H. Catharina van Zweden bidt voor degenen die een miskraam hebben gehad @NCRegister @KellyMMarcum

HomeHeiligenH. Catharina van Zweden bidt voor degenen die een miskraam hebben gehad...

Gesterkt door haar geloof en vertrouwen in Gods wil voor haar leven, koos Catharina ervoor te dienen en lief te hebben.

Kelly Marcum; Blogs; 24 maart 2023 – Vandaag een jaar geleden ontvingen mijn man en ik het nieuws dat onze kleine in de baarmoeder was overleden. Een week eerder hoorden we dat de baby niet goed groeide, maar toch hadden we gebeden en gehoopt op een wonder. Het wonder mocht niet plaatsvinden en we gingen naar huis om te treuren over ons ongeboren kind en voor onze twee peuters te zorgen. Die middag, toen ik opgerold op de bank lag te bidden voor de genade om Gods wil te aanvaarden terwijl mijn man onze zonen verzorgde, greep ik naar mijn telefoon om de heilige van die dag op te zoeken. Ik had de hele week de voorspraak van Onze Lieve Vrouwe en Sint Jozef, de patroon van de ongeborenen, afgesmeekt, en ik zou me de komende dagen nog vaak tot hen wenden, maar op dat moment wilde ik gewoon nog een andere vriend(in) in de hemel kunnen vragen om voor mijn kleintje te zorgen.

Toen ik de heilige van die dag opzocht, glimlachte ik. Middenin mijn verdriet moest ik me wel overweldigd voelen door dankbaarheid voor Gods erbarmen. Die dag was het feest van de heilige Catharina van Zweden, dochter van de heilige Birgitta van Zweden en de patrones van miskramen. Ik had al eerder om haar voorspraak gebeden voor vrienden die een miskraam hadden gehad, maar ik had me nog nooit tot haar hoeven wenden voor mezelf. Nu smeekte ik haar in stilte om voor mij en mijn baby te bidden.

Catharina was weliswaar getrouwd, maar had nooit een kind gebaard of verloren. Ze had namelijk een gelofte van maagdelijkheid afgelegd samen met haar man. Na zijn dood in 1349 reisde ze met haar moeder rond om zieken te verzorgen, ook vrouwen die een miskraam hadden gehad of kinderen hadden verloren door ziekte. Deze zachtmoedige weduwe had vrijwillig een gezin en kinderen opgeofferd die haar hadden kunnen troosten na de dood van haar geliefde echtgenoot. In plaats van toe te geven aan verdriet en eenzaamheid, verdiepte ze zich in de Schrift en schreef ze een toewijdingsgebed met de titel “Troost voor de ziel”. Gesterkt door haar geloof en haar vertrouwen in Gods wil voor haar leven, koos Catharina ervoor om te dienen en lief te hebben. Ze verpleegde zieken en troostte een onnoemelijk aantal vrouwen met een gebroken hart. Vrouwen die, net als ik op dat moment vorig jaar, hadden gebeden om een wonder en nu probeerden te aanvaarden dat het antwoord op hun gebeden er anders uit zou zien dan ze hadden gehoopt.

Het traditionele gebed dat is verbonden met Catharina luidt:

Lieve, heilige Catharina, patrones van degenen die een miskraam hebben gehad,

u kent de gevaren die ongeboren kinderen te wachten staan.

Doe voorbede voor mij dat ik genezing mag ontvangen van het verlies dat ik heb geleden.

Mijn ziel is beroofd van vrede en ik ben vergeten wat echt geluk is.

Terwijl ik rouw om het verlies van mijn kind,

leg ik mezelf in de handen van God en vraag om kracht om Zijn wil in alle dingen te accepteren,

om troost in mijn verdriet en om vrede in mijn verdriet.

Glorieuze Sint Catharina, hoor mijn gebeden

en vraag dat God mij te zijner tijd

een gezonde baby schenkt die een echt kind van God zal worden.

Amen.

Ik weet niet welke woorden Catharina gebruikte om de rouwende vrouwen die ze tegenkwam te troosten. Ik weet niet welke raad ze gaf, of dat ze alleen maar in stilte bij hen zat, terwijl ze huilden en hun de troost van een schouder bood. Maar ik kan me voorstellen hoe ze met, en voor, hen bad en God vroeg om hun gekwelde zielen met vrede te vervullen, niet alleen om het verlies dat ze hadden geleden te aanvaarden, maar ook om zich open te stellen voor de kans om opnieuw leven te dragen. Nu, bijna 650 jaar na haar dood, bemiddelt zij nog steeds voor ons en bidt zij dat wij de genade krijgen om te genezen van ons verlies en de genade om onze angst en ons verdriet over te geven aan God, door volledig te vertrouwen op zijn wil voor ons leven en voor het leven van onze kleintjes.

Heilige Catharina van Zweden, bid voor ons.

Kelly Marcum Kelly Marcum studeerde internationale politiek aan Georgetown University’s School of Foreign Service, en ontving haar mastergraad van de afdeling Oorlogsstudies van King’s College London. Ze is de oprichtster en voorzitter van het Gratia Plena Instituut, een organisatie die vrouwelijke middelbare scholieren onderwijst over de katholieke visie op authentieke vrouwelijkheid. Haar artikelen zijn verschenen in The American Conservative, The Federalist, The Washington Examiner en Catholic Exchange. Ze woont met haar man en kinderen in Virginia.

Bron: St. Catherine of Sweden Prays for Those Who Have Suffered Miscarriage| National Catholic Register (ncregister.com)


 

 

Wil u meer lezen over de waardigheid van het leven,’Humane Vitae‘? klik hier of gebruik één van de andere ‘tags’ onder- of bovenaan dit artikel 

Als u meer wilt lezen of horen over ‘Pro-life’? klik dan hier, of gebruik een van de tags onder- of bovenaan dit artikel 


 

 

Keywoorden: Gebed van de H.Catharina | H.Catharina van Zweden | Humanae Vitae | Kelly Marcum | Miskraam | H.Jozef | Patrones van miskramen | Patroon van de ongeborenen | Pro-Life | Rouw |  


230226 | [XLS000] 240509 553 |

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel