Geestelijke woorden uit Vlaanderen: het nieuwe schooljaar – Pastoor Penne

HomeLiturgische KalenderGeestelijke woorden uit Vlaanderen: het nieuwe schooljaar - Pastoor Penne

30 Augustus 2021: het nieuwe schooljaar

Pastoor Andy Penne | Holsbeek | 29 Augustus 2021

Deze week beginnen we een nieuw schooljaar. De afgelopen twee schooljaren waren flink getekend door de coronatoestanden: veel beperkingen, wel en niet naar school mogen, het gemis van de vrienden. We hopen dat de leerlingen en de studenten in het nieuwe schooljaar wat minder zorgen hebben en ze er weer helemaal kunnen voor gaan. We wensen het hen van harte en we bidden er ook voor.

In mijn kinderjaren herinner ik mij dat er elk jaar op de eerste september of op de eerste schooldag in de kerk van Nederhasselt een Mis werd opgedragen ter ere van de Heilige Geest. Mijn grootmoeder ging daar met mij naartoe. Er werd zo gebeden om Gods Wijsheid voor leerkrachten en leerlingen. Ook al gebeurde daar niets bijzonders in die Mis, ik heb dat toch altijd bijzonder gevonden.

In het komende weekend zijn er in de vier kerken van de Federatie Holsbeek gezinsvieringen met zegening van de boekentassen. Allen die een nieuw schooljaar beginnen, leerlingen en leerkrachten, komen met hun boekentas naar de kerk en we zegenen hen en bidden om alle goeds over het nieuwe schooljaar. Het woordje zegenen is in het Latijn Benedicere, het betekent “goed zeggen”. Het is goed om Gods Hulp te vragen bij de belangrijke taak die leerkrachten hebben om leerlingen te begeleiden en wijsheid door te geven. Mogen ze in de lessen van Rooms Katholieke Godsdienst  ook Jezus Christus, Zijn Woord en Zijn Kerk beter leren kennen en begrijpen.

Ik kreeg in de afgelopen tijd wel eens de vraag wat er in zo een boekentassenzegening dan gebeurt. De priester strekt dan de hand uit boven jong en oud met de boekentassen, er wordt dan een gebed uitgesproken en men wordt besprenkeld met gezegend water. Er wordt bijzonder gebeden dat de Heer met ons, Zijn gedoopten,, mag meegaan in het nieuwe schooljaar. Er wordt gebeden dat de leerlingen open mogen staan voor al het goede wat hen wordt aangereikt en dat ze mogen groeien als mens en als christen. Maar ook wordt gebeden dat de leerkrachten de juiste woorden en wegen vinden om de leerlingen te laten groeien in hun mens- en hun christen-zijn. Het is goed om zo biddend samen te komen aan het begin van het nieuwe schooljaar en de Heer te vragen met ons mee te gaan. We mogen dat doen op de belofte van de Heer Zelf: “Wanneer twee van u eensgezind op aarde iets vragen – het moge zijn wat het wil – zullen zij het verkrijgen van mijn Vader die in de hemel is. Want waar er twee of drie verenigd zijn in mijn Naam, daar ben Ik in hun midden”. (Mat. 18)

Ik vond nog een mooi gebed dat ouders, grootouders en alle tochtgenoten van de kinderen kunnen bidden bij het begin van dit nieuwe schooljaar: “Heer Jezus, onze Verlosser, U die tussen de rabbi’s zat, naar hen luisterde,  hun vragen stelde en hun antwoorden hoorde, wij vertrouwen U ons kind toe in dit nieuwe schooljaar. Beziel hem/haar met de geest van wijsheid, open zijn/haar geest. Zodat hij/zij de kennis kan verwerven die hij/zij nodig heeft hier op aarde en in het Eeuwige Leven. U, die de Weg, de Waarheid en het Leven bent, bewaar ons kind op de rechte weg. Laat hem/haar, Jezus, met de jaren toenemen in wijsheid en welgevalligheid bij God en bij de mensen. Amen. “

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.

www.priesterpenne.be

 

Click hier voor het youtube kanaal van Pastoor Penne 

Redactie: We gaan kijken hoe we binnen EWTN Landen meer programma’s kunnen maken samen met Pastoor Andy Penne. Heeft u speciale wensen of ideeën laat het ons weten

Keywoorden: | School | Pastoor Penne |

 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel