Een nieuw dieptepunt voor Joe – NCRegister – Michael Warsaw (uitgever)

HomeGeloof en LevenEen nieuw dieptepunt voor Joe - NCRegister - Michael Warsaw (uitgever)

NOOT VAN DE UITGEVER: De recente opmerkingen van de president over abortus, na de uitgelekte beslissing van het Hooggerechtshof over Dobbs v. Jackson Women’s Health, waren overduidelijk onjuist.

13 mei 2022

In het kielzog van het gewetenloze uitlekken van het ontwerpbesluit van rechter Samuel Alito van het Hooggerechtshof van de VS, dat Roe v. Wade ongedaan zou maken, is de reactie van politici die pro-abortusrechten zijn, en hun aanhangers, betreurenswaardig geweest.

In het bijzonder waren de woorden en daden van president Joe Biden verontrustend, gezien het ambt dat de zogenaamd “toegewijde katholieke” president van onze natie bekleedt en zijn frequente publieke beweringen dat hij diep betrokken is bij zijn katholieke geloof.

Biden bevestigde opnieuw het primaat van zijn pro-abortus geloofsbrieven in een eerste verklaring van het Witte Huis die werd vrijgegeven de ochtend nadat Politico het ontwerp van Alito publiceerde. In plaats van het lek te veroordelen als een directe en opzettelijke aanval op de onafhankelijkheid van de Amerikaanse rechterlijke macht, zoals elke Amerikaanse president die zich inzet voor de rechtsstaat zou moeten doen, ging de verklaring volledig voorbij aan de gevolgen van deze potentieel desastreuze aanval op de integriteit van het hof. De president beweerde dat “het recht van de vrouw om te kiezen van fundamenteel belang is” en beweerde dat “fundamentele eerlijkheid en de stabiliteit van het recht vereisen, dat [Roe] niet teruggedraaid wordt”. De verklaring beschreef ook in detail enkele van de uitvoerende en wetgevende acties die Biden recentelijk heeft ondernomen ter ondersteuning van abortusrechten en beloofde plechtig “er klaar voor te zijn wanneer een uitspraak wordt gedaan” om aanvullende pro-abortus politieke manoeuvres te ondernemen.

De president maakte kort daarna op 3 mei een aantal minder vooraf uitgeschreven opmerkingen, vermoedelijk na verder te hebben nagedacht over de morele en religieuze kwesties die aan de orde zijn door de lens van zijn katholieke overtuigingen. In plaats van Alito’s overtuigende juridische argumenten te steunen, die aansluiten bij de waarheid over de immoraliteit van abortus die de Kerk al bijna 2000 jaar ononderbroken onderwijst, raaskalde Biden onsamenhangend dat “alle fundamentele mainstream religies historisch hebben geconcludeerd – dat het recht – dat het bestaan van een menselijk leven en wezen een vraag is”.

Ter ondersteuning van deze overduidelijk onjuiste bewering over religieuze overtuigingen, voerde de president aan, dat de heilige Thomas van Aquino impliciet abortus tijdens de vroege zwangerschap accepteerde vanwege zijn overpeinzingen wanneer de ziel aan het lichaam wordt toegevoegd. Dit argument van Biden is compleet belachelijk. En wel, omdat Sint Thomas vermaande, dat wanneer “ensoulment” ook mocht plaatsvinden, abortus altijd ernstig verkeerd is in elk stadium van de zwangerschap omdat het een opzettelijke afwijzing is van het goddelijke geschenk van een nieuw menselijk leven.

De opmerkingen van Biden werden vervolgens nog meer bizar. In directe tegenspraak met zijn eigen belachelijke argument dat abortus niet immoreel is omdat niet geweten kan worden of een leven daadwerkelijk begonnen is, verklaarde hij op schokkende wijze: “Ik bedoel, dus het idee dat we een oordeel gaan vellen dat gaat zeggen, dat niemand het oordeel kan vellen om te kiezen voor het aborteren van een kind, gebaseerd op een beslissing van het Hooggerechtshof, dat gaat volgens mij veel te ver.” 

Met andere woorden, volgens Biden is het volkomen aanvaardbaar om te “kiezen” voor het opzettelijk doden van wat hijzelf als een “kind” karakteriseert. Het enige dat “veel te ver” zou gaan, met betrekking tot het lot van dit weerloze menselijk wezen, is een juridische beslissing van het Hooggerechtshof dat ontkent dat dergelijke moorden een grondwettelijk recht zijn. Het is belangrijk op te merken dat er een onoverbrugbare kloof gaapt tussen deze presidentiële bekrachtiging van dodelijk geweld in de baarmoeder en de recente veroordeling door paus Franciscus van abortus als vergelijkbaar met het “inhuren van een huurmoordenaar” om een probleem op te lossen.

Maar wacht. Er is nog meer.

De president heeft een flagrant anti-democratisch standpunt ingenomen door zijn oppositie tegenover het terugleggen van de abortuswetgeving bij de individuele staten van de V.S. – waar het onder viel voordat het Roe-besluit in 1973 een grondwettelijk “recht” op abortus uitvond, door te beweren dat het al meer dan een eeuw op de een of andere manier onzichtbaar verbleef binnen de bewoordingen van het 14e Amendement. “Ik ben niet bereid om dat aan de grillen van het huidige publiek in lokale gebieden over te laten,” zei Biden in zijn commentaar van 3 mei.

Deze hypocriete verwerping van Amerika’s democratische idealen, in de hoop Roe te redden, trok zelfs de aandacht van de Washington Post, die consequent pro-abortusrechten is. In een opiniërend artikel dat de krant op 7 mei publiceerde, merkte columnist Jason Willick op, dat het “raadselachtig” is wanneer abortusvoorstanders zoals Biden tekeergaan tegen Alito’s vermeende ondemocratische inmenging in de abortuswetgeving, gezien wat er feitelijk zal gebeuren als Alito’s ontwerpadvies in werking treedt. “Voor de duur van hun leven, ongekozen federale rechters zouden hun autoriteit verliezen over een betwist deel van het Amerikaanse leven, en het menu van beleidsopties waaruit de kiezers kunnen kiezen zou dramatisch uitbreiden,” verklaarde Willick.

Misschien wel het meest onthullend, wat betreft het onderstrepen van hoe snel Biden zijn veronderstelde toewijding aan zijn katholieke geloof terzijde schuift wanneer dat in conflict komt met het verdedigen van abortusrechten, is zijn voortdurende weigering om de golf van pro-abortus protesten te veroordelen die katholieke kerken en liturgieën en de huizen van de katholieke rechters van het Hooggerechtshof als doelwit hebben gekozen in de nasleep van het uitgelekte ontwerpadvies van Alito.

De abortusextremisten die deze evenementen organiseren doen geen moeite om hun intense anti-katholieke fanatisme te verbergen. “Of je nu een ‘pro-choice katholiek’ bent, ex-katholiek,  een ander of geen geloof hebt, erken dat zes extremistische katholieken erop uit zijn om Roe ongedaan te maken,” twitterde de pro-abortus groep “Ruth Sent Us” op 3 mei, waarbij ze opriep tot protesten tijdens het aankomende Moederdag weekend. Later in de week waarschuwde de groep dat zij “de eucharistie zou verbranden” om haar haat tegen het katholicisme te uiten.

In de aanloop naar de geplande demonstraties riepen gelovige katholieken en andere pro-life woordvoerders de president op de protesten tegen katholieke personen en instellingen te verwerpen. Maar Jen Psaki, persvoorlichter van het Witte Huis verklaarde, sprekend namens Biden op 6 mei, dat de president de protesten volkomen gepast vindt, zolang ze niet gewelddadig worden. Ze benadrukte ook dat “de president, – voor al die vrouwen, mannen, anderen die zich verontwaardigd voelen, die zich bang voelen, die zich bezorgd voelen – hij hoort hen, hij deelt die bezorgdheid en die afschuw over wat hij zag in dat ontwerpadvies”.

Zelfs nadat een reeks akelige gebeurtenissen volgde, weigerden Biden en Psaki nog steeds abortusactivisten te berispen voor het specifiek aanvallen van katholieken, hoewel hij de aanval van 8 mei met molotovcocktails en het vandalisme op het hoofdkwartier van de Wisonsin Family Action in Madison veroordeelde. De reden waarom Biden het onmogelijk vindt om anti-katholieke demonstraties af te keuren is niet moeilijk te achterhalen. Uit botte politieke motieven is het voor hem veel belangrijker om de abortuslobby gunstig te stemmen in de aanloop naar wat naar verwachting een keiharde midterm verkiezing voor zijn partij zal worden, dan om de rechten van zijn mede-katholieken om in vrede te leven en te aanbidden te verdedigen.

Kortom, het optreden van Biden in de onmiddellijke nasleep van het uitlekken van het ontwerpadvies van rechter Alito betekent een nieuw dieptepunt voor de president met betrekking tot abortus. Toch is het slechts de laatste stap in wat al decennia lang een geleidelijk opgeven is van de pro-life katholieke principes die hij ooit beweerde hoog te houden als jonge en pas verkozen Amerikaanse senator op het moment dat het Roe-besluit werd genomen.

Biden’s pleidooi voor abortus blijft een aanhoudend ernstig schandaal, elke keer opnieuw als hij zich dieper in het moeras plaatst van het niet akkoord gaan met wat de Kerk leert over de heiligheid van ongeboren mensenlevens. Dus naast onze voortdurende gebeden voor een einde aan alle abortussen, moeten we ook bidden voor de terugkeer van de president naar zijn vroegere pro-life overtuigingen.

God zegene u!

Michael P. Warsaw Michael Warsaw is de voorzitter van het bestuur en CEO van EWTN Global Catholic Network, en is de uitgever van de het Amerikaanse dagblad ‘the National Catholic Register’.

Hij kwam in 1991 bij EWTN en werkte direct met Moeder Angelica, de oprichtster van het netwerk. Warsaw werd in 2000 president van EWTN en in 2009 chief executive officer (CEO). Met de overname van de National Catholic Register door EWTN in 2011, werd hij de uitgever ervan. Warsaw werd voorzitter van het bestuur van EWTN in 2013.  Paus Franciscus benoemde hem in 2017 tot consulent van het Dicasterie voor Communicatie van het Vaticaan.

Bron: A New Low for Joe| National Catholic Register (ncregister.com)

Keywoorden: Abortus | Abortus-Extremisme | Besluit Roe vs. Wade | Democratie | H.thomas van Aquino | JoeBiden | Michael Warsaw | NCRegister | Planned Parenthood | Pro-abortus wetgeving | Pro-life | 

Wilt u meer lezen of horen over de strijd (‘Pro-Life’) voor de bescherming van het kwetsbare ongeboren leven? Klik dan hier , of klik één van de andere ‘tags’ boven aan deze post. 

220504 | [XLS000] 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel