Geestelijke woorden uit Vlaanderen – Elke dag toegewijd – 1 Augustus 2021

HomeAha Vlaams voorbeeldGeestelijke woorden uit Vlaanderen - Elke dag toegewijd - 1 Augustus 2021

Zondag 1 Aug 2021: Elke dag toegewijd – Geestelijke woorden uit Vlaanderen

Pastoor Andy Penne | Holsbeek | 1 augustus 2021

Veel mensen weten nog dat verschillende maanden toegewijd zijn aan een heilige of aan een devotie. De meeste katholieken weten nog dat maart toegewijd is aan de heilige Jozef, mei aan Moeder Maria en juni aan het Heilig Hart van Jezus.

Iedere dag van de week is ook toegewijd aan een geloofsmysterie of aan een heilige. Priesters kunnen op die dag – wanneer er geen andere liturgische voorschriften zijn – de votiefmis tot dat geloofsmysterie of die heilige vieren. We kunnen dat natuurlijk ook als gelovigen doen: wanneer er op een bepaalde dag geen verplichte gedachtenis is aan een heilige kunnen we bijzonder stilstaan bij het geloofsmysterie of de heilige van de dag.

De zondag is natuurlijk toegewijd aan de Verrijzenis van Jezus. We lezen in het evangelie dat Jezus op de eerste dag van de week, de zondag dus, verrezen is. Het is de kern van ons geloof.

Maandag is toegewijd aan de heilige Drievuldigheid. We geloven in één God, drie personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De God waarin wij geloven is Drie-eenheid, Hij is een God van Liefde.

Dinsdag is toegewijd aan de Heilige Engelen. Het is de roeping van de Engelen om de glans van Gods Aanschijn te aanschouwen en zonder ophouden Zijn lof te bezingen. God heeft – volgens de Schrift – ook aan de Engelen de opdracht toevertrouwd om zorgzaam bij de mensen aanwezig te zijn. We mogen die dag ook denken aan onze eigen Engelbewaarder.

Woensdag is toegewijd aan de Heilige Jozef, de bruidegom van de Maagd Maria, de voedstervader van het Kind Jezus.

Donderdag is toegewijd aan de Heilige Eucharistie. We denken dan aan wat er gebeurde op Witte Donderdag, het Laatste Avondmaal.

Vrijdag is toegewijd aan het Heilig Kruis. We denken aan wat er gebeurde op Goede Vrijdag. Jezus heeft voor elk van ons persoonlijk geleden en heeft Zijn leven voor mij gegeven op het Kruis.

Zaterdag is vanouds toegewijd aan Moeder Maria. Ze is de Moeder van Jezus maar ook de Moeder van alle gelovigen. Jezus schonk op het kruis Zijn Moeder aan alle christenen.

 

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.

www.priesterpenne.be

Click hier voor het youtube kanaal van Pastoor Penne 

Wilt u alle bijdragen van Pastoor Andy Penne zien op EWTN Lage Landen? Klik dan hier, of klik op één van de andere ‘tags’ bovenaan deze post. 

Redactie: We gaan kijken hoe we binnen EWTN Landen meer programma’s kunnen maken samen met Pastoor Andy Penne. Heeft u speciale wensen of ideeën laat het ons weten


Keywoorden: H.Drievuldigheid | Het kruis | Pastoor Penne | Penne over Maria | Toewijden van de weekdagen | Toewijding | Verrijzenis van Christus |


3:43 | 210731| [XLS000] | 220407 Posts 198 |

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel