FilioQue 37 Beeper in the deep: hoezo, “Je mag niet oordelen!” ?

HomeFilioQueFilioQue 37 Beeper in the deep: hoezo, "Je mag niet oordelen!" ?

Filioque het katholieke Handelsmerk – Pater Elias Leyds C.S.J.

Beeper in de deep gaat over het onvergankelijke licht in ons, dat zo eenvoudig is, dat we het vaak niet zien. Maar het stelt ons in staat om een ‘reality check’ te maken van ons bestaan. Opdat we kunnen ontdekken dat we bestaan omdat God bestaat. Een God die ons gewild heeft.

God dringt zich niet direct aan ons op, opdat er ruimte is om zelf een antwoord te geven. Een eigen verantwoordelijkheid te hebben. Een eigen inbreng te hebben. En daarvoor is beoordelingsvermogen nodig, om mens te zijn.

We zullen het goede van het kwade moeten kunnen onderscheiden, het nuttige van het niet nuttige. We moeten overwegen, beslissen en richting geven. En dus wel degelijk oordelen. Wat niet goed is, dat moeten we gewoon niet doen.

En zo kunnen we ontdekken wat in het leven werkelijk zin geeft.

Keywoorden: Beeper in de deep | Beoordeling | Beoordelingsvermogen | FilioQue | Oordelen | Pater Elias Leyds c.s.j. | Verantwoordelijkheid | Zingeving

4:08 210510 | [XLS00260] | 220326 Posts 159 | 220703 YT 64 Posts 202 |

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel

%d bloggers like this: