Duitse bisschop: evangeliseren van seculiere samenleving vereist het delen van ‘de redelijkheid van het geloof’ @CNAlive @AC_Wimmer

HomeAC WimmerDuitse bisschop: evangeliseren van seculiere samenleving vereist het delen van 'de redelijkheid...

Een “gezonde verdediging van het geloof” is noodzakelijk als katholieken op een geloofwaardige wijze het evangelie willen verspreiden in hedendaagse samenlevingen.

Door AC Wimmer, CNA Newsroom, 5 sep 2022 / 07:18 am

De directeur van het Benedictus XVI Instituut in Regensburg, Duitsland, zegt dat een “gezonde verdediging van het geloof” noodzakelijk is als katholieken op een geloofwaardige wijze het evangelie willen verspreiden in hedendaagse samenlevingen.

Evangelisatie put uit “de schoonheid en luister van het geloof,” vertelde bisschop Rudolf Voderholzer van Regensburg aan CNA Deutsch, CNA’s Duitstalige nieuwspartner, in een interview gepubliceerd op 1 september.

“Het moet echter hand in hand gaan met een ‘gezonde’ vorm van apologetiek (red.: systematische theologische geloofsverdediging), in zoverre de verkondiging van het geloof nooit heeft plaatsgevonden, en zeker nu niet, in een louter welwillende en bevestigende atmosfeer.”

Apologetiek “moet de redelijkheid van het geloof aantonen en de hoop die het geloof kan geven in het aangezicht van kritische vragen,” zei Voderholzer, professor in dogmatiek.

“De centrale vragen waar het om gaat zijn: Is het zinvol om over God te spreken? Kan God zich geopenbaard hebben in Jezus Christus? Is deze openbaring herkenbaar, en is zij bevrijdend voor mij? Wat betekent genade? Hoe gaan genade en vrijheid samen? Zijn geloof in de schepping en een wetenschappelijke benadering van de wereld verenigbaar?”

Voderholzer benadrukte dat deze vragen door de meeste christenen worden gedeeld en ook tot uitdrukking komen “in de inzet voor de bescherming van het leven, zoals in de Mars voor het Leven.”

Hij zei dat er een specifieke canon is van schandalen waar katholieken vaak mee geconfronteerd worden: “De kruistochten, heksenprocessen, de zaak Galileo, kolonialisme, medeplichtigheid aan totalitaire systemen, corruptie van de Jezus-traditie, en recentelijk vooral seksueel misbruik.”

Apologetiek betekent niet een “provocerende ontkenning van de donkere kanten van de Kerk, of dogmatisme tot elke prijs,” waarschuwde de theoloog.

“Waar het om gaat is kennis van de geschiedenis, onderscheidingsvermogen, en het begrip dat de ‘heiligheid van de Kerk’ niet het moreel zonder schulden zijn van al haar leden betekent, maar de gave van de Heer om zijn aanwezigheid, zijn verlossing, juist in breekbare vaten over te brengen.”

Gevraagd naar rolmodellen voor een “gezonde vorm van apologetiek”, zei de Duitse prelaat dat hij dacht aan Irenaeus van Lyon, Thomas van Aquino, Blaise Pascal, John Henry Newman, Henri de Lubac, en ook aan Joseph Ratzinger/Paus Benedictus XVI.

“Zij weten allemaal dat de openbaring van God, die ons is overgeleverd in de Heilige Schrift en het geloof van de Kerk, vanzelfsprekend is,” zei hij.

Voderholzer is de oprichtingsdirecteur van het Paus Benedictus XVI Instituut, dat in 2008 werd opgericht om zowel gepubliceerde werken als ongepubliceerde geschriften van de theoloog, bisschop en paus emeritus te bundelen en beschikbaar te stellen. De 16-delige serie van Benedictus’ verzamelde werken is ook gepland voor publicatie in het Engels door Ignatius Press, volgens de website van het instituut.

AC Wimmer is de oprichter en hoofdredacteur van CNA Deutsch. Als voormalig leidinggevende bij de publieke omroep SBS en afgestudeerd aan de Universiteit van Melbourne en Monash University (Australië), heeft hij over de hele wereld gewerkt als tv-verslaggever, omroeper en journalist in de gedrukte media. Voordat hij bij EWTN News kwam, was de Australiër met Beierse wortels hoofdredacteur van de krant van het aartsbisdom München.

Bron: German bishop: Evangelizing secular society requires sharing ‘the reasonableness of faith’ | Catholic News Agency

Keywoorden: | AC Wimmer |  Apologetiek | Paus Benedictus XVI Instituut | Bescherming voor het leven | Bisschop Rudolf Voderholzer | CNAgency | CNA Deutsch | Dogmatiek | Geloof en wetenschap | Genade | Kennis van de geschiedenis | Onderscheiding | Openbaringsgeloof | Redelijkheid van het geloof | Regensburgtoespraak | Verdediging van het geloof | Vrijheid | 

 

Als u meer wilt lezen of horen over/van bijvoorbeeld ‘Bisschop Rudolf Voderholzer‘ ? klik dan hier, of gebruik een van de tags bovenaan dit artikel 

220908 | [XLS000] 221009 147 Views

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel