Father Gough: “Ik werd verwekt in een context van geweld en mijn moeder koos voor het leven”

HomeGeloof en LevenFather Gough: "Ik werd verwekt in een context van geweld en mijn...

Father Gough: “Ik werd verwekt in een context van geweld en mijn moeder koos voor het leven”. @NCRegister Kevin Turley

De pro-life getuigenis van de Britse priester heeft een persoonlijk karakter.

K.V. Turley, Wereld; 26 februari 2023

LONDEN – Op 16 februari werden twee Britse katholieken vrijgesproken van alle aanklachten met betrekking tot het bidden buiten een abortuscentrum in de Engelse stad Birmingham.

Een van de twee die werden vrijgesproken was een katholieke priester van het aartsbisdom Birmingham, father Sean Gough.

Het voor de strafrechter verschijnen van de priester was het gevolg van de relatief nieuwe wet, Anti-Social Behaviour, Crime and Policing Act 2014, die Public Spaces Protection Orders (PSPO) (vert.: reglement ter bescherming van openbare ruimtes) heeft gecreëerd. Volgens de website van de lokale overheid is het doel van een PSPO: “om anti-sociaal gedrag aan te pakken” en gericht “op het waarborgen dat openbare ruimten vrij van anti-sociaal gedrag kunnen worden genoten.”.

Deze maatregelen zijn gebruikt om pro-life getuigen buiten de Britse abortuscentra het zwijgen op te leggen.

Op 9 februari stond father Gough bij een abortuscentrum aan Station Road in de wijk Kings Norton in Birmingham. Hij hield een bord vast waarop stond: “Bidden voor vrije meningsuiting.” Kort daarna werd de priester geconfronteerd met politieagenten omdat hij volgens hen de PSPO leek te overtreden. Uiteindelijk werd father Gough op een politiebureau ondervraagd. Agenten ondervroegen hem over zijn acties en bord en klaagden hem vervolgens aan wegens het “intimideren van gebruikers van de abortusfaciliteit”. Daarnaast werd door de politie ook duidelijk gemaakt dat de priester een tweede aanklacht werd opgelegd in verband met een sticker op zijn geparkeerde auto met de tekst: “Unborn lives matter.”

Het blijkt dat wegens “onvoldoende bewijs” aanklachten tegen father Gough geen vervolg kregen. De vervolgende instantie, de Crown Prosecution Service – de openbare aanklagers in Engeland en Wales – behield zich echter het recht voor om opnieuw een aanklacht in te dienen als er nieuw bewijsmateriaal aan het licht zou komen. Een nieuwe rechtszitting was daarom noodzakelijk om ervoor te zorgen dat in deze zaken geen nieuwe aanklachten konden worden ingediend. Tijdens de hoorzitting in het Birmingham Magistrates’ Court op 16 februari werd de priester vertegenwoordigd door een advocaat van het op geloof gegrondveste advocatenkantoor Alliance Defending Freedom (ADF UK). Aan het eind van die zitting werden alle aanklachten tegen father Gough ingetrokken.

Of een dergelijke zaak überhaupt ooit aangespannen had mogen worden blijft controversieel. Na de zitting merkte Jeremiah Igunnubole, de raadsman van father Gough, op dat het Britse parlement “overweegt censuurwetgeving in te voeren, wat zou kunnen leiden tot meer situaties waarin de gedachten van mensen terechtstaan. Laten we duidelijk zijn – als father Sean op dezelfde plek had gestaan en andere gedachten had gehad, zou hij waarschijnlijk niet zijn gearresteerd.” Igunnubole voegde er in een verklaring na de rechtszitting aan toe: “De rechtszaak van vandaag is van grote culturele betekenis. Dit is niet 1984, maar 2023 – niemand mag worden gecriminaliseerd voor zijn gedachten, voor zijn gebeden, voor vreedzame expressie op een openbare straat.”

Wel, wie is de priester die hier centraal staat?

“Ik kom uit Walsall in de [Engelse] West Midlands,” vertelde father Gough aan het Register. “Ik ben opgegroeid in een katholiek gezin, maar pas toen ik ongeveer 10 jaar oud was begon ik te bidden. Toen ik begon te bidden, begon mijn relatie met God te groeien; mijn besef dat God mij misschien zou roepen om hem te dienen als priester kwam ook op. … Op 23-jarige leeftijd besloot ik me aan te melden voor het seminarie, ook al wist ik niet zeker of God wilde dat ik priester zou worden. Vrij snel nadat ik naar het seminarie ging, besefte ik dat het de juiste weg was, vooral door uit de eerste hand het verschil te zien dat het priesterambt maakt in het leven van mensen.”

Een katholieke priester die pro-life is, is wat men verwacht. Voor father Gough is de kwestie van abortus echter persoonlijk gekleurd. “Ik ben verwekt in de context van geweld, en mijn moeder koos het leven voor mij,” legde hij uit. “Ik werd geboren in omstandigheden waarin het onmogelijk was het geschenk van mijn leven vanzelfsprekend te vinden.”

Deze kennis heeft hem geïnspireerd om een groot deel van zijn priesterambt te wijden “aan het ondersteunen van vrouwen in moeilijke omstandigheden, vooral aanstaande moeders. Door mijn werk met Rachel’s Vineyard, een apostolaat dat vrouwen en mannen ondersteunt die getroffen zijn door abortustrauma‘s en verdriet, heb ik uit de eerste hand kunnen zien dat er pijn en smart te vinden is rond abortus – [maar ook] hoop en genezing erna.”

Hij voelt dat hij een “kleine rol speelt in het leven van deze vrouwen en mannen”, en dit is wat hem motiveert “om dicht bij de pro-life zaak te blijven, en het maakt de kwestie enorm persoonlijk voor mij”.

En hoe voelde hij zich toen hij door de politie werd aangehouden omdat hij in een Engelse straat aan het bidden was? “Ik werd bedreigd met arrestatie, ondervraagd door de politie onder ede, en strafrechtelijk aangeklaagd voor stil gebed – wat op zich, voor een priester in de huidige tijd, een bizarre en dystopische gebeurtenis is,” merkte father Gough op.

“Ik had sterk het gevoel dat dit is waar ik op dit moment voor moet opkomen: voor het vrije woord en voor het fundamentele recht op leven van alle mensen, geboren en ongeboren, krachtig steunend op mijn overtuigingen, geworteld in mijn katholieke geloof.”

Vervolgens voegde hij eraan toe: “Ik voelde vrede tijdens dit hele proces.”

Toch is het duidelijk dat het voorval hem verontrustte, en de implicaties voor het vrije woord over het onderwerp abortus in het Verenigd Koninkrijk zijn voor iedereen verontrustend.

“Er is iets duidelijk Orwelliaans dat niet klopt aan het onder vuur komen te liggen omdat ik in stilte heb gebeden,” zei hij.

“De vrijspraak die ik van de rechtbank heb gekregen heeft bevestigd dat bidden nooit een misdaad kan zijn, maar nu we verder gaan met het mogelijk legaliseren van censuurzones in het hele land, is dit echt nog maar het begin van deze kwestie.”

Father Gough maakte verder de veelzeggende opmerking dat volgens hem de enigszins absurde aard van zijn vervolging een opzettelijke tactiek is. Hij vervolgde: “Deze [zaak] zat ongeveer twee en een halve maand in het systeem. We mogen niet uit het oog verliezen hoe absurd zwaar dit is voor iemand die allereerst helemaal geen misdaad heeft gepleegd. Het proces zelf is de straf geworden als het gaat om [het overtreden van] door de overheid gesanctioneerde censuur.”

Hoe werden die tweeënhalve maand ervaren door de priester terwijl hem een mogelijke strafrechtelijke veroordeling te wachten stond? “De laatste paar weken waren moeilijk,” gaf father Gough toe. “Niemand zou gecriminaliseerd moeten worden voor de gedachten die hij heeft of voor zijn gebeden, en toch werd ik hiervoor als een crimineel behandeld. Ook al werden de aanklachten uiteindelijk ingetrokken, het is verschrikkelijk om jezelf te moeten verdedigen tegenover de politie en de rechtbank voor niets meer dan het in stilte bidden op een openbare straat.”

Dankbaar voor de steun die hij kreeg van mensen uit de hele wereld, hoopt hij dat het Britse parlement de PSPO’s niet nationaal zal uitbreiden. Tegen het Register zei Lois McLatchie, communicatiemedewerker van ADF International: “Helaas wijst het geval van father Gough erop dat er meer van dit soort situaties zullen ontstaan nu ons parlement overweegt om censuurzones in het hele land in te voeren.” Zij voegde eraan toe dat een bepaling in de voorgestelde Public Order Bill (vert.: wet op de openbare orde) elke vorm van “beïnvloeding” buiten de abortusvoorzieningen zou verbieden. “Dit vaag geformuleerde verbod zou niet alleen kunnen leiden tot het eerste stuk wetgeving voor ‘gedachtenmisdaad’ in het Verenigd Koninkrijk, door het verbieden van stil gebed – het zou ook kunnen leiden tot een verbod op vreedzame gesprekken en waarmee wordt ingestemd,” legde ze uit, “Censuurzones zijn niet vóór-keuze (pro-choice) – ze zijn geen-keuze (no-choice) . Ze nemen levensvatbare opties weg bij vrouwen die geconfronteerd worden met een crisiszwangerschap.”

“Ieder mens heeft het recht om op de openbare weg vreedzaam te denken, bidden en handelen naar zijn overtuiging,” zei father Gough.

“Mijn overkoepelende hoop is dat mijn verhaal ertoe bijdraagt dat we inzien dat een vrije samenleving vreedzame gedachten of uitingen niet mag censureren, en dat het de weg vrijmaakt voor een wereld waarin elk leven wordt beschermd en elke vrouw en haar gezin wordt gesteund bij het verwelkomen van leven in deze wereld.”

K.V. Turley (Kevin)  is de Verenigd Koninkrijk correspondent van het Register. Hij schrijft vanuit Londen.

Bron: Father Gough: ‘I Was Conceived in the Context of Violence, and My Mother Chose Life for Me’| National Catholic Register (ncregister.com)


Keywoorden: Aartsbisdom Birmingham | Abortustrauma | Censuur | Censuurwetgeving | De wereld op zijn kop |  Dystopische gebeurtenissen | Father Sean Gough | Kevin Turley | NCRegister | Orwell 1984 | Pro-Life | Project Rachel | Rachel’s Vineyard | Verbod op pro-life getuigenis | 


Wilt u meer lezen van bijvoorbeeld de journalist ‘Kevin Turley’? Klik dan hier.

Wilt u meer lezen over ‘Pro-life‘ activiteiten? Klik dan hier

Wilt u meer lezen over ‘Project Rachel‘? Klik dan hier, of gebruik een van de andere ‘tags’ onderaan dit artikel.

Nog meer lezen over wonderlijke  zaken in de wereld die je wellicht aan het denken zetten, ‘De wereld op zijn kop’? Klik hier


230228 | [XLS000] | 240118 post views 650 |

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel