Filioque 21: De geest van Elia versus de ‘Antichrist’ of de ‘Wetteloze’

HomeFilioQueFilioque 21: De geest van Elia versus de 'Antichrist' of de 'Wetteloze'

Klik hier om de video te starten

Filioque het katholieke Handelsmerk – Pater Elias Leyds C.S.J.

Wat is het verband tussen mysterie van de ‘Wetteloze’ (volgens Paulus) oftewel de ‘Antichrist’ (Volgens Johannes), die werkzaam is vóór de wederkomst van Christus, en de geest van Elia, aanwezig sinds het lijden van Christus en zijn verrijzenis? Ze zijn eigenlijk niet met elkaar te vergelijken, net als licht en duisternis …

Wat kunnen we leren van de aanwezigen op Colgotha, Maria en Johannes, en diegene die de dorst van de lijdende Christus op het kruis probeert te lessen, Elia? Het is namelijk Jezus die gezegd heeft dat ook Elia moet terugkomen voor de wederkomst van Christus, tijdens het einde van de geschiedenis.

 


Keywoorden Antichrist | Antwoord geven op de dorstschreeuw van Christus | De Geest van Elia  | De komst van Elia | Dorst lessen van de lijdende Christus | Einde van de wereld | Einde van de geschiedenis | Elia | Psalm 21 | Wederkomst van Christus | Wetteloze mens

 


Wilt u snel door naar de volgende aflevering, Filioque 22, klik dan hier, of gebruik één van de ‘tags’ boven aan deze post. 


210323 [XLS00179] 230305 362 | 240101 post views 566 | 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel