Gelukkig in de Geest: treed in de voetsporen van de heilige Filippus Neri

HomeCatechismusGelukkig in de Geest: treed in de voetsporen van de heilige Filippus...

Gelukkig in de Geest: treed in de voetsporen van de heilige Filippus Neri @NCRegister Bridget McCartney Nohara

SACRAMENTEEL LEVEN: HET VORMSEL

Bridget McCartney Nohara; Katholiek overig; 2 maart 2023

De Catechismus van de Katholieke Kerk beschrijft hoe het vormsel “ons een bijzondere kracht van de Heilige Geest geeft om als ware getuigen van Christus het geloof door woord en daad te verspreiden en te verdedigen, de naam van Christus vrijmoedig te belijden en ons nooit te schamen voor het kruis” (1303). Als we naar de heilige Filippus Neri kijken, zien we dat de Geest rijkelijk in hem woonde zoals hij deze kenmerken gedurende zijn leven belichaamde. Laten we de heilige Filippus als voorbeeld nemen als we ernaar streven de genaden die ons bij het vormsel worden toebedeeld te benutten, geleid door deze regels uit de Catechismus.

De heilige Filippus maakte het idee van “leven in de Geest” diep menselijk. Geestig in zijn ontmoetingen, toegewijd bij het aanhoren van de biecht en geliefd om zijn luchthartigheid, werd Filippus bekend als de “Apostel van Rome”. Hij getuigde ervan dat leven in de Geest niet verandert wie we zijn. Integendeel, het laat ons meer worden van wie we zijn.

Filippus had een magnetische aantrekkingskracht. Mensen werden aangetrokken door zijn aangename persoonlijkheid en de diepte van zijn karakter, en mensen van alle rangen en standen raakten in vervoering door de manier waarop hij sprak en zijn geloof beleefde.

De heilige Filippus Neri | Publiek domein

Uren rondzwervend door de straten van Rome, smachtte Filip naar de bekering van de stad en voelde zich geroepen om te evangeliseren. Gedwee naar de Geest en fijngevoelig afgestemd op de menselijke natuur, nodigde hij de Romeinen uit om elke avond samen te komen. Zijn doel was hen een alternatief te bieden voor de losbandige activiteiten waarmee ze anders bezig zouden zijn. Wat klein begon groeide uit tot zo’n grote groep dat ze een nieuwe vergaderruimte moesten bouwen. Uiteindelijk bouwden ze een zolder boven een kerk die bekend werd als het Oratorium, de “plaats van gebed“.

Dit zou een van Filippus’ grote nalatenschappen worden. Als wij de gaven cultiveren die wij bij het vormsel hebben gekregen, worden wij, net als Filippus, echte getuigen van Christus, zelfs op de meest “normale” dagen. Deze gaven trekken op natuurlijke wijze anderen naar ons toe en stellen ons in staat deel te nemen aan de zending van de evangelisatie. Filippus zei het met diepe eenvoud: “De naam van Jezus, uitgesproken met eerbied en genegenheid, heeft een soort kracht om het hart te verzachten.” Hij was zich hier zeer van bewust en zorgde ervoor dat hij de naam van Jezus vaak uitsprak.

Wat de mensen geweldig vonden aan Filippus was dat hij niet alleen over Jezus sprak. Integendeel, hij verkondigde Jezus met zijn hele leven. Door de stad zwervend met zijn hond, een grap uithalend en vrienden rond de tafel verzamelend om te bidden en te praten, leefde de heilige Filippus met de volheid van de Geest. De mensen wilden graag weten waar zijn geestdrift vandaan kwam en wilden die zelf ook hebben.

Filippus had een bezieling voor Christus die heiligheid even aantrekkelijk als bereikbaar maakte. Zijn heiligheid was in veel opzichten eenvoudig. Hij geeft ons de leidraad om Christus’ naam vrijmoedig te verkondigen op onze werkplek, thuis, in onze kerk en daarbuiten.

De heilige Filippus schreef: “Wie wegloopt van het ene kruis, zal op zijn weg een groter kruis tegenkomen.” Hij begreep dat het kruis de zekerste weg was naar heiligheid, maar hij wist ook dat leven onder het kruis geen peulenschil was. Hoewel Filippus de patroonheilige van de lach zou worden, bracht hij het onderwerp van het kruis vaak ter sprake. Hij zei: “Spirituele personen moeten evenzeer bereid zijn om zoetheid en troost te ervaren in de dingen van God, als om te lijden en zich staande te houden in  tijden van ‘droogte’ van geest en van devotie, en dat zolang God het wil, zonder dat zij zich daarover beklagen.”

Laten wij, in ons streven het sacrament van het vormsel te beleven zoals Sint Filippus, de waarheid van zijn woorden in herinnering brengen en ons nooit schamen voor het kruis, onze enige hoop. Laten we proberen het te omarmen in plaats van te vluchten, en ons richten op ons eeuwige doel, net als Filippus. En laten we dat met goede moed doen!

In een boodschap ter gelegenheid van de vijfhonderdjarige herdenking van de geboorte van de heilige Filippus Neri zei paus Franciscus over deze grote heilige: “Zijn missie als ‘beitelaar (bewerker) van zielen’ werd zeker geholpen door de unieke aantrekkingskracht van zijn persoon, die zich onderscheidde door menselijke warmte, vreugde, zachtmoedigheid en mildheid. Deze bijzondere eigenschappen van hem vonden hun oorsprong in het vurig ervaren van Christus en in de werking van de Goddelijke Geest die zijn hart verruimde.”

Zoals de Katholieke Encyclopedie uitlegt: “Enkele dagen voor Pinksteren in 1544 vond het bekende wonder van zijn hart plaats. Bacci beschrijft het als volgt: “Terwijl hij met de grootste ernst de Heilige Geest om zijn gaven vroeg, verscheen hem een vuurbol, die zijn mond binnenging en zich in zijn borst nestelde; en daarop werd hij plotseling verrast door zo’n vuur van liefde, dat hij, niet in staat het te verdragen, zich op de grond wierp … en toen hij enige tijd zo was blijven liggen en een beetje hersteld was, stond hij op vol onverwachte vreugde … en toen hij zijn hand op zijn boezem legde, voelde hij aan de kant van zijn hart een zwelling die ongeveer zo groot was als een vuist van een man, maar noch toen, noch daarna ging dat gepaard met de geringste pijn of wond.”

Doktoren ontdekten na Filippus’ dood: “Het hart van de heilige was verwijd onder de plotselinge impuls van de liefde.”

Mogen wij in de voetsporen van Sint Filippus een meer met de Geest vervulde versie van onszelf, met een groter hart, worden als wij Christus aan de wereld verkondigen.

Bridget McCartney Nohara schrijft vanuit Ontario, Canada.

Bron: Happy in the Spirit: Follow in the Footsteps of St. Philip Neri| National Catholic Register (ncregister.com)

 


Wilt u meer lezen of zien over ‘Getuige zijn‘ ? Klik dan hier.

Wilt u meer lezen over of zien van ‘H.Vormsel‘ ? Klik dan hier of gebruik één van de andere ‘tags’ boven- of onderaan dit artikel. 

 


 

Keywoorden:  | Bridget McCartney Nohara | De heilige met zijn hond | Getuige zijn | H.Filippus Neri | H.Geest | H.Vormsel | Oratorium | Patroonheilige van de lach | Pinksteren | Plaats van gebed | Wonder van zijn hart (1544) | 


230308 | [XLS000] |

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel