Het hoogfeest van de aankondiging van de Heer, Mariaboodschap

HomeEens geschreven blijft gegevenHet hoogfeest van de aankondiging van de Heer, Mariaboodschap

Eens geschreven blijft gegeven

Het hoogfeest van de aankondiging van de Heer, Mariaboodschap

Pater Elias Leyds C.S.J. overweegt de lezingen op de dag van het Hoogfeest van de aankondiging van de Heer. Dit is een herhaling van de uitzending uit 2020, de 5e Zondag van de vastentijd 2020 Jaar A, maar door het tijdloze karakter van de inhoud denken wij dat het waardevol is om deze nog eens te beluisteren (Eens geschreven, blijft gegeven)   

Klik hier deel 1  Jesaja 7, 10-14

Klik hier deel 2  Tweede lezing. Hebreeën 10, 4-10 – Zelfgave

Klik hier deel 3  Evangelie Lucas 1, 26-38  – Bezoek van de engel Gabriël 

25 maart 2020, Geldermalsen

Bezoek van de engel Gabriël

In die tijd werd de engel Gabriël van godswege gezonden naar een stad in Galilea Nazareth tot een maagd die verloofd was met een man die Josef heette uit het huis van David. De naam van de maagd was Maria. Nou een ding is al duidelijk: die engel komt niet uit eigen beweging. Die wordt gestuurd door God naar een mens. Hij sprak: “verheug u begenadigde, de Heer is met u, gij zijt de gezegende onder de vrouwen”.

Zij schrok van dat woord en vroeg zich af wat die groet toch wel kon betekenen? De engel wordt door God naar de mens gestuurd. De engel is een boodschapper en we gaan zien dat hij werkelijk een dienaar is. Het wezenlijke gaat hij niet doen. Hij gaat als het ware als een dienaar, de omstandigheden kweken, waarin Maria de wil van god gaat begrijpen en zij: ‘Ja’ kan zeggen.

Zij is zelf dat mysterie, maar zij doorgrondt en doorziet dat nog niet helemaal, maar ze gelooft er wel in, dat gaan we zien…

Maar de engel zei tot haar: “Vreest niet Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen en gij moet hem de naam “Jezus” geven. Hij zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden… De engel zegt niet hij zal Zoon van de Allerhoogste zijn. Waar wij wel in geloven…

Hij wordt zo genoemd, maar dan blijven wij, en misschien Maria ook, met de vraag zitten: oké, hij wordt zo genoemd, maar er zijn wel vaker mensen die titels hebben gekregen ..

Mensen hebben benamingen ontvangen, die niet juist waren … De vraag is: is het ook zo? Komt het echt? Het is een soort van cliffhanger, zoals dat heet, van gaat ie het nou zeggen of gaat hij het nou niet zeggen? Is het nou de Zoon van de Allerhoogste, of is hij niet de Zoon van de Allerhoogste?

Maria echter sprak tot de engel: “hoe zal dit geschieden, daar ik geen man beken?” Hierop gaf de engel haar ten antwoord: “de Heilige Geest zal over u komen, en de kracht van de allerhoogste zal u overschaduwen.

Daarom ook, zal wat er ter wereld wordt gebracht, ‘Heilig’ genoemd worden, Zoon van God”.

Maria stelt in feite op heel een andere manier ook de vraag: hoe kan dit gebeuren? Want zij gaat direct in op dat Goddelijke van deze geboorte en dus ook het onmogelijke. Maar hier is zij verloofd, dus zij heeft helemaal geen omgang met Josef, dus voor Maria is die vraag, direct een vraag, die de natuur overstijgt.

Kijk en op zo’n manier mogen we niet alleen vragen, maar moeten we eigenlijk vragen.

Want wat god in ons geloofsleven van ons vraagt is niet moeilijk. Het is onmogelijk. En daarom is die vraag van ons altijd nodig tot onze laatste snik: hoe kan dit gebeuren? Hoe kunnen wij werkelijk op een goddelijke manier aanbidden op een goddelijke manier liefhebben?

Dat zijn niet moeilijke dingen, dat zijn onmogelijke dingen.

Contemplatieve vraag

Dus die vraag, en ik noem dat een contemplatieve vraag, de vraag van iemand die wil zien. Die vraag moeten we altijd stellen. Als wat niet doen, dan maken we ons geloof ineens heel erg plat, heel banaal, heel moralistisch.

Als wij denken dat we begrijpen hoe we het moeten doen, omdat god liefde is, en zo staat dat in de catechismus, ja, maar dan mist er iets. Dan mist die contemplatieve vraag: hoe zal dit gebeuren?

En pas als we die vraag durven te stellen wordt het Christendom echt iets interessants. Want je gaat geen moeilijke dingen ermee doen … je gaat onmogelijke dingen doen.

Ik herhaal nog even de heilige geest zal over u komen en de kracht van de allerhoogste zal u overschaduwen daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht Heilig genoemd worden:

Zoon van God. Zoon van God genoemd worden? Maar is hij het nu? Waarom zegt Gabriël dat niet gewoon: “Hij zal de zoon van God zijn”? Want waarom is die terughoudendheid?

‘Ja’ zeggen – antwoorden – verantwoordelijkheid nemen

Omdat Gods’ bestuur past voltooid kan worden als de mens ‘Ja’ zegt. Als de mens het ermee eens is. En dat is precies wat er gaat gebeuren…

Gabriel gaat nog even door: “Weet dat zelfs Elizabeth uw bloedverwanten in haar ouderdom een zoon heeft ontvangen, en ofschoon zij onvruchtbaar heette, is zijn nu in haar zesde maand.” Nou, zij heette – er wordt niet gezegd zij was onvruchtbaar – nee, zij heette onvruchtbaar. Dus dat ging ook over iets waarvan je nog niet precies weet of het waar is.

Nou het blijkt zo: ze heette wel onvruchtbaar maar ze is het helemaal niet. Zij is nu in haar zesde maand, want voor God is niets onmogelijk hij God is boven de natuur en God kan doen met de menselijke natuur wat het beste is voor de mens.

 


Wilt u meer afleveringen zien van de oude serie ‘eens geschreven, blijft geschreven‘ van Pater Elias c.s.j.? Klik dan hier, of gebruik één van de ander ‘tags’ boven- of onderaan dit bericht. 


Keywoorden: Bezoek engel Gabriël | Eens geschreven blijft gegeven | Hoogfeest van de aankondiging van de Heer |  Jesaja 7 | Lucas 1 | Verantwoordelijkheid |


200325 | XLS00010 | 230322 688 | 231126 post views 1049|

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel