De les van vastberadenheid van Theresia van Avila in het licht van aanvallen op de Kerk @NCRegister @EdwardPentin

HomeEdward PentinDe les van vastberadenheid van Theresia van Avila in het licht van...

De grote kerklerares herinnert ons eraan, dat in tijden waarin “God zoveel vijanden heeft en zo weinig vrienden”, wij ernaar moeten streven heiliger te worden en ervoor moeten zorgen “dat die paar vrienden goede vrienden zijn”.

Edward PentinBlogs; 1 mei 2023

In tijden van verwarring, opschudding en schijnbaar revolutionaire veranderingen in de samenleving en binnen de Kerk, is de menselijke conditie door de geschiedenis heen altijd dezelfde gebleven – daarom kunnen de geschriften van grote heiligen, geestelijken en leken uit het verleden nuttig en herkenbaar zijn voor onze eigen hedendaagse worstelingen.

Als onderdeel van een serie waarin deze relevante teksten worden belicht, volgt hieronder een passage uit ‘Weg van volmaaktheid’ van de heilige Theresia van Avila, waarin de 16e-eeuwse heilige vertelt hoe ze besloot alles te doen wat ze kon om de Kerk te beschermen en zielen te redden in het licht van interne aanvallen tijdens de protestantse opstand.

Dit besef bracht haar ertoe het karmelleven te herstellen tot zijn oorspronkelijke inachtneming van soberheid en in de door haar gestichte karmelietessenkloosters een gebedsleven van boetedoening in te voeren – wat zij noemde “onze roeping tot eerherstel” voor de zonden van de mensheid.      

Toen ik de eerste stappen zette om dit klooster te stichten, was het niet mijn bedoeling dat er zozeer uiterlijke soberheid zou zijn. In die tijd bereikte mij het nieuws van het kwaad dat in Frankrijk werd aangericht en van de ravage die de Lutheranen hadden veroorzaakt en hoezeer deze ellendige sekte groeide. Het nieuws verontrustte mij zeer en, alsof ik iets kon doen of iemand was, riep ik tot de Heer en smeekte hem dat ik zoveel kwaad mocht verhelpen. Het scheen mij toe, dat ik duizend levens zou hebben gegeven om één ziel te redden van de vele die ginds verloren gingen.

Ik besefte dat ik een vrouw was en armzalig en niet in staat om iets van de nuttige zaken te verrichten, die ik wenste te doen in dienst van de Heer. Al mijn verlangen was en is nog steeds dat, aangezien Hij zoveel vijanden heeft en zo weinig vrienden, die paar vrienden goede vrienden zijn. Als gevolg daarvan besloot ik het weinige te doen dat in mijn macht lag, namelijk de evangelische raadgevingen zo volmaakt mogelijk te volgen en ernaar te streven dat deze weinige personen die hier wonen hetzelfde doen. Ik deed dit in vertrouwen op de grote goedheid van God, die nooit nalaat iemand te helpen die vastbesloten is alles voor hem op te geven.

Mijn vertrouwen was dat als deze zusters zouden beantwoorden aan het ideaal dat mijn verlangens voor hen hadden vastgesteld, mijn gebreken niet veel kracht zouden hebben te midden van zoveel deugden; en ik zou daardoor de Heer op een of andere manier kunnen behagen. Daar wij allen bezig zouden zijn met het gebed voor de verdedigers van de Kerk en voor de verkondigers en voor de geleerden die haar tegen aanvallen beschermen, zouden wij deze Heer van mij, die grof behandeld wordt door degenen voor wie hij zoveel goeds heeft gedaan, zo goed mogelijk kunnen helpen; het schijnt dat deze verraders zouden willen dat hij opnieuw gekruisigd wordt en dat hij geen plaats heeft om zijn hoofd neer te leggen.

Toch breekt mijn hart als ik zie hoeveel zielen er verloren gaan. Hoewel ik niet zozeer kan treuren over het kwaad dat al toegebracht is – dat is onherstelbaar – zou ik niet elke dag meer van hen verloren willen zien gaan.

O, mijn zusters in Christus, help me deze dingen af te smeken bij de Heer. Dit is waarom hij jullie hier heeft samengebracht. Dit is jullie roeping. Dit moeten de dingen zijn die jullie verlangen, de dingen waarover jullie wenen; dit moeten de voorwerpen van jullie smeekbeden zijn. De wereld staat in brand; ze willen Christus als het ware opnieuw veroordelen, omdat ze duizend valse getuigen tegen hem oproepen; ze willen zijn Kerk teisteren.

Dus, daarom smeek ik jullie omwille van de liefde van de Heer om Zijne Majesteit te vragen om ons te verhoren in deze kwestie. Hoe erbarmelijk ik ook ben, ik vraag dit aan Zijne Majesteit, omdat het voor Zijn glorie en het welzijn van de Kerk is; deze glorie en dit welzijn is het voorwerp van mijn verlangens.”

Uit The Way of Perfection van St. Teresa van Ávila; “The Apostolic Aimel of the Teresian Carmel,” uit het Office of Readings, 18 april 2023.

 

Edward Pentin

Edward begon zijn carrière in Rome als producer en presentator bij het Vaticaan, waarna hij verslag deed voor een aantal publicaties, waaronder Newsweek, The Sunday Times, Foreign Affairs, Newsmax en het National Catholic Register. De artikelen hadden betrekking op een brede mix van onderwerpen op het gebied van religie, politiek en maatschappij. In de media is hij onder meer verschenen bij Al Jazeera, Sky News (UK), CNN, Fox News, ITV, BBC Radio 4 The World Tonight en de BBC World Service.

Edward was ook redacteur bij The Holy Land Review, een Franciscaans kwartaalblad gespecialiseerd in de Kerk en het Midden-Oosten. In 2015 schreef hij het veelgeprezen The Rigging of a Vatican Synod? An Investigation into Alleged Manipulation at the Extraordinary Synod on the Family.

Behalve als verslaggever heeft Edward gewerkt als onderzoeker en adviseur voor Lord Alton of Liverpool, een van ‘s werelds belangrijkste pro-life campagnevoerders, en als communicatieadviseur voor het Dignitatis Humanae Institute, een pro-life denktank gevestigd in Rome.

In 2013 en 2014 zorgde hij voor effectieve mediacoördinatie voor drie grote internationale conferenties in Rome. Hij is nu voltijds Rome-correspondent voor het National Catholic Register en levert regelmatig bijdragen aan programma’s van EWTN.

Edward heeft een BA in internationale betrekkingen en een Master in toegepaste theologie. Hij heeft ook een diploma journalistiek en een professionele opleiding in de kunst van het schrijven van toespraken.

Volg hem op Twitter op @edwardpentin.

Bron: Prominent Dutch Philosopher and Convert Charts Her Path to the Catholic Church| National Catholic Register (ncregister.com)

Vertaling: EWTN Lage Landen (AV)

 


Wilt u meer lezen of zien van de vermaarde katholieke Journalist ‘Edward Pentin‘ ? Klik dan hier.

Wilt u meer lezen over bijvoorbeeld ‘H.Theresia van Avila’ ? Klik dan hier  of gebruik één van de andere ‘tags’ onder- of bovenaan dit artikel. 

Wilt u meer lezen over bijvoorbeeld ‘Boeteviering’ ? Klik dan hier of of gebruik één van de andere ‘tags’ onder- of bovenaan dit artikel. 

 


230505 | [XLS000] |

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel