Geestelijke woorden uit Vlaanderen: zegening van dieren – Pastoor Penne

HomeAha Vlaams voorbeeldGeestelijke woorden uit Vlaanderen: zegening van dieren - Pastoor Penne

Zegening van dieren 

Pastoor Andy Penne | Holsbeek | 26 September 2021

Regelmatig krijgen priesters en diakens de vraag van mensen om hun geliefde huisdier te zegenen. Soms is het met enige schroom dat men dat vraagt. We mogen aan God alles vragen, ook om zegen en bescherming van onze dieren. Dieren zijn ook schepselen van God. In het eerste hoofdstuk van het boek Genesis lezen we dat God op de vijfde en de zesde dag de dieren heeft geschapen. In vers 25 lezen we: “God maakte de wilde beesten, soort na soort. De tamme dieren soort na soort, en alles wat over de grond kruipt, soort na soort. En God zag dat het goed was.”

De Kerk heeft bij haar rituelen ook een zegening van dieren. In de inleiding in het “Klein Rituale”, het zegeningsboek van de Kerk, staat mooi verwoord wat de betekenis is van de zegening van de dieren: “Omdat verschillende dieren overeenkomstig de goddelijke voorzienigheid van de Schepper op een of andere manier deel uitmaken van het leven van mensen – zo kunnen zij immers een hulp zijn bij de arbeid, of ook voedsel verschaffen en troost – is er niets op tegen om, wanneer de gelegenheid zich voordoet, bijvoorbeeld op het feest van een heilige, de gewoonte te bewaren Gods zegen over hen af te roepen”.

Het zegenen van dieren is in veel parochies verbonden met het gedenken van een heilige waar bijzondere verhalen met een dier van bekend zijn. In veel parochies doet men dat rond de gedachtenis van de heilige Franciscus, tevens dierendag op 4 oktober. In andere parochies doet men het rond 3 november, de gedachtenis van de heilige Hubertus. Soms ook rond 17 januari, de gedachtenis van de heilige Antonius Abt, die altijd met een varken wordt afgebeeld.

Drie dingen worden daar in die inleiding bijzonder vermeld. Dieren zijn voor de men een hulp bij de arbeid. Vroeger waren bijvoorbeeld paarden een grote hulp bij de arbeid op het land en in de landbouw. Dieren verschaffen ons voedsel. In de loop der jaren heb ik  verschillende keren stallen met koeien en kippen gezegend. Ik denk dat voor veel mensen het derde puntje wat in die inleiding wordt aangehaald van toepassing is: troost. Voor veel mensen, en zeker voor ouderen en alleenstaanden, is hun hond of kat een trouwe gezel. Velen met verdriet, pijn en ouderdomskwaaltjes ervaren in de nabijheid van hun dier troost. Het is daarom goed om Gods zegen over hen te vragen. De dieren zijn ook dierbaar voor God, zoals we kunnen lezen in Psalm 50 vers 10 en 11: “Mij behoort wat er leeft in het woud, en de duizenden dieren in de bergen, Mij ontgaat geen vogel daarboven; wat eer huist in het veld behoort Mij.”

Het gebed van de Kerk waarmee de dieren worden gezegend is het volgende: “God, in uw wijsheid hebt Gij alles gemaakt en door uw zegen hebt Gij aan de mens, geschapen naar uw beeld, de heerschappij over de dieren gegeven. Wij bidden U: schenk genadig uw zegen en geef dat deze dieren ons ten dienste staan in onze nood en dat wij, geholpen in onze tijdelijke nood, met des te meer vertrouwen streven naar uw eeuwige gaven, door Christus, onze Heer. Amen.”

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.

www.priesterpenne.be

 

Click hier voor het youtube kanaal van Pastoor Penne 

Redactie: We gaan kijken hoe we binnen EWTN Landen meer programma’s kunnen maken samen met Pastoor Andy Penne. Heeft u speciale wensen of ideeën laat het ons weten

Keywoorden: | Arbeid | Dierendag | Gebedsleven| Genesis 1 | H.Antonius abt | H.Franciscus | H.Hubertus | Pastoor Penne | Psalm 50 | Troost | Voedsel |

 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel