Duitse katholieke bisschop suggereert dat ‘Synodale Weg’ misbruikcrisis gebruikt om Kerk te hervormen

HomeCNAgencyDuitse katholieke bisschop suggereert dat 'Synodale Weg' misbruikcrisis gebruikt om Kerk te...

 

Duitse katholieke bisschop suggereert dat ‘Synodale Weg’ misbruikcrisis gebruikt om Kerk te hervormen

Door CNA staf

Regensburg, Duitsland, 30 sep 2021 / 03:00 am

Een Duitse katholieke bisschop suggereerde deze week, dat de “Synodale Weg” van het land de misbruikcrisis gebruikt om de Kerk opnieuw te vorm te geven langs protestantse lijnen.

Bisschop Rudolf Voderholzer van Regensburg vroeg zich af, waarom de vooruitgang van de Duitse katholieke kerk bij het aanpakken van misbruik zelden wordt erkend, meldde CNA Deutsch, CNA’s Duitstalige nieuwspartner.

Hij zei: “Het feit dat belanghebbenden nu blijven doen, alsof er tot nu toe eigenlijk niets is gebeurd, dat zonder een geldige vergelijking van instellingen en zonder een historische classificatie van de gevallen van misbruik, systematisch de bijzondere kenmerken van de katholieke kerk daarvan de schuld krijgen, voedt mijn argwaan, dat het seksueel misbruik hier als instrument wordt gebruikt voor een poging om de katholieke kerk te hervormen naar het voorbeeld van de protestantse kerkordes, waar ‘synode’ iets anders betekent dan in de katholieke kerk, namelijk een soort kerkparlement.”

Voderholzer, een professor in de dogmatiek, maakte de opmerking tijdens een preek gedurende de vespers in de kathedraal van Regensburg op 26 september.

De bisschop is een vooraanstaand criticus van de “Synodale Weg“, een meerjarig proces dat bisschoppen en leken samenbrengt om vier hoofdthema’s te bespreken: de manier waarop macht wordt uitgeoefend in de Kerk; de seksuele moraal; het priesterschap; en de rol van de vrouw.

De Duitse bisschoppenconferentie zei aanvankelijk, dat het proces zou uitmonden in een reeks “bindende” stemmingen – wat bij het Vaticaan bezorgdheid heeft gewekt, dat de resoluties de leer en de discipline van de Kerk zouden kunnen aanvechten.

Bisschoppen en theologen hebben hun bezorgdheid geuit over het proces, dat naar verwachting in februari 2022 zal eindigen, maar bisschopsconferentievoorzitter bisschop Georg Bätzing heeft het krachtig verdedigd.

In zijn preek herinnerde Volderholzer eraan, dat hij en de Keulse kardinaal Rainer Maria Woelki in augustus 2019 een alternatieve reeks statuten voor de Synodale Weg hadden voorgesteld, die door een meerderheid van de Duitse bisschoppen werd verworpen.

Hij zei dat de alternatieve statuten het belang benadrukten van de nieuwe evangelisatie, missie en catechese, in overeenstemming met een 19 pagina’s tellende brief die paus Franciscus in juni 2019 aan de Duitse katholieken stuurde.

In zijn brief riep de paus op tot evangelisatie in het licht van een “groeiende erosie en aantasting van het geloof.”

“Elke keer dat een kerkelijke gemeenschap heeft geprobeerd om alleen uit haar problemen te komen, door alleen te vertrouwen op haar eigen krachten, methoden en intelligentie, is dat geeindigd in het vermenigvuldigen en voeden van het euvel, dat ze wilde overwinnen”, schreef hij.

Eerder deze maand lanceerde Voderholzer een nieuwe website die een alternatief presenteert voor de tekst die is goedgekeurd door leden van Forum I van de Synodale Weg, gericht op de manier waarop macht wordt uitgeoefend in de Kerk.

Het 36 pagina’s tellende document, genaamd “Autoriteit en verantwoordelijkheid” en vertaald in het Engels, is het eerste in een reeks die ook de onderwerpen van de andere drie synodale fora zal behandelen.

De tekst is mede opgesteld door pater Wolfgang Picken, deken van de stad Bonn, Marianne Schlosser, theologieprofessor in Wenen (Oostenrijk), journaliste Alina Oehler, en Augsburgs hulpbisschop Florian Wörner.

In een toespraak in Rome op 17 september prees de invloedrijke Duitse theoloog kardinaal Walter Kasper de alternatieve tekst.

De 88-jarige oud-president van de Pauselijke Raad ter Bevordering van de Eenheid van de Christenen zei, dat de tekst die door de leden van de Synodale Weg was aangenomen, probeerde “de Kerk opnieuw uit te vinden in het licht van de crisis met behulp van een erudiete theologische structuur”.

“Er staat veel in dat juist is, maar ook veel dat hypothetisch is. Uiteindelijk vragen velen zich af of dit alles nog wel helemaal katholiek is”, merkte hij op.

In zijn preek op zondag citeerde Volderholzer Kasper uitvoerig, waarbij hij zijn instemming betuigde met de theoloog, die als het meest dicht staand bij paus Franciscus wordt beschouwd.

Volderholzer’s interventie kwam aan de vooravond van een plenaire vergadering van de Synodale Weg in Frankfurt, zuidwest Duitsland, op 30 sept. – 2 okt.

Het evenement is de tweede bijeenkomst van de Synodale Vergadering, het hoogste besluitvormingsorgaan van de Synodale Weg.

De vergadering bestaat uit de Duitse bisschoppen, 69 leden van het machtige leken-Centraal Comité van Duitse Katholieken (ZdK), en vertegenwoordigers van andere delen van de Duitse Kerk.

Een groep van Duitse katholieken presenteerde op 29 september een nieuw hervormingsmanifest, berichtte CNA Deutsch ( Leken initiatief ‘Neuer Anfang’ Nieuw Begin

De Arbeitskreis Christliche Anthropologie (Christelijke Antropologie Werkgroep) publiceerde het manifest online. Het riep op tot een nieuwe start in de Duitse Kerk, met als argument, dat de Synodale Weg er “op een dramatische manier” niet in slaagt authentieke hervorming aan te bieden.

Paus Franciscus ging in op de bezorgdheid over het traject van de Synodale Weg in een interview met het Spaanse radiostation COPE, uitgezonden op 1 september.

Op de vraag of het initiatief hem slapeloze nachten bezorgde, herinnerde de paus eraan dat hij een uitgebreide brief had geschreven waarin “alles wat ik voel over de Duitse synode” werd verwoord.

Op de opmerking van de interviewer, dat de Kerk in het verleden met soortgelijke uitdagingen te maken heeft gehad, zei hij: “Ja, maar ik zou er ook niet te tragisch over doen. Er is geen kwade wil bij veel bisschoppen met wie ik sprak.”

“Het is een pastorale wens, maar een die misschien geen rekening houdt met een aantal dingen die ik in de brief uitleg en waarmee rekening moet worden gehouden.”

 

Bron: German Catholic bishop suggests ‘Synodal Way’ is using abuse crisis to reshape Church (catholicnewsagency.com)

 

De medewerkers van de Catholic News Agency (CNA) zijn een team van journalisten die zich toeleggen op de berichtgeving over de katholieke kerk in de hele wereld. Onze bureaus zijn gevestigd in Denver, Washington en Rome. We hebben zusterbureaus in Kenia, Duitsland, Peru, Brazilië en Italië. CNA is een dienst van EWTN News. U kunt ons bereiken op news@catholicna.com met vragen.

 

Keywoorden: Bisschop George Bätzing Bisschop Rudolf Voderholzer | CNA | Duitse bisschoppen | Duitse Katholieke Kerk | Duitste synodale weg | Kardinaal Walter Kasper | Leken initiatief ‘Neuer Anfang’ Nieuw Begin  | Paus Franciscus | Synodale weg | Verwarring | 

 


211001 | [V000] 230205 429 vieuws Post |

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel