Franse katholieken dienen bij paus Franciscus verzoekschrift in n.a.v. opschorting wijdingen in Toulon – @NCRegister

HomeInternationaal Katholiek NieuwsFranse katholieken dienen bij paus Franciscus verzoekschrift in n.a.v. opschorting wijdingen in...

De indieners van het verzoekschrift uitten hun “ernstige bezorgdheid over de blijvende gevolgen voor de betrekkingen tussen Rome en de christelijke bevolking van Frankrijk, die eerder al geschokt is” door ‘Traditionis Custodes’ en het Franse rapport over seksueel misbruik van 2021.

Blogs; 7 juni 2022

Een groep katholieken uit het bisdom Fréjus-Toulon, in het zuidoosten van Frankrijk, heeft een

 ingediend bij paus Franciscus waarin hem gevraagd wordt zijn recente besluit te heroverwegen om de wijdingen van priesters en diakenen die voor het einde van deze maand gepland stonden, op te schorten. 

Deze maatregel, die op 2 juni door bisschop Dominique Rey van Fréjus-Toulon bekend werd gemaakt, volgde op een broederlijk bezoek dat aartsbisschop Jean-Marc Aveline van Marseille op verzoek van het Vaticaan aan het bisdom had gebracht.

Mgr. Rey preciseerde dat om de opschorting van de wijdingen was verzocht wegens “vragen die door sommige Romeinse dicasteriën werden gesteld over de herstructurering van het seminarie en het beleid van het verwelkomen van mensen in het bisdom”.

Deze uitleg heeft echter de ontsteltenis niet kunnen wegnemen bij de gelovigen van het bisdom, dat bekend staat om zijn missionaire vitaliteit en de diversiteit van zijn gemeenschappen.

In een online petitie gericht aan de Heilige Vader op de dag na de aankondiging van bisschop Rey, zeggen de ondertekenaars dat ze het nieuws met “schok en pijn” hebben ontvangen.

“Hoewel we [dit besluit] verwelkomen in gehoorzaamheid aan de Kerk, begrijpen we het niet, vooral in het licht van wat we weten over bisschop Rey, zijn persoonlijkheid en zijn wijze van handelen in zijn bisdom gedurende 22 jaar … hetgeen veel hoop gaf voor de vernieuwing van de Kerk van Frankrijk,” schreven ze in de petitie, die tot nu toe zo’n 8.000 handtekeningen heeft verzameld.

Wijzend op het “succes van de talrijke initiatieven die in dit bisdom zijn gelanceerd, in het bijzonder die welke de meest achtergestelden bereiken, of de gemiddelde leeftijd van 55 jaar van de priesters,” voegden de ondertekenaars eraan toe dat bisschop Rey weliswaar “niet volmaakt is,” maar dat hij “creatief en gedurfd” is en “de eenheid van de Kerk probeert te dienen en ervoor zorgt dat iedereen er een plaats in vindt.”

“De bedelaars, de uitgeslotenen van allerlei pluimage, de burgers van de periferie van de wereld zijn zijn vrienden”, zo staat in de petitie. “Hij was degene die, dicht bij zijn naaste, op zoek ging naar het verloren schaap, om de verloren zoon te verwelkomen.”

Hoewel ze erkennen dat er zeker redenen zijn voor de beslissing die het Vaticaan heeft genomen, uiten de indieners van de petitie hun “ernstige bezorgdheid over de blijvende gevolgen voor de betrekkingen tussen Rome en de christelijke bevolking van Frankrijk, die al geschokt is,” in een verwijzing naar de verdeeldheid die is ontstaan door de apostolische brief Traditionis Custodes (Red.: zie hier voor link naar Nederlandse vertaling met dan aan www.rkdocumenten.nl) van vorig jaar, waarin de traditionele Latijnse mis werd beperkt, en het rapport dat later in 2021 werd vrijgegeven over seksueel misbruik binnen de katholieke kerk in Frankrijk.

“Laten we niet toestaan dat de zorgen van de christenen in Frankrijk zich vermenigvuldigen. Laten we in een geest van broederschap, waarheid, luisteren en vrede verkeren. In hoop, bidden wij”, besloot de petitie.

Voor Alexandre en Héloïse Massiani, ouders van acht kinderen die zeer betrokken zijn bij het leven van de plaatselijke kerk en de petitie ondertekenden, vormt het meest te betreuren aspect van de opschorting van de wijdingen het gebrek aan transparantie en duidelijkheid voor een beslissing die dramatische gevolgen zal hebben voor het leven van de betrokken seminaristen, van wie zij sommigen persoonlijk kennen.

“Geen van de gelovigen van het bisdom heeft toegang tot het rapport dat tot dit besluit heeft geleid. Alles blijft onduidelijk,” vertelde Alexandre Massiani aan het Register.

“Een van de seminaristen was in afwachting van zijn hele familie die van ver moet komen voor de wijding. Het is zo moeilijk. Het lijkt erop dat degenen die deze beslissingen nemen geen oog hebben voor het lijden van de mensen,” vervolgde Héloïse Massiani.

“Als ze het seminarie gewoon hadden willen herstructureren en op orde brengen, hadden ze de bisschop kunnen vragen geen nieuwe wijdingen meer te plannen na die van juni, in afwachting van de afronding van het onderzoek”, zei ze. “Nu maken ze een hoop bijkomende slachtoffers zonder dat zelfs maar goed te rechtvaardigen.”

Volgens het echtpaar lijkt dit besluit meer op een sanctie dan op een loutere voorzorgsmaatregel, en is het mede ingegeven door de openheid van bisschop Rey ten aanzien van de traditionele Latijnse mis. “Na het motu proprio Traditionis Custodes was de bisschop eerst voorzichtig, maar daarna liet hij de parochies die de traditionele mis opdroegen doorgaan zonder in te grijpen, en wij denken dat dat niet echt in zijn voordeel heeft gewerkt”, aldus Alexandre Massiani, die eraan toevoegde dat hij weinig hoop had dat hun pleidooi bij de paus gehoord zou worden, gezien de talrijke onsuccesvolle toenaderingen van de Franse gelovigen tot de kerkelijke autoriteiten in het afgelopen jaar.

“We voelen ons verplicht om alles te doen wat in onze macht ligt om de toekomst van ons bisdom te verdedigen en die van alle jongeren uit de regio die erover dachten om in de nabije toekomst naar het seminarie te gaan en die daar misschien van worden weerhouden, of die zullen moeten besluiten om naar een seminarie in het buitenland te gaan.”

Solène Tadié – NCRegister   Solène Tadié is de Europa-correspondent voor het National Catholic Register. Ze is Frans-Zwitserse en groeide op in Parijs. Nadat ze afstudeerde aan de Roma III Universiteit met een graad in journalistiek, begon ze met verslaggeving over Rome en het Vaticaan voor Aleteia. In 2015 trad ze in dienst bij L’Osservatore Romano, waar ze achtereenvolgens werkte voor de Franse sectie en de culturele pagina’s van het Italiaanse dagblad. Ze heeft ook samengewerkt met verschillende Franstalige katholieke media-organisaties. Solène heeft een bachelor in de filosofie van de Pauselijke Universiteit van Sint-Thomas van Aquino, en vertaalde onlangs in het Frans (voor Editions Salvator) Defending the Free Market: The Moral Case for a Free Economy van pater Robert Sirico van het Acton Institute.

Bron: French Catholics Petition Pope Francis Over Suspension of Ordinations in Toulon| National Catholic Register (ncregister.com)

Keywoorden –  | Bisdom Fréjus-Toulon | Franse katholieken | NCRegister | Mgr. Dominique Rey | Paus Franciscus | Petitie | Priesteropleiding | Priesterwijding | Solène Tadié | Traditionele Latijnse Mis | Traditionis Custodes | Vaticaan | 

 

Wilt u meer vertaalde artikelen lezen van de katholieke journaliste  ‘Solène Tadié‘? Klik dan hier.  Wilt u meer artikelen lezen van de Motu Proprio ‘Traditionis Custodes‘? Klik dan hier of gebruik één van de andere ‘tags’ boven aan deze post 

220608 | [XLS000]

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel