‘Een te kleine wereld’: Moeder Cabrini’s getuigenis van missionaire geestdrift toont ziel in vuur en vlam voor God @NCRegister – Kristen Van Uden Theriault

HomeInternationaal Katholiek Nieuws‘Een te kleine wereld’: Moeder Cabrini's getuigenis van missionaire geestdrift toont ziel...

Begeleidende boeken, waaronder een biografie en een boek voor kinderen, die voor de (in de VS op vrijdag 8 maart verschenen) film over haar werden uitgebracht, bieden verschillende manieren om meer te weten te komen over het leven van deze opmerkelijke heilige die de instructie gaf: ‘Geestdrift is een grote weldaad, maar alleen als ze wordt getemperd door grote, vriendelijke en zachtaardige liefde zoals die van het hart van Jezus’.

Kristen Van Uden TheriaultBoeken;  6 maart 2024

Zoals in de film Cabrini te zien is , verklaarde Moeder Cabrini naar verluidt dat de wereld te klein was voor wat zij van plan was te doen. Gedreven door deze missionaire ijver en gesteund door de genade van God, stichtte ze uiteindelijk tientallen missieposten op verschillende continenten.

Tijdens het redigeren van The Mother Cabrini Companion heb ik me verdiept in de brieven van Moeder Cabrini aan haar zusters thuis gedurende haar verschillende reizen over de hele wereld. Deze brieven, die de periode beschrijven nadat de Missionaire Zusters van het Heilig Hart zich in New York City hadden gevestigd, gaan verder waar de film ophield en onthullen de volledige reikwijdte van Moeders missionaire aspiraties. De brieven staan vol introspectie, bemoediging en meditaties over Gods wil.

Verschillende thema’s komen naar voren uit deze inzichtelijke bronnen en openen een venster op de ziel van Moeder Cabrini.

‘Het Huis van Cristoforo’ (‘het Huis van de Christusdrager”)

In april 1890 schreef ze vanaf een stoomschip op weg naar New York: “Als het Heilig Hart mij de middelen zou geven, zou ik een boot bouwen met de naam ‘Het Huis van Cristoforo’ (‘Drager van Christus’) om met één gemeenschap, klein of groot, rond te varen en zo de Naam van Christus uit te dragen aan alle mensen, aan hen die Hem nog niet kennen en ook aan hen die Hem vergeten zijn.”

Hoewel zo’n uitspraak hyperbolisch lijkt, was het voor Moeder Cabrini de realistische ambitie van een ziel die in vuur en vlam stond voor God. Haar voornaamste doel was de redding van zielen, van wie ze hield met een bezielde intensiteit die vergelijkbaar was met die van haar patroonheilige, de heilige Franciscus Xaverius. Hoewel het humanitaire aspect van Moeders werk een enorme impact had, was het ondergeschikt aan haar spirituele missie: het eeuwige welzijn van de mensen die ze diende. De oprichting van permanente gemeenschappen, met voorzieningen zoals scholen en weeshuizen, beoogde een sterke katholieke vorming en levenslange ontwikkeling van de ziel, waardoor een voortdurende religieuze toewijding werd gegarandeerd nadat de humanitaire diensten niet langer nodig waren.

Moeder zag missiewerk terecht als de verbreiding van Jezus’ heilsmissie. Ze overpeinsde:

“Er was een tijd dat Onze Lieve Heer door de straten van Jeruzalem trok om zielen naar Zich toe te trekken door zijn goddelijke blik; maar vandaag de dag is het door Zijn geest en Zijn liefdevolle Hart dat Hij zielen tot zijn navolging trekt en hen in vuur en vlam zet.”

Zo was haar liefde voor de zielen het natuurlijke verlengstuk van haar liefde voor de Heiland, in een ware belichaming van het Grootste Gebod. “Jullie liefde moet actief zijn zoals die van Jezus op Golgotha. ‘Sitio,’ ‘Ik dorst,’ riep Jezus, ‘naar zielen.'” Voor Moeder Cabrini was liefde ondeelbaar.

Bekering is een doorgaand proces

Moeder Cabrini erkende dat om zielen tot God te bekeren, men voortdurend een innerlijke bekering van het hart moet ondergaan. Na het doormaken van wat we kunnen aannemen dat een nare zonsverbranding op een reis was, schreef Moeder:

“Vandaag begon de huid van mijn voorhoofd en neus te schilferen. Ik verander als een slang. God wil dat ik mijn leven verander en een bekeerd mens word; bid, mijn dierbaarste dochters, om dit te bevestigen.”

Het is kenmerkend voor de heiligen om, in hun nederigheid, hun geestelijke vorming nooit als voltooid te beschouwen. Door haar liefde streefde Moeder Cabrini naar grotere graden van heiligheid, opdat ze zoveel mogelijk zielen kon bereiken. Ze raadde twee gewetensonderzoeken per dag aan.

Ze onderzocht ook voortdurend hoe ze het beste de harten van potentiële bekeerlingen kon bereiken. Naast de gemeenschappen van gemarginaliseerde mensen die ze diende, was Moeder Cabrini voortdurend op zoek naar bekeringen onder alle sociale contacten, van verschillende sociaal-economische achtergronden. Interessant is dat ze in haar brieven veel gesprekken beschrijft die ze voerde met vooraanstaande protestanten die eersteklas reisden op oceaanschepen.

Om met de Italiaanse immigranten in New York, de weeskinderen in Nicaragua, de arbeiders in Denver en de hoogste lagen van de Engelse samenleving op de stoomboten om te gaan, was een zekere finesse nodig die kenmerkend was voor haar benadering. Ze instrueerde: “Bezieling is een grote weldaad, maar alleen als die wordt getemperd door grote, vriendelijke en tedere liefde zoals die van het hart van Jezus.”

Zelfs in situaties waarin alleen zaadjes van geloof konden worden geplant beschouwde Moeder, altijd vertrouwend op Gods voorzienigheid, de overwinning al als behaald. Ze vertelt het verhaal van een protestantse passagier die ze ontmoette op een reis naar Frankrijk en die grote belangstelling toonde voor het werk van de zusters en uiteindelijk nieuwsgierig werd naar het geloof:

“Vandaag heb ik haar een klein kruisje cadeau gedaan, waarop de beeltenis van Onze Lieve Vrouwe te zien is. Ze bedankte me hartelijk voor dit kruisje en zei tegen me: ‘Misschien word ik ooit nog wel katholiek!'”

De bekering van de hele wereld bestaat uit individuele interacties, geworteld in onze innerlijke bekering. In dit licht wordt de wereld kleiner: in plaats van een uitgestrekte en vijandige afgrond wordt het een gezegend land van nooit eindigende mogelijkheden voor genade.

Met dit in gedachten worden we allemaal toegerust om het werk van Moeder Cabrini op te pakken, dat het voortgezette werk van Jezus is. Hoe klein onze bijdrage ook is, ze wordt vergroot in de eeuwigheid

LEES

The Mother Cabrini Companion(met een inleiding door Crystalina Evert), The World Is Too Small: The Life and Times of Mother Cabrini, en Mother Cabrini: A Heart for the World zijn allemaal verkrijgbaar om vooraf te bestellen bij Sophia Institute Press.

Omslag van het nieuwe kinderboek over Moeder Cabrini.(Foto: Courtesy photo)

 

Kristen Van Uden Theriault is de auteur van When the Sickle Swings: Stories of Catholics Who Survived Communist Oppression (Als de sikkel zwaait: Verhalen van katholieken die de communistische onderdrukking overleefden). Ze is afgestudeerd in geschiedenis en Russische gebiedsstudies en bestudeert religieuze vervolging in de 20e eeuw. Ze is de mediawoordvoerder van Sophia Institute Press. Onlangs was ze redacteur van The Cabrini Companion:A Spiritual Journey with a Courageous Woman of God, een compilatie van de geschriften van Moeder Cabrini.

BONUS
Moeder Cabrini media and sacramentals van EWTN Religieuze Catalogus

 


Bron: ‘A World Too Small’: Mother Cabrini’s Witness of Missionary Zeal Showcases Soul on Fire for God| National Catholic Register (ncregister.com)

Vertaling: EWTN Lage Landen (AV)

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel