken, die zo getransformeerd werden door hun ontmoeting met de verrezen Heer Jezus dat ze op een zendingsreis gingen om de wereld te bekeren – en zo aan de wereld haar ware verhaal en haar nobele bestemming te onderwijzen.

6 augustus 2000: De Congregatie voor de Geloofsleer geeft de verklaring Dominus Iesus uit (Red.: zie hier voor Nederlandse vertaling met dank aan RKDocumenten.nl), die bevestigt dat Jezus Christus, verre van een voorbeeld te zijn van een algemene goddelijke wil-tot-redding die zich uitdrukt in verschillende historische persoonlijkheden, de unieke Redder van de mensheid is en het centrum van de geschiedenis en de kosmos.

18 april 2005: Tijdens de mis voor de verkiezing van de paus van Rome waarschuwt kardinaal Joseph Ratzinger, decaan van het College van Kardinalen, voor een “dictatuur van het relativisme” (Red.: zie hier voor Nederlandse vertaling met dank aan RKDocumenten.nl) die de toekomst van de mensheid zal bedreigen als politieke en juridische macht wordt gebruikt om iedereen een gesimplificeerd begrip van waarheid op te leggen.

22 december 2005: In zijn eerste kersttoespraak tot de Romeinse Curie beschrijft paus Benedictus XVI twee interpretaties van Vaticanum II die sinds het Concilie zelf voor de katholieke toekomst omstreden zijn geweest. De ene was onjuist: een “hermeneutiek van discontinuïteit en breuk” die leidde tot kerkelijke stagnatie, en erger. De andere, de “hermeneutiek van de hervorming” in continuïteit met de vastgelegde Traditie van de Kerk, was waar en had een vitaal katholicisme gestimuleerd.

19 november 2011: Benedictus XVI ondertekent in Benin de apostolische exhortatie Africae Munus, waarin dynamische orthodoxie wordt aangemerkt als de sleutel tot de evangelisatie van Afrika bezuiden de Sahara, het grootste groeigebied in de Kerk in de 21e eeuw.

Als Synode 2023 een ontwikkeling wil zijn van de authentieke Traditie van de Kerk in plaats van weer een vruchteloze poging om het katholicisme opnieuw uit te vinden volgens de culturele canons van de postmoderniteit, moeten de discussies – de zogenoemde “gesprekken in de Geest” – ten volle rekening houden met deze 11 cruciale katholieke momenten sinds Vaticanum II, die allemaal uitdrukkingen waren van het voortdurende werk van de Heilige Geest in de Kerk.

George Weigel

George Weigel

George Weigel George Weigel is vooraanstaand hoofdmedewerker van, en bekleedt de William E. Simon Chair in Catholic Studies aan, het Ethics and Public Policy Center in Washington.

Vertaling: EWTN Lage Landen (AV)

Bron: The Most Important Catholic Event Since Vatican II?| National Catholic Register (ncregister.com)


Wilt u nog meer lezen of horen over de ‘Encycliek Humane vitae‘? Klik dan hier , of gebruik één van de andere ‘tags’ boven- of onderaan dit artikel

Wilt u nog meer lezen of horen over de ‘Encycliek Redemptoris Missio‘? Klik dan hier , of gebruik één van de andere ‘tags’ boven- of onderaan dit artikel

Wilt u nog meer lezen of horen over de ‘Encycliek Veritatis splendor‘? Klik dan hier , of gebruik één van de andere ‘tags’ boven- of onderaan dit artikel

Wilt u nog meer lezen of horen over het ‘Realisme‘? Klik dan hier , of gebruik één van de andere ‘tags’ boven- of onderaan dit artikel

 

 

 


Keywoorden niet opgeomen in de tag list: Deugden | Gemeenschap van discipelen op zendingstocht | H.Paus Paulus VI | H.Paus Johannes Paulus II | Missionair zijn | Moraal theologie | Morele leven |


231011 | [XLS000] |

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel