Drievuldigheidszondag, hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid ! Podcast #171 Mgr.Rob Mutsaerts

HomeAA Podcast Mgr MutsaertsDrievuldigheidszondag, hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid ! Podcast #171 Mgr.Rob Mutsaerts

Mgr.Rob Mutsaerts overweegt voor de drievuldigheidzondag, de zondag na Pinksteren, de essentie van de Heilige Drie-eenheid. De Vader, de Zoon en de H.Geest zijn één persoon. Wat is het, waar gaat het om, wat is hierin zo belangrijk? Het duidt op de essentie van God. Hoe kennen we God? 

Wat zijn de onbegrijpelijke aspecten van God, de karakteristieken van God die mensen kunnen kennen en herkennen? En tenslotte het persoonlijke karakter van God, die maken dat hij heel nabij is, het goede met ons voorheeft, ons het geluk van de hele wereld toewenst?

“Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde.
Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen
in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest,
en leert hun te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb. Ziet, Ik ben met u
alle dagen tot aan de voleinding der wereld.” (Matteüs  28, 16-20)

Klik hier of hierboven om de Podcast te beluisteren. U kunt het ook beluisteren in Spotify of andere podcast hosts: zoek naar ‘Podcast Mutsaerts’

Muziek:
Danie Botha zingt  “Holy Trinity song”

Lezingen:

Openingstekst: Gezegend zij God de Vader,gezegend de eniggeboren Zoon van Godsamen met de heilige Geest,want Hij heeft ons zijn barmhartigheid bewezen.

Deut. 4, 32-34. 39-40 De Heer is God in de hemel daarboven en op de aarde beneden; er is geen ander | Ps. 33 (32), 4-5, 6 en 9, 18-19, 20 en 22 R: Zalig het volk dat de Heer heeft als God,de natie door Hem tot zijn erfdeel gekozen | Rom., 8, 14-17 Gij hebt de geest van het kindschap ontvangendie ons doet roepen: „Abba, Vader!” | Mt., 28, 16-20 Doopt hen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.

 


Wilt u naar de hele lijst van alle podcasts van Mgr. Rob Mutsaerts gaan?  Klik dan hier.

Wilt u meer horen van ‘ Mgr.Rob Mutsaerts’ en bijvoorbeeld zijn recente podcast horen ter gelegenheid van 12,5 jaar jubileum als bisschop, ‘ helder en hartelijk‘? Klik dan hier .

Mgr.Rob Mutsaerts lijkt in het buitenland meer bekend dan in zijn eigen land. Lees hier zijn bijdragen voor de Paarse pepers die razend populair blijken te zijn. 

U kunt verder ook gewoon de zoekfunctie (vergrootglas rechtsboven) gebruiken van één van de andere ‘tags’ boven of onder dit bericht.  


Tenslotte: wilt u mee doen met de missie van EWTN? Uw talenten inzetten, meehelpen als medewerker in het team, als ambassadeur, of via financiële ondersteuning? Laat het ons weten: mail ons. Tot ziens/horens. Team EWTN


13:51 | 240525 | ​​[XLS00, L000] |  

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel