De transformerende kracht van Gods liefde, gids voor zondag 10 juli 2022 – @NCRegister

HomeInternationaal Katholiek NieuwsDe transformerende kracht van Gods liefde, gids voor zondag 10 juli 2022...

Gids voor zondag 10 juli, 15e Zondag jaar C

Mgr. Charles Pope; Gids voor de zondag; 8 juli 2022

Zondag 10 juli is de 15e zondag in de gewone tijd. Lezingen uit de mis: Deuteronomium 30:10-14; Psalm 69:14, 17, 30-31, 33-34, 36, 37 of Psalm 19:8, 9, 10, 11; Kolossenzen 1:15-20; Lucas 10:25-37.

Men zou het Evangelie van vandaag gemakkelijk kunnen herleiden tot afgezaagde morele raadgevingen zoals deze: help mensen in moeilijkheden; wees vriendelijk voor vreemden.

Maar dit is een Evangelie over de transformerende kracht van Gods liefde en onze noodzaak om die te ontvangen. Laten we het Evangelie in drie fasen bekijken.

Radicale eisen

Bij de opening van het Evangelie is er een discussie tussen Jezus en een wetgeleerde over een basissamenvatting van de wet. De tekst zegt: “Er was een wetgeleerde die opstond om hem te testen en zei: ‘Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven?’ Jezus zei tot hem: ‘Wat staat er in de wet geschreven? Hoe leest gij die?’ Hij antwoordde: “Gij zult de Heer, uw God, liefhebben met geheel uw hart, met geheel uw wezen, met geheel uw kracht en met geheel uw verstand, en uw naaste als uzelf.”” De geleerde citeert het Sjema, een samenvatting van de wet die iedere Jood kent. Merk op hoe vaak het woord “geheel” voorkomt. De oproep tot liefde heeft een radicaal karakter dat niet kan worden vermeden. Wanneer het op liefde aankomt, is de eis niet om te geven wat redelijk is, om een beetje te geven, of misschien om een tiende te geven. Nee, de oproep is God ons gehele hart, verstand, wezen en kracht te geven, en onze naaste lief te hebben alsof hij ons zelf was.

Reductionisme dat weerstand biedt

Na het prachtige antwoord over de liefde te hebben gegeven, keert de wetgeleerde (en er schuilt een jurist in ons allemaal) terug naar de vorm en spreekt vanuit zijn vlees. De tekst vervolgt: “Maar omdat hij zichzelf wilde rechtvaardigen, zei hij tegen Jezus: ‘En wie is mijn naaste?'” Met andere woorden, hij wil zeggen: “Als ik mijn naaste moet liefhebben, laten we dan deze categorie ‘naaste’ zo klein en hanteerbaar mogelijk maken.” Dat is reductionisme. Het is de advocaat in ons aan het werk, die probeert de extravagantie van de liefde te vermijden door zich te verschuilen achter juridisch minimalisme. Het komt voort uit een soort angst die ontstaat uit de gedachte dat we alles alleen moeten kunnen doen, op de kracht van ons eigen vlees. Maar dat is niet mogelijk. Je kunt het niet in je eentje voor elkaar krijgen. Maar God kan het wel, en daarom beveelt Hij het ons.

Antwoord dat weerspiegelt

De Heer schetst vervolgens een beeld van wat zijn liefde en genade in iemand tot stand kan brengen door de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan te vertellen: Er is een zeer belangrijke zin die niet gemist mag worden, want het geeft de sleutel tot het handelen van de Samaritaanse man: “… [hij] werd door ontferming bewogen …” Let op, de zin gebruikt de passieve vorm (“werd bewogen”). Dat wil zeggen, het was niet zozeer dat de Samaritaan handelde, maar dat er invloed op hem werd uitgeoefend.

Dit wijst op de kracht van de genadegave. Het onderhouden van de geboden is een werk van God in ons waaraan wij toegeven. Het houden van de geboden en het vervullen van de wet zijn de resultaten van de liefde, niet de oorzaken ervan.

Laat de liefde je verheffen. Laat het je kracht geven, je toerusten, en je in staat stellen tot dingen! Ga naar de Heer en bid om een diepere ervaring van zijn liefde. Open de deur van je hart, en laat de liefde van God binnen. Ga naar de voet van het kruis en denk aan wat de Heer voor jou heeft gedaan. Laat wat hij gedaan heeft zo aanwezig zijn in je geest en hart dat je dankbaar en anders bent.

Laat Gods liefde in je tot leven komen.

Mgrs. Charles Pope

Mgr. Charles Pope Mgr. Charles Pope is momenteel deken en pastor in het aartsbisdom Washington, DC, waar hij lid is geweest van de Priesterraad, het College van Consultatoren en de Priesterlijke Personeelsraad. Naast het publiceren van een dagelijkse blog op de website van het aartsbisdom Washington, heeft hij geschreven in pastorale tijdschriften, heeft hij talrijke retraites geleid voor priesters en lekengelovigen, en heeft hij ook wekelijkse bijbelstudies geleid in het Amerikaanse Congres en het Witte Huis. In 2005 werd hij benoemd tot monseigneur.

Bron: Gids voor de zondag

Tags / Keywoorden: | 15e zondag jaar C | Barmhartige Samaritaan | Evangelie overweging | Genade | Gods liefde | Je naaste liefhebben | Lucas 10 | Mgrs. Charles Pope | NCRegister | Reductionisme | Transformerende kracht van Gods liefde | 

 

 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel