De ongeboren Verlosser komt de ongeborenen ontmoeten @NCRegister Kevin Turley

HomeGeloof en LevenDe ongeboren Verlosser komt de ongeborenen ontmoeten @NCRegister Kevin Turley

COMMENTAAR: Een merkwaardig samenvallen van feestdagen wijst op een hemelse bedoeling.

K.V. TurleyKatholiek overig; 3 juli 2022

Het had ons niet moeten verbazen. Maar dat deed het wel.

De timing, dat wil zeggen – meer in het bijzonder, de dag waarop de aankondiging kwam, toen Roe v. Wade ophield te bestaan.

Uiteindelijk, toen het nieuws kwam, was het een indringend moment.

De geruchtenmolen had al weken overuren gedraaid. Een uitgelekte ontwerptekst van de uitspraak van het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten (SCOTUS) in de zaak Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization leek erop te wijzen dat er iets zou gaan veranderen wat het zogenoemde “grondwettelijke recht op abortus” betrof.

Niets was echter zeker. Beweringen en tegengeluiden vermengden zich met samenzweringstheorieën, maar niemand wist echt zeker wat er stond te gebeuren – of wanneer.

En dus, wachtten we – en baden.

Toen eindelijk het nieuws kwam dat Roe niet meer bestond, liet me dat ademloos achter – hetzelfde soort gevoel dat gepaard gaat met iets gedenkwaardigs, iets buiten de norm dat plotseling inbreekt in de alledaagsheid van ons leven. En voor één keer bleek deze hedendaagse aankondiging iets ongelooflijks te zijn.

Zittend in Londen, duizenden kilometers van de kust van de Verenigde Staten van Amerika, voelde de impact van het einde van iets onrechtvaardigs en wreeds – gezien de leer van ons geloof over de waardigheid van het leven, inclusief het ongeboren leven – even reëel en even relevant als wanneer ik in New York City of Mobile, Los Angeles of Cheyenne had gezeten.

Het was het hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus toen het nieuws bekend werd. De lezingen in de Heilige Mis die ochtend spraken over de Goede Herder: een herder op zoek naar het verloren schaap, die het zwakke en zieke schaap verzorgt, wonden verbindt; een Goede Herder die zijn kudde nooit vergeet, die ze naar weiden leidt die nat zijn van de dauw van een nieuw begin, en waar ze geen kwaad vrezen.

Op 24 juni 2022 was een kwaad geveld. Een duister hoofdstuk in het leven van een natie was beëindigd. Een nieuw begin werd als mogelijk ervaren, nu het Amerikaanse volk uit de Vallei der Duisternis werd geleid naar nieuwe weiden, zij het nog onbekend.

Het hoogfeest van het Heilig Hart is een peripatetisch feest, wat betekent dat de datum elk jaar verandert, omdat het gevierd wordt op de vrijdag na het octaaf van Corpus Christi, of de vrijdag na de tweede zondag na Pinksteren. Maar in 2022 viel het feest op 24 juni, ook de feestdag van de geboorte van Johannes de Doper.

Had er een betere feestdag kunnen zijn voor wat door het Hooggerechtshof was afgekondigd? Toen Maria bij de zwangere Elisabeth kwam, maakte het kind in haar schoot dat de Doper zou worden, een sprong van vreugde bij de ontmoeting (zij het nog indirect) met zijn Verlosser, die ook een kind in de baarmoeder was.

Soms gebeuren er dingen die we niet helemaal begrijpen. Op de ochtend van 24 juni was ik naar de H. Mis gegaan in een kerk van een naburige parochie. Daarbij moest ik langs een veel oudere kerk lopen, een die uit de Middeleeuwen stamt. Die kerk was vroeger katholiek, maar is nu anglicaans, maar is nog steeds gewijd aan de H. Johannes de Doper. Het was het hoogfeest van het Heilig Hart, maar toch voelde ik mij gedrongen die oude kerk binnen te gaan en er een ogenblik te bidden in de kapel die aan Onze Lieve Vrouwe gewijd is.

Een paar uur later, toen het nieuws van het einde van Roe bekend werd, keerden mijn gedachten weer terug naar die kerk en haar beschermheilige. Ik had, tot dan toe, niet gedacht aan Johannes de Doper als patroon van de ongeborenen. En toch leek het nu volkomen logisch te zijn. De heilige Schrift getuigt van de vreugdevolle herkenning van de Heiland door het ongeboren kind. Nu zal de feestdag die speciaal aan die gebeurtenis in de kindertijd is gewijd, de dag zijn waarop het leven van toekomstige generaties in de baarmoeder zullen worden gered. Veel kinderen zullen geboren worden als gevolg van wat er gebeurde op het feest van de Geboorte van Johannes de Doper in 2022.

De maand juni is gewijd aan het Heilig Hart. Het feest van het Heilig Hart, dat zo centraal staat in die maand, vraagt ons het Hart te aanschouwen dat ieder van ons liefheeft, hoe oud of jong we ook zijn, hoe zichtbaar of onzichtbaar ook voor het menselijk oog, hoeveel of hoe weinig de wereld dat bestaan ook waardeert.

Het Heilig Hart is gevuld met het Kostbare Bloed van de Ene die bereid was elke druppel op te offeren voor ieder van ons. Door dit Bloed zijn wij allen – geboren en ongeboren – bevrijd; allen gekocht tegen een grote prijs. De Kerk viert het Kostbaar Bloed op 1 juli en gedurende de hele maand juli. Het eren van het Heilig Hart is een jaarlijkse herinnering aan waarom die losprijs werd betaald – namelijk dat wij allen bemind worden met een goddelijke liefde.

Er was nog een ander aspect aan de timing van de aankondiging van SCOTUS vorige week. Het hoogfeest van het Heilig Hart wordt altijd gevolgd door de dag die gewijd is aan het Onbevlekt Hart van Maria. Dus aan de vooravond van haar feestdag leek het alsof de Moeder van de Kerk de kop van een bloedige slang had vermorzeld.

De woorden van Onze Lieve Vrouwe bij de verschijning van Fatima in 1917 schoten me te binnen: “Uiteindelijk zal mijn Onbevlekt Hart zegevieren.” Toen herinnerde ik me dat deze laatste aankondiging uit Washington, D.C., kwam in het kielzog van paus Franciscus’ recente toewijding van de mensheid, in het bijzonder Rusland en Oekraïne, aan het Onbevlekt Hart van Maria op 25 maart, het hoogfeest van de Aankondiging. Als een doorgaande lijn van openbaringen binnen het evangelieverhaal is die feestdag in maart onlosmakelijk verbonden met het feest van de geboorte van Johannes de Doper drie maanden later.

Dus, zoals zich later ontvouwde, bleek de dag waarop de mensheid werd toegewijd aan het Onbevlekt Hart van Maria ook bij toeval de feestdag te zijn die gewijd was aan het moment waarop Onze Heer zelf de gedaante aannam van een ongeboren kind.

Zoals paus Johannes Paulus II de Amerikanen in herinnering bracht in zijn preek op de Mall in Washington op 7 oktober 1979, tijdens zijn apostolische reis naar de V.S:

“Dierbare broeders en zusters: Wij vertrouwen erop dat Maria, de Moeder van God en de Moeder van het Leven, ons haar hulp zal geven, zodat onze manier van leven altijd onze bewondering en dankbaarheid zal weerspiegelen voor Gods geschenk van liefde dat het leven is. Wij weten dat zij ons zal helpen om elke dag die ons gegeven is aan te grijpen als een gelegenheid om het leven van ongeborenen te verdedigen en om het leven van al onze medemensen, waar zij zich ook bevinden, menselijker te maken”.

 

K.V. Turley (Kevin)  is de Verenigd Koninkrijk correspondent van het Register. Hij schrijft vanuit Londen.

Bron: The Unborn Savior Comes to Meet the Unborn| National Catholic Register (ncregister.com)

Wilt u meer lezen van bijvoorbeeld ‘Kevin Turley’? Klik dan hier .

wilt u meer lezen over ‘H.Johannes de Doper‘? Klik dan hier, of gebruik een van de andere ‘tags’ bovenaan deze post.  

 

Keywoorden:  | Abortus | Besluit Roe vs. Wade | Feestdag van de geboorte van Johannes de Doper | Goede Herder | H.Johannes de Doper | H.Paus Johannes Paulus II | Heilig Hart van Jezus | Hoogfeest van het Heilig hart van Jezus | Kevin Turley | Maand van het Heilig hart | Maand van het kostbaar bloed | NCRegister | Onbevlekt hart van Maria | Patroon van de ongeborenen |  Pro-Abortus wetgeving | Verlosser | Waardigheid van het leven | Zaak Dobbs vs. Jackson |

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel