Emmanuel Macron roept op abortus toe te voegen aan EU-handvest voor grondrechten

HomeCNAgencyEmmanuel Macron roept op abortus toe te voegen aan EU-handvest voor grondrechten

De Franse president Emmanuel Macron riep woensdag op om abortus toe te voegen aan het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (EU).

Van de CNA-redactie

Straatsburg, Frankrijk, 19 jan 2022 / 06:15 am

In een toespraak voor leden van het Europees Parlement in Straatsburg, Oost-Frankrijk, op 19 jan. zei Macron dat het handvest van de grondrechten van de EU, geratificeerd in het jaar 2000, aan herziening toe is.

“Twintig jaar na de afkondiging van ons Handvest van de grondrechten, waarin met name de afschaffing van de doodstraf in de hele Unie werd vastgelegd, hoop ik dat we dit handvest kunnen bijwerken, met name om explicieter te zijn over milieubescherming of de erkenning van het recht op abortus”, zei hij.

Hij voegde eraan toe: “Laten we dit debat open aangaan met onze medeburgers met een groot Europees geweten om ons geheel van rechten nieuw leven in te blazen, dat voor dit Europa, sterk in zijn waarden, de enige toekomst van ons gemeenschappelijk politiek project smeedt.”

De Franse nieuwszender BFM TV meldde, dat Macron’s verwijzing naar abortus werd toegejuicht door wetgevers.

Zijn oproep kwam een dag nadat het wetgevende orgaan van de Europese Unie de pro-life Maltese politica Roberta Metsola als nieuwe voorzitter had gekozen.

https://twitter.com/EP_President

Metsola volgt David Sassoli op, die op 11 januari op 65-jarige leeftijd overleed. Haar verkiezing werd toegejuicht door zowel EU-bisschoppen als Maltese kerkleiders.

Maar Metsola – met haar 43 jaar de jongste voorzitter van het Europees Parlement ooit – vertelde Euronews na haar verkiezing, dat zij het meerderheidsstandpunt van het parlement ten gunste van abortus zou respecteren gedurende haar verlengbare termijn van twee en een half jaar.

“Het standpunt van het parlement is ondubbelzinnig en duidelijk, en dat is ook mijn standpunt,” zei ze op 18 januari.

“Dat is precies wat ik gedurende mijn hele mandaat als voorzitter zal doen met betrekking tot deze kwestie.”

Het EU-handvest erkent het recht op leven, maar vermeldt abortus niet. Het stelt dat “iedereen recht heeft op leven” en dat “niemand tot de doodstraf veroordeeld of terechtgesteld mag worden”.

Het Europees Parlement stemde in juni 2021 voor een verslag, waarin abortus wordt omschreven als “essentiële gezondheidszorg” en waarin gewetensbezwaren worden geherdefinieerd als “het weigeren van medische zorg”.

Parlementsleden stemden met 378 stemmen voor, 255 tegen en 42 onthoudingen om de tekst, bekend als het Matić-rapport, aan te nemen tijdens een plenaire vergadering in Brussel, België.

In het verslag wordt ook verklaard dat schendingen van “seksuele en reproductieve gezondheid en rechten” “een vorm van geweld tegen vrouwen en meisjes” zijn.

De meeste van de 27 lidstaten van de EU staan abortus op verzoek of op brede sociale gronden toe, behalve Malta en Polen, die sterke pro-life wetten hebben.

Op 1 januari nam Frankrijk het roulerend voorzitterschap van de Europese Raad over, dat samen met het Europees Parlement onderhandelt over EU-wetgeving en deze goedkeurt.

Macron, die zich naar verwachting in april herkiesbaar zal stellen, had in november 2021 een ontmoeting met paus Franciscus in het Vaticaan.

Keywoorden: Abortus | CNA | Emmanuel Macron | europese Unie | Gewetensbezwaar | Handvest van de grondrechten van de EU | Humanae Vitae | Matić-rapport | Paus Franciscus | Pro-Life | roberta Metsola | 

Bron: French President Emmanuel Macron calls for abortion to be added to EU rights charter | Catholic News Agency

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel