Filioque 19: Het ‘verblijven’ in God

HomeFilioQueFilioque 19: Het 'verblijven' in God

Filioque het katholieke Handelsmerk – Pater Elias Leyds C.S.J.

Meester waar verblijft Ge? (Johannes de evangelist).

Jezus komt in eenheid met de Vader, Jezus gaat in eenheid met de Vader, en overal waar Hij geweest is én ontvangen is, ‘verblijft’ Hij. Een zijn met de vader in zijn zending, komen naar en gaan uit deze wereld.

Eenvoud van de bron die verrijkend is. Eenvoudige beschrijvingen van de antwoorden: komen, weggaan en verblijven. Eeuwig verblijven in de Eucharistie.

Nadruk dus in de paastijd, richting Pinksteren in zijn verblijf in de Eucharistie. Daar vinden we het contact tussen de eeuwige God en zijn zelfgave aan de verloste mens.

Het gaan en komen van Jezus. Het komen in de Advent tijd en het gaan in de Vasten en paastijd. In de mystiek gaan we ervaren dat God niet te ingewikkeld maar te eenvoudig is voor ons. Het begrijpen van God is te eenvoudig voor ons gecompliceerde verstand. Onze afhankelijke manier van liefhebben is te gecompliceerd. Maar we zien bij Johannes de eenvoud in taal: ergens heen gaan, verblijven in iets, ergens zijn.

En tevens zien we de rijkdom in de Poëzie, Proza en menselijke kunstuitingen die er nu zijn. Want niet is voldoende om uit te drukken wat het samenzijn met God betekent voor de mens.

In de eerste mystieke geschriften, zoals die van Johannes de Evangelist kom je hele eenvoudige termen terug. Zo gebruikt Johannes zijn vraag aan Jezus hele eenvoudige taal: Meester waar verblijft ge? Zo eenvoudig, met een enorme mystieke betekenis.

In de adventstijd, getuigt Jezus zijn eenheid met de vader in zijn zending, komen naar de wereld. Hij verblijft in de schoot van zijn Vader. Maar bij zijn weggaan, in die exodus, getuigt hij zijn eenheid met de Vader en getuigt dat hij voortaan verblijft in deze wereld … gelijkend met zijn verblijven in deze wereld in zijn uittocht? Dat is de Eucharistie. Het vleesgeworden woord in de Eucharistie. In het weggaan of terugkeer naar zijn Vader, in de paastijd, voorbereiding op de pinkstertijd, in de cenakel tijd, de laatste dagen voor het wachten op Pinksteren verblijft Jezus nog steeds met deze wereld. Daarom is het werkwoord verblijven heel belangrijk. Daar vinden we het contact tussen hem en de eeuwige God en zijn zelfgave aan de verloste mens.

Keywoorden: Adventstijd | Eenheid met de Vader | Eucharistie | God is te eenvoudig | Mystiek | Paastijd | Vastentijd | Verblijven |

 

Meer lezen over bepaalde specifieke onderwerpen zoals bijvoorbeeld ‘de Eucharistie’, klik dan hier, of gebruik één van de tags boven aan deze post

[XLS00175]

 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel