FilioQue 111: kan de kerk het woord van God censureren?

HomeAudioVideoFilioQue 111: kan de kerk het woord van God censureren?

Pater Elias Leyds c.s.j. is weer terug in Nederland. De lezingen van de dagelijkse brevier leest hij meestal vanuit de oorspronkelijke Latijnse en Griekse vertaling. In vergelijking met de moderne Nederlandse vertaling zie je herhaaldelijk grote verschillen, die vragen op roepen.

Waarom is dit deel van de tekst van de psalm in de loop van de tijd veranderd of zelfs geheel verdwenen? 

Aartsbisschop Annibale Bugnini heeft in de zestiger jaren vanuit zijn wijsheid, in overleg met Paus Paulus VI het besluit voorbereid, om als onderdeel van de liturgische hervorming een aantal delen van Psalmen volledig te schrappen. 3 psalmen zijn volledig verdwenen en van 19 psalmen zijn er delen geschrapt. Waarom is dit gebeurd? De gebeden horen namelijk bij Gods openbaring. Het betreft het persoonlijk gebed van Christus. Waarom krijgen religieuzen en priesters dit niet meer te lezen in het gangbare brevier? Natuurlijk heeft dit ook invloed op de Catechese.  

Kort gezegd heeft men binnen het leergezag tenminste twee fouten begaan, of enorme missers gemaakt, aldus Pater Elias. De inhoud van het psalmenboek is veranderd en er wordt niet meer gesproken over de ziel.

Teksten uit de psalmen, die vermoedelijk als te gewelddadig werden gezien in de vreedzame jaren zestig, zijn verwijderd en over de ziel wordt niet meer gesproken. De ziel is uit de tijd, mensen begrijpen dat niet meer. Dit is echter een ‘self-full-filling-profecy’… Als je er nooit meer over spreekt, hoe kunnen mensen het dan begrijpen? 

Mensen begrijpen het niet meer omdat er geen catechese meer gegeven wordt. Mensen die les geven zijn opgehouden de kinderen uit de bron te laten drinken. Maar als je die bron niet deelt wordt de verhalen steeds vager en onbegrijpelijker.  Enkel als de mensen dan zelf opzoek gaan naar de bron voorkom je dat ze niet elders hun heil gaan zoeken.

Zonder het leren drinken uit de bron zijn termen als katholieke identiteit betekenisloos. Dan krijg je nietszeggende woorden, ‘versleten kreten’ als levensbeschouwing, dialoog en inclusiviteit.    

Argumenten worden omgedraaid. Mensen begrijpen het niet meer omdat we het nooit erover gehad hebben. We hebben de mensen in de steek gelaten. Zoek het maar zelf uit.

Hetzelfde geldt voor de geschrapte teksten in de psalmen: die zouden te gewelddadig zijn, te beledigend. Daarom zijn ze maar geschrapt. Maar de medewerkers van Kardinaal Bugnini hadden zich af moeten vragen: hoe komt het dat mensen  door deze teksten uit de bron beledigd zijn. Hoe komt het dat er schijnbaar gewelddadige teksten nodig zijn? Waarom moet er worden gestreden? Wie zijn dan die vijanden? Of blijft men gevangen in oppervlakkig zestiger jaren idealisme, en ontwijkt men uit gemakzucht deze moeilijke vragen.

Pater Elias gaat in de komende afleveringen deze teksten terug halen en overwegen wat de diepere betekenis zou kunnen zijn, er van uitgaande dat dit toch behoort tot de Heilige schrift en het persoonlijk gebed van Christus.  


Keywoorden:  Aartsbisschop Annibale Bugnini | Brevier | Catechese | Censuur |  Eeuwige woord van God | FilioQue | FilioQue 111 | Getijdengebed | H.Liturgie | H.Schrift | Inclusiviteit | Katholieke identiteit | Keuzes maken | Liturgische hervorming | Pater Elias Leyds c.s.j. | Persoonlijk gebed van Christus | Psalmen | Putten uit de bron | Strijd | Universele kerk | Versleten kreten |  Zestiger jaren idealisme | Ziel |

 


Mocht u meer willen lezen of horen over ‘Liturgische hervorming‘? Klik dan hier

Mocht u meer willen lezen of horen over ‘Inclusiviteit‘? Klik dan hier of klik op één van de andere ‘tag’-knoppen boven aan deze post, of gebruik de zoekfunctie van de site, door op het ‘vergrootglas’ te klikken rechts bovenaan. 


11:43 220928 [XLS000]

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel