De devotie van de heilige Theresia tot het Heilig Gelaat: lessen voor de wereld van vandaag @NCRegister Kevin Turley

HomeGeloof en LevenDe devotie van de heilige Theresia tot het Heilig Gelaat: lessen voor...

Nieuw boek roept op tot doen herleven van een oude devotie om de mensheid te redden.

K.V. Turley Interviews; 1 oktober 2022 – Father Lawrence Carney werd op 26 mei 2007 gewijd voor het bisdom Wichita, in Kansas. Hij is straatprediker, parochiemissionaris en leider van retraites en conferenties, evenals leider van de League of Saint Martin (vert.: genootschap van Sint Maarten).  Na zes jaar in het bisdom te hebben gediend, aanvaardde hij in 2013 de functie van kapelaan van de Benedictines of  Mary, Queen of Apostles (vert.: Benedictinessen van Maria, Koningin der Apostelen), in Gower, Missouri.

In juni 2022 publiceerde hij The Secret of the Holy Face: The Devotion Destined to Save Society, TAN Books (vert.: Het geheim van het Heilige Gelaat: de devotie die bestemd is de samenleving te redden). In dit boek onthult father Carney de essentie en de geschiedenis van de devotie van het Heilig Gelaat, haar apostelen, en hoe deze devotie de Kerk en de samenleving zal redden van hun vijanden. Hij beweert dat de voor deze tijd actuele boodschap van de devotie van het Heilig Gelaat een katalysator is voor “een contrarevolutie van eerherstel, eerbied en bekering”.

Pater Carney sprak met het Register via e-mail op 24 september.

Hoe liep u tegen deze devotie aan en waarom werd ze zo belangrijk voor u?

Ik schreef een nieuwsbrief voor een kleine [religieuze] gemeenschap, en ik vroeg een van de nonnen van de Benedictinessen van Maria, Koningin der Apostelen: “Wat zou mijn onderwerp moeten zijn?” Ze is geen buiten de muren levende zuster, dus ze mag niet het hele jaar door spreken, maar omdat het Eerste Kerstdag was, mocht ze me spreken. Ze zei: “Schrijf over het Heilige Gelaat van Jezus.” Ze spreekt ongeveer drie tot zeven zinnen per jaar tegen me, dus als ze iets zegt, denk ik erover na.

Een vriend stuurde me rond die tijd een boek, The Holy Man of Tours (vert.: De Heilige Man van Tours), dat gaat over de Eerbiedwaardige Leo Dupont (1797-1876), een man die toegewijd was aan de openbaringen van Zuster Marie de St. Pierre (1816-1848) en het Heilig Aanschijn. Toen stuurde iemand anders mij The Golden Arrow (vert.: De Gouden Pijl), die gaat over de openbaringen met betrekking tot het Heilig Gelaat. Ik ontdekte dat een van de patronen van deze devotie de heilige Martinus van Tours is, wiens feestdag toevallig 11 november is, mijn verjaardag. Ik werd zo geïntrigeerd dat ik me twee jaar voor de lockdowns in deze openbaringen verdiepte. Ik begon te preken over de devotie tot het Heilige Gelaat en leidde voortdurend daarop gerichte devoties. God ontstak een vuur in mijn ziel en gaf me een verterende ijver om dit prachtige, verborgen geheim bekend te maken. De beste dingen van de Kerk beginnen meestal met contemplatie, en een in stilte levende non leidde me naar deze devotie.

Waarom is dat heden ten dage belangrijk?

Het is voor de dag van vandaag belangrijk, omdat het erop lijkt dat we de afgelopen jaren een generale repetitie voor wereldslavernij hebben gehad, met lockdowns en het sluiten van kerken. God heeft alle recht om onze religie weg te nemen: dat is God geven wat Hem toekomt. De katholieke kerk is het enige dat de hand van de gerechtigheid tegenhoudt om ons te geven wat we verdienen voor godslastering, afgoderij en gebrek aan eerbied. 

Hoe zal deze toewijding de wereld redden?

[De wereld] verwerpt God als autoriteit en vervangt deze door slechte leiders. Maar God heeft nog steeds de leiding. Hij laat een kwaad toe voor een groter goed. In mijn waarneming is het kwaad dat hij toestaat een revolutie van kwaad: de mens die alle leiderschap in de wereld overneemt. Deze [devotie] is de snelste en meest effectieve manier waarop hij het grootste goed kan bewerkstelligen: de triomf van het Onbevlekt Hart en de triomf van de Kerk, of het einde van de wereld die de uitverkorenen door veel lijden voorbereidt. Het geheim van het Heilig Aanschijn, zoals we dat kennen van zuster Marie de St. Pierre, is dat God ons een blauwdruk geeft, een systeem, hoe de degens te kruisen [met de krachten van de duisternis door], lid te worden van de Aartsbroederschap van het Heilig Gelaat en deze mystieke strijd in onze hedendaagse context te doorleven.

Wat zijn de reacties op uw boek?

De goddelijke Voorzienigheid speelt een rol in hoe dit boek tot stand is gekomen. TAN Books benaderde mij over het schrijven van het boek. Ik wist toen dat het Gods plan was dat ik het schreef, maar alles wat ik schreef werd geïnspireerd door God. Hij weet het beste hoe we op het wereldconflict moeten reageren, want Hij is degene die ons de vloek van revolutionaire mensen heeft opgelegd. Ik heb mensen verteld dat het deprimerend is om te zien hoe de wereld in zulk kwaad uiteenvalt. Velen vragen mij: “Wat kunnen wij doen?” Het antwoord in dit boek luidt: we moeten de beste katholieken en christenen worden die we kunnen zijn, omdat, door ons te versterken in de mystieke strijd, we God smeken deze oorlog voor ons te voeren.  

Hoe is de League of St. Martin verbonden met deze devotie?

De League of St. Martin is een vrome vereniging van katholieken die bidden voor de verspreiding van eerherstel, eerbied en bekering. Leden schrijven zich in [bij het genootschap]: vervolgens worden sommigen verdedigers van zijn naam; dan gaan enkelen over naar het volgende niveau, “boogschutters” die eens per maand samenkomen om de rozenkrans te bidden en drie gebeden uit het “Handboek van de Aartsbroederschap van het Heilig Aanschijn“. De boogschutters voldoen aan alle zes voorwaarden van de aartsbroederschap door zich in te schrijven, een beeltenis [van het Heilig Aanschijn] te dragen, zijn naam te verdedigen, elke ochtend te bidden: “O Heer, toon ons uw Aanschijn en wij zullen gered worden”, en deel te nemen aan de maandelijkse bijeenkomsten.

Elk jaar organiseren wij een “Conferentie van het Heilig Aanschijn” in Wichita, Kansas, met plechtige hoogmissen en een “Processie in oorlogstijd” met houten beelden van de heilige Martinus van Tours en de heilige Lodewijk, koning van Frankrijk. Wij steunen ook priesters van het Heilig Aanschijn zodat zij in staat zijn te preken en boeken te schrijven over het Heilig Gelaat. We hebben ook ongeveer 4.000 “Handboeken van de Aartsbroederschap van het Heilig Aanschijn” verkocht.

Speelt de heilige Theresia van Lisieux een rol in het in de huidige tijd meer bekend maken van deze devotie?

Ja, Theresia van het Kind Jezus en van het Heilig Aanschijn las de autobiografie van zuster Marie de St. Pierre en nam een vurige devotie tot het Heilig Gelaat aan. Moeder Agnes van Jezus, de biologische zuster van de toekomstige heilige, getuigde voor het apostolisch tribunaal tijdens het proces van de heiligverklaring van de heilige Thérèse onder ede: “Hoe teder haar devotie voor het Kind Jezus ook was, zij is niet te vergelijken met de devotie die zij had voor het Heilig Gelaat.” Een van de geheimen van de heldhaftige deugd van de heilige Thérèse is gebaseerd op het lezen over de heldhaftige deugd van zuster Marie de St. Pierre. Dat boek had zo’n diepgaande invloed op de heilige Thérèse, [toch] blijft de auteur, zuster Marie de St. Pierre, en haar heldhaftige deugd een geheim. Ik denk dat haar zaak ooit weer in de openbaarheid zal worden gebracht.

Ziet u enig verband met de herontdekking van deze devotie en het gezicht, in fotografisch negatief, op de Lijkwade van Turijn?

Ja, het woord “antropocentrisme” dringt zich op, “de mens beschouwend als het centrale feit of ultieme doel van het universum.” De hemel gaf de moderne mens [een beeld] van de centraliteit van God door de herontdekking van de Lijkwade van Turijn en de 6000 gecertificeerde wonderen rond kopieën van de Sluier van Veronica. Op Gods nederige wijze wijst Hij de moderne mens op zijn dwaling door ons terug te leiden naar Hem, naar Zijn Heilig Gelaat!

K.V. Turley (Kevin)  is de Verenigd Koninkrijk correspondent van het Register. Hij schrijft vanuit Londen.

Bron: St. Thérèse’s Devotion to the Holy Face: Lessons for Today’s World| National Catholic Register (ncregister.com)


Keywoorden: Aartsbroederschap van het Heilig Aanschijn | Afgoderij | Antropocentrisme | Bekering | Centraliteit van God | Devotie | Devotie tot het Heilig Gelaat | Eerbied | Eerherstel | Fr.Lawrence Carney | Gebrek aan eerbied | Geheim van het Heilig Aanschijn | Gods Voorzienigheid | Godslastering | H.Lijkwade van Turijn | H.Theresia van Lisieux | Het Heilige Gelaat van Jezus | Kevin Turley | League of St. Martin | Revolutie van het Kwaad | Theresia van het Kind Jezus en van het Heilig Aanschijn | Toewijding | Wereld redden | Zuster Marie de St.Pierre | 


Wilt u meer lezen van bijvoorbeeld de journalist ‘Kevin Turley’? Klik dan hier.

Wilt u meer lezen over ‘Gods Voorzienigheid‘? Klik dan hier

Wilt u meer lezen over ‘H.Lijkwade van Turijn‘? Klik dan hier, of gebruik een van de andere ‘tags’ onderaan dit artikel.

Voor meer bronnen materiaal voor de devotie tot het Heilig Gelaat van Christus? Klik hier.

 


221002 | [XLS000] |

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel

%d bloggers like this: