Geestelijk woord uit Vlaanderen: Moeder in de hemel

HomeAha Vlaams voorbeeldGeestelijk woord uit Vlaanderen: Moeder in de hemel

Zondag 8 Aug 2021: Moeder in de hemel- Geestelijke woorden uit Vlaanderen

Pastoor Andy Penne | Holsbeek | 6 augustus 2021

Enkele jaren geleden heb ik een kindje gedoopt wat amper zes weken oud was toen zijn moeder plots overleed. Dat was toen een aparte doopplechtigheid: de jonge weduwnaar met twee kinderen, eentje van enkele jaren oud en dan dat kleintje van enkele maanden oud op zijn schoot. De hele plechtigheid door sprak de lege plaats van de overleden moeder op een harde manier. Een bijzonder emotioneel moment was het einde van de doopplechtigheid, toen we de toewijding deden aan Maria. Toen we ons richtten naar de Hemelse Moeder voelden we nog meer dan tevoren de lege plaats van de aardse moeder. Er werd daar het geloof uitgesproken dat de overleden moeder ook bij Moeder Maria was en dat de Hemelse moeder en de overleden moeder moederlijk over het pas gedoopte kind waken.

Op het einde van een doopplechtigheid doen we altijd een toewijding aan Maria. In onze parochiekerken gaan we dan naar de plek waar een beeld staat van Maria staat. De Mariaplaatsen in onze vier parochiekerken van de Federatie Holsbeek hebben één ding gemeen: overal staat een beeld van Moeder Maria die het Kind Jezus in de armen houdt. We bidden op die plek dan dat Moeder Maria bij God een goed woordje zou doen voor het pas gedoopte kind. Zoals Moeder Maria goed gezorgd heeft voor het Kind Jezus, zo vragen we haar dat ze nu voor dit pas gedoopte kind ook een goed woordje zou doen bij haar Zoon. Toen we op het einde van die doopplechtigheid van dat kind zonder aardse moeder samen het Weesgegroet hebben gebeden, was dat ons innige gebed.

Nadat we in het Weesgegroet twee Bijbelse zinnen hebben geciteerd eindigen we met het gebed: “Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood”. We speken Maria aan met haar grootste titel: “Moeder van God”. En we noemen onszelf met onze kleinste titel: “arme zondaars”, mensen die zo dikwijls tekort schieten. We vragen aan Maria dat ze voor ons bidt. Jezus heeft ons op het Kruis Zijn Moeder als onze Moeder gegeven. Hij zei toen: “Ziedaar uw moeder, ziedaar uw zoon”. Toen heeft Jezus aan Maria de moederlijke taak gegeven voor ons te bidden. Het is de taak van Maria in de Hemel voor ons te bidden en ons tot Jezus te voeren. De twee belangrijkste ogenblikken van ons leven worden in dat gebed genoemd: nu en in het uur van onze dood. Die twee momenten zijn belangrijk. Niemand kan zijn verleden veranderen en wat de toekomst brengen zal, weten we ook niet. Nu moeten we er iets van maken, nu moeten we Jezus toelaten in ons leven. We vragen Maria ook dat ze voor ons bidt in het uur van onze dood, opdat we niet bezwijken in die keuze voor Jezus. In het Weesgegroet wat we daar hebben gebeden bij de doop van dat kleintje wat geen moeder meer heeft, hebben we voor hem daar bijzonder voor gebeden.

De Mariabeelden in onze Federatie Holsbeek hebben naast het feit dat het Mariabeelden met een Kindje Jezus zijn, nog iets gemeenschappelijk: het zijn gekroonde Maria’s, Maria wordt voorgesteld als koningin. Ook dat is ze voor ons. Maria is voor ons de koningin zoals het Oude Testament ons de koningin voorstelt. De koningin had een bijzondere plaats bij de koning. Zo is Maria bij Jezus, met haar bijzondere taak om bij de Koning te bemiddelen. Zij heeft ons eens Jezus gegeven, ze blijft ons biddend Jezus geven. Als we op 15 augustus het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming vieren en op 22 augustus het feest van Maria Koningin dan mogen we die moederlijke zorg en die moederlijke voorspraak van Moeder Maria echt tot ons laten doordringen.

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.

www.priesterpenne.be

 

Click hier voor het youtube kanaal van Pastoor Penne 

Redactie: We gaan kijken hoe we binnen EWTN Landen meer programma’s kunnen maken samen met Pastoor Andy Penne. Heeft u speciale wensen of ideeën laat het ons weten

Keywoorden: Pastoor Penne | Maria | Maria tenhemelopneming

 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel