‘Dignitas Infinita’: nieuw Vaticaans document over menselijke waardigheid veroordeelt geslachtsverandering, draagmoederschap, abortus @NCRegister @TylerArnold18

HomeInternationaal Katholiek Nieuws‘Dignitas Infinita’: nieuw Vaticaans document over menselijke waardigheid veroordeelt geslachtsverandering, draagmoederschap, abortus...

In de verklaring waarschuwt het dicasterium tegen bedreigingen voor de menselijke waardigheid die een aanvang nemen op het moment van conceptie, zich voordoen in het proces van de voortplanting en die de mensheid bedreigen tegen het einde van het leven.

Tyler Arnold/CNAVATICAAN; 8 april 2024 – Het hoogste doctrinaire bureau van het Vaticaan heeft maandag een verklaring uitgegeven over het thema menselijke waardigheid die in gaat op groeiende zorgen zoals gendertheorie, geslachtsveranderingen, draagmoederschap en euthanasie naast abortus, armoede, mensenhandel en oorlog.

“In het licht van de vele schendingen van de menselijke waardigheid die de toekomst van de menselijke familie ernstig bedreigen, moedigt de Kerk de bevordering van de waardigheid van elke menselijke persoon aan, ongeacht zijn of haar fysieke, mentale, culturele, sociale en religieuze kenmerken”, luidt de verklaring van het Vaticaan, uitgegeven door het Dicasterium voor de Geloofsleer.

De verklaring, getiteld Dignitas Infinita, wat “oneindige waardigheid” betekent, stelt dat de Kerk deze zorgen belicht “met hoop, vertrouwend op de kracht die vloeit uit de verrezen Christus, die de integrale waardigheid van elke man en vrouw volledig heeft geopenbaard.”

Abortus, euthanasie en draagmoederschap

In de verklaring waarschuwt het dicasterium voor bedreigingen ten aanzien van de menselijke waardigheid die beginnen op het moment van conceptie, die bestaan tijdens het proces van voortplanting en die de mensheid bedreigen tegen het einde van het leven.

De verklaring citeert de encycliek Evangelium Vitae van Johannes Paulus II over abortus en merkt op dat de paus leerde dat “kunstmatig veroorzaakte abortus het opzettelijke en rechtstreekse doden is, met welke middelen dan ook, van een menselijk wezen in de beginfase van zijn of haar bestaan, dat zich uitstrekt van de conceptie tot de geboorte”.

Volgens de apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van paus Franciscus, die ook in de verklaring wordt geciteerd, zijn ongeboren kinderen “de meest weerlozen en meest onschuldigen onder ons” en in de huidige tijd worden “pogingen ondernomen om hen hun menselijke waardigheid te ontzeggen en met hen te doen wat ons uitkomt, door hen van het leven te beroven en wetten aan te nemen die het onmogelijk maken dat iemand dit in de weg staat.”

De verklaring waarschuwt ook dat euthanasie en hulp bij zelfdoding door artsen “snel terrein winnen” in sommige delen van de wereld, wat volgens de verklaring “uniek is in hoe het gebruik maakt van een verkeerd begrip van menselijke waardigheid om het concept van waardigheid tegen het leven zelf te richten”.

“Zelfs in een staat van intens lijden draagt het menselijk leven een waardigheid in zich die altijd moet worden hooggehouden, die nooit verloren mag gaan en die oproept tot onvoorwaardelijk respect”, aldus de verklaring. “Er zijn namelijk geen omstandigheden waaronder menselijk leven niet langer waardig zou zijn en als gevolg daarvan zou kunnen worden beëindigd.”

De praktijk van draagmoederschap is een ander punt van zorg in het document, waarin wordt opgemerkt dat “het immens waardevolle kind een louter object wordt” in dit proces.

“Vanwege deze onvervreemdbare waardigheid heeft het kind het recht om een volledig menselijke (en niet kunstmatig gecreëerde) oorsprong te hebben en het geschenk van een leven te ontvangen dat zowel de waardigheid van de gever als die van de ontvanger manifesteert”, voegt de verklaring eraan toe.

“Bovendien houdt erkenning van de waardigheid van de menselijke persoon ook erkenning in van elke dimensie van de waardigheid van de echtelijke verbintenis en van menselijke voortplanting. Hiermee rekening houdend kan de legitieme wens om een kind te krijgen niet worden omgezet in een ‘recht op een kind’ dat de waardigheid van dat kind als ontvanger van het geschenk van het leven niet respecteert.”

Gendertheorie en geslachtsveranderende operaties

Terwijl veel westerse landen doorgaan met het promoten van de genderideologie en debatteren over de vraag of minderjarigen toegang moeten kunnen krijgen tot geslachtsveranderende medicatie en -operaties, stelt het Vaticaan dat die ideologie “het grootst mogelijke verschil tussen levende wezens wil ontkennen: verschil in geslacht”.

De verklaring benadrukt dat “alle pogingen om de verwijzing naar het onuitwisbare geslachtelijke verschil tussen man en vrouw te verdoezelen, moeten worden afgewezen” en dat “alleen door dit verschil in wederkerigheid te erkennen en te aanvaarden, ieder mens zichzelf, zijn waardigheid en zijn identiteit volledig kan ontdekken.”

Een menselijk lichaam, zo merkt het Vaticaan op, deelt ook in de waardigheid van het beeld van God, en mensen zijn geroepen om het lichaam te accepteren en te respecteren zoals het geschapen is: “Het lichaam neemt deel aan die waardigheid omdat het begiftigd is met persoonlijke zingevingen, in het bijzonder in zijn geslachtelijke staat.”

Elke geslachtsveranderende ingreep dreigt in de regel een bedreiging te vormen voor de unieke waardigheid die de persoon heeft ontvangen vanaf het moment van conceptie,” voegt het Vaticaan eraan toe.

Om menselijke waardigheid te respecteren, veroordeelt de verklaring ook onrechtvaardige discriminatie, agressie en geweld gericht tegen individuen op basis van seksuele gerichtheid.

“Het feit dat op sommige plaatsen nogal wat mensen worden opgesloten, gemarteld en zelfs beroofd van het leven op zich alleen vanwege hun seksuele gerichtheid, moet worden veroordeeld als in strijd met de menselijke waardigheid,” stelt het Vaticaan.

Tyler Arnold

Tyler Arnold Tyler Arnold is stafverslaggever voor het National Catholic Register. Hij heeft eerder gewerkt bij The Center Square en gepubliceerd in verschillende media, waaronder The Associated Press, National Review, The American Conservative en The Federalist.

 

 

Bron:‘Dignitas Infinita’: New Vatican Document on Human Dignity Condemns Gender Transition, Surrogacy, Abortion| National Catholic Register (ncregister.com)


Vertaling: EWTN Lage Landen (AV)


Wilt u nog meer lezen of horen van de journalist ‘ Tyler Arnold ‘? Klik dan hier of gebruik één van de andere ‘tags’ boven of onder dit artikel

Wil u meer lezen over het eerste toonaangevende document over de menselijke waardigheid (van H.Paus Paulus VI), ‘Humanae Vitae‘? Zie hier

 


240414 ​​| [XLS000]  

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel