“Echt geen gemakkelijke taak”: Duitse bisschoppen beginnen gesprekken in Rome temidden van bezorgdheid over Synodale Weg @NCRegister @AC_Wimmer

HomeAC Wimmer“Echt geen gemakkelijke taak”: Duitse bisschoppen beginnen gesprekken in Rome temidden van...

Drieënzestig Duitse bisschoppen zijn deze week in Rome voor het bezoek, dat eindigt op 18 november, aldus de Duitse bisschoppenconferentie.

Door AC Wimmer, Wereld; 14 november 2022

Temidden van aanhoudende zorgen over de Duitse Synodale Weg, zei de voorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie maandag in het Vaticaan dat eenheid en vernieuwing in de katholieke kerk “echt geen gemakkelijke taak” is.

Bij de misviering in de Sint-Pietersbasiliek op 14 november kondigde bisschop Georg Bätzing van Limburg aan dat de Duitse bisschoppen de onderwerpen van het controversiële proces “open en eerlijk” zouden behandelen tijdens hun ad limina-bezoek in Rome deze week.

Elke diocesane bisschop in de wereld is verplicht een “ad limina apostolorum” pauselijk bezoek af te leggen om de bijgewerkte stand van zaken in zijn bisdom voor te leggen. Drieënzestig Duitse bisschoppen zijn deze week in Rome voor het bezoek, dat eindigt op 18 november, aldus de Duitse bisschoppenconferentie.

Bisschop Bätzing zei maandag in zijn homilie (zie hier Duitse tekst) in de Sint Pieter:

“De eenheid bewaren en tegelijkertijd bekering en vernieuwing mogelijk maken – dat is echt geen gemakkelijke taak voor onze Kerk tegenwoordig.”

Verschillende Duitse bisschoppen zijn de afgelopen weken in Rome gesignaleerd in een kennelijke poging om gesprekken over het controversiële proces voor te bereiden.

In een interview dat voorafgaand aan het bezoek op de website van zijn bisdom werd gepubliceerd, zei bisschop Bätzing dat het volgens hem “geen toeval is dat wij bisschoppen nu in Rome worden uitgenodigd”.

De Duitse bisschop zei dat er “veel onbegrip was over ons proces in Rome”.

“Daarom ben ik erg dankbaar dat we echt veel tijd hebben om hier samen over te praten. Dit is een echte kans.”

De Synodale Weg – Synodaler Weg in het Duits, soms vertaald als Synodaal Pad – is een controversieel proces met het verklaarde doel te debatteren en resoluties aan te nemen over vier onderwerpen: de manier waarop macht in de Kerk wordt uitgeoefend, het priesterschap, de rol van vrouwen en de seksuele moraal.

Schrijvend over het proces waarschuwde paus Franciscus in 2019 voor verdeeldheid in een brief aan Duitse katholieken.

Meer recent, begin november, sprak paus Franciscus erover om ervoor te zorgen “het geloofsgevoel van de mensen niet te verliezen.”

Het was waar, zei hij, dat “Duitsland een grote protestantse kerk heeft. Ik wil er niet nog een die niet zo goed is als deze. Ik wil dat katholieken broederlijk verbonden zijn met de protestantse kerk.”

Kardinaal Walter Kasper, een theoloog die dicht bij de paus staat, waarschuwde in juni dat het Duitse proces “zijn eigen nek dreigt te breken” als het geen acht slaat op de bezwaren van een groeiend aantal bisschoppen over de hele wereld – en bezorgde katholieken in Duitsland.

In april publiceerden meer dan 100 kardinalen en bisschoppen een “broederlijke open brief” waarin zij waarschuwden dat ingrijpende veranderingen in het kerkelijk onderricht die door het proces worden bepleit, tot schisma kunnen leiden.

In maart gaven de Scandinavische bisschoppen in een open brief uiting aan hun bezorgdheid over het Duitse proces. In februari werden in een krachtig verwoorde brief van de voorzitter van de Poolse katholieke bisschoppenconferentie ernstige vragen gesteld.

Bisschop Bätzing heeft herhaaldelijk bezorgdheid in welke vorm dan ook van de hand gewezen en in plaats daarvan in mei zijn teleurstelling uitgesproken over paus Franciscus.

Twee maanden later, in juli, gaf het Vaticaan nog een waarschuwing uit voor een nieuw schisma vanuit Duitsland dat voortkomt uit de Synodale Weg.

Vooruitlopend op het bezoek deze week zei bisschop Bätzing dat hij niet in de eerste plaats als voorzitter van de Duitse bisschoppen in Rome zou verschijnen, maar als bisschop van Limburg, meldde CNA Deutsch, de Duitstalige nieuwspartner van CNA.

“De huidige situatie van de Kerk is een grote beproeving,” zei de bisschop.

“Het raakt mij persoonlijk heel erg dat zoveel mensen de Kerk verlaten. Daarmee brengen ze een stem uit en laten ze zien dat ze het niet langer eens zijn met de manier waarop de Kerk zich presenteert. De redenen zijn zeker divers en voor het grootste deel gerechtvaardigd. Toch zijn er redenen om te blijven.”

Zeven jaar geleden betreurde paus Franciscus de “erosie” van het geloof in Duitsland: Bij het laatste bezoek van de Duitse bisschoppen aan Rome in 2015 riep paus Franciscus hen op meer aandacht te besteden aan de sacramenten en hun “functie als leraar van het geloof” ijverig te vervullen.

“Overmatige centralisatie kan, in plaats van te helpen, het leven van de Kerk en haar missionaire dynamiek bemoeilijken,” waarschuwde de paus de Duitse prelaten in november 2015.

AC Wimmer is de oprichter en hoofdredacteur van CNA Deutsch. Als voormalig leidinggevende bij de publieke omroep SBS en afgestudeerd aan de Universiteit van Melbourne en Monash University (Australië), heeft hij over de hele wereld gewerkt als tv-verslaggever, omroeper en journalist in de gedrukte media. Voordat hij bij EWTN News kwam, was de Australiër met Beierse wortels hoofdredacteur van de krant van het aartsbisdom München.

Bron:‘Truly Not An Easy Task’: German Bishops Begin Talks in Rome Amid Synodal Way Concerns| National Catholic Register (ncregister.com)

Keywoorden: AC Wimmer | Ad Limina bezoek Duitse bisschoppen | Bisschop Georg Bätzing |  Duitse synodale weg | Kardinaal Walter Kasper | Leken initiatief ‘Neuer Anfang’ Nieuw Begin | NCRegister | Paus Franciscus |  Synodale Weg |

 


Als u meer wilt lezen of horen over/van bijvoorbeeld ‘Duitse synodale weg’ ? Klik dan hier, of gebruik een van de tags bovenaan dit artikel 


221115 | [XLS000]

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel