In hoeverre was Paus Franciscus zich bewust van het financiële wanbeheer van het Vaticaan bij de Londen-deal?

HomeEdward PentinIn hoeverre was Paus Franciscus zich bewust van het financiële wanbeheer van...

Mgr. Alberto Perlasca, de kroongetuige voor de aanklager, beweerde tijdens het verhoor, dat de paus verhinderde dat de vermeende afpersingspogingen van Gianluigi Torzi werden gemeld.

 

Edward Pentin; Blogs; 8 december 2021

VATICAANSTAD – Paus Franciscus maakte vorige maand zijn eerste “opwachting” in de lopende Vaticaanse rechtszaak over een Londense vastgoeddeal die leidde tot enorme financiële verliezen voor de Heilige Stoel, toen zijn naam naar voren kwam in de op video opgenomen getuigenis door van verdachte-tot-kroongetuige getransformeerde, Mgr. Alberto Perlasca.

Tijdens de meest recente hoorzitting op 17 november was op de opname te zien hoe Mgr. Perlasca, die ten behoeve van het Vaticaan een overeenkomst tekende, vorig jaar aan de aanklagers van het Vaticaan vertelde, dat Paus Franciscus op de hoogte was van het besluit van het Vaticaan om de definitieve overeenkomsten te ondertekenen met Gianluigi Torzi, een Italiaanse makelaar en investeringsmanager.

Het Vaticaan had Torzi in 2018 ingehuurd om uit de prestigieuze Londense vastgoedinvestering te stappen, door te regelen dat het Vaticaan het resterende belang in het pand zou kopen om verdere verliezen tegen te gaan. Maar Torzi eigende zich uiteindelijk de controlerende aandelen in het pand zelf toe en zou vervolgens 15 miljoen euro van het Vaticaan hebben afgeperst om die controle aan het staatssecretariaat over te dragen. Het Vaticaan zegt het slachtoffer te zijn van een slimme fraude; Torzi houdt vol dat het een “misverstand” was.

De beschuldiging, dat de Heilige Vader op de hoogte was van de Torzi-onderhandelingen, viel samen met eerdere gepubliceerde rapporten en Torzi’s eigen bewering dat Franciscus ten minste twee vergaderingen bijwoonde tijdens welke, zo beweerde de Italiaanse makelaar, deze de definitieve voorwaarden van de investeringsdeal besprak die plaatsvond op 22 nov. 2018. Het zou ook overeenkomen met de speculaties van waarnemers dat kardinaal Pietro Parolin, de Vaticaanse staatssecretaris, zijn verlate goedkeuring op 27 november 2018 niet zou hebben gegeven zonder de Heilige Vader te hebben geraadpleegd.

Nog belangrijker is, dat uit het op video opgenomen bewijs dat aan de rechtbank werd getoond, bleek, dat Mgr. Perlasca tijdens een verhoor in april vorig jaar – vier maanden voordat hij ermee had ingestemd kroongetuige voor de aanklager te worden – een opzienbarende bewering deed, dat de paus verhinderde dat de vermeende afpersingspogingen van Torzi werden gemeld.

In zijn getuigenis die op 17 november met journalisten werd gedeeld, en waarvan een deel op 3 december werd gelekt naar Corriere della Sera, zei Mgr. Perlasca dat hij “voor het aangeven van deze mannen was en het vragen om een arrestatiebevel en daarom werd ik afgekapt”. Hij beweerde ook, dat hij de meeste weerstand bood aan Torzi, wat de reden is waarom zijn relatie met hem uiteindelijk stukliep. “Ik wilde hem geen cent geven,” zei hij.

Toen de plaatsvervangend Vaticaanse aanklager Alessandro Diddi vroeg “wie zijn voorstel afkapte”, antwoordde Mgr. Perlasca, “[Aartsbisschop] Peña Parra” – Kardinaal Parolin’s plaatsvervanger, of sostituto. Op de vraag waarom Peña Parra dat zou doen, antwoordde Mgr. Perlasca, naar boven wijzend: “Omdat de richtlijnen van boven waren om te onderhandelen.”

“De Heilige Vader?” vroeg de ondervrager, waarop Mgr. Perlasca antwoordde: “Zeker, zeker.” 

Toen volgde een verhitte discussie: Diddi onderbrak Mgr. Perlasca om te benadrukken, dat “de Paus niet heeft gezegd ‘Onderhandel met Torzi’,” eraan toevoegend dat ook Vaticaanse functionarissen de Paus niet tot onderhandelingen dwongen “omdat ze een afpersing tegen [de Paus] wilden uitvoeren.

“U moet zich realiseren dat dit een zeer ernstige zaak voor u is om te zeggen,” zei Diddi. “U laat het klinken alsof de Paus u heeft opgedragen om te onderhandelen. Ik zal dit niet accepteren, omdat de documenten dit niet zeggen.” Later voegde hij eraan toe, in een opname die door de rechtbank werd gehoord, dat Perlasca’s bewering “echt schreeuwt om wraak.”

Diddi gaf toen toe: “Voordat we deden wat we nu doen, zijn we naar de paus gegaan om hem te vragen wat er gebeurd is en ik ben bereid om aan iedereen te twijfelen, behalve aan de Heilige Vader. Hij zei dat het verhaal van Mgr. Perlasca daarom “belachelijk was en gelukkig ondersteunen de [juridische] papieren deze conclusie, en dus om te zeggen dat jullie met Torzi hebben onderhandeld, omdat de Paus jullie dat heeft opgedragen is iets buitengewoon beschamends.”

En toch hebben andere getuigen, waaronder aartsbisschop Peña Parra, gesuggereerd dat de paus heeft aangegeven dat het Vaticaan met Torzi zou moeten onderhandelen in plaats van de makelaar aan te klagen, teneinde de volledige controle over het eigendom terug te krijgen. In een 20 pagina’s tellend memorandum, in handen van Associated Press, zei de sostituto dat Franciscus in november 2018 duidelijk had gemaakt, dat hij zo weinig mogelijk geld wilde verliezen om eindelijk het eigendom van het gebouw veilig te stellen en “de bladzijde om te slaan en opnieuw te beginnen.”

Geconfronteerd met hetzij Torzi aanklagen, hetzij hem afkopen om de controle terug te krijgen, zei aartsbisschop Peña Parra dat de tweede optie werd gekozen “omdat het als economischer werd beschouwd, met meer ingeperkte risico’s en in een beter beheersbaar tijdskader. Het kwam ook gewoon overeen met de wens van de Overste” – een verwijzing naar paus Franciscus.

Opmerkelijk in het uitgelekte met video opgenomen verhoor is ook een andere opmerking van Diddi, waarin hij zei, dat toen de onderhandelingen met Torzi werden onderbroken, “Torzi zich op een gegeven moment liet gelden, omdat hij iets had dat we nog steeds niet hebben ontcijferd, maar we hebben wel een idee”.

De advocaat van Crasso, Luigi Panella, die de aandacht vestigde op het tot dan toe onbekende feit dat het openbaar ministerie de paus had ondervraagd, beweerde dat de paus nu een cruciale getuige voor het openbaar ministerie blijkt te zijn geweest, en dat daarom het transcript van zijn uitwisseling met Diddi aan het hof moet worden verstrekt. Maar Panella gaf ook toe, dat het Italiaanse wetboek van strafrecht van 1913 dat van kracht is in het Vaticaan “niet toestaat dat de vorst wordt gehoord”. De paus zou niettemin vrijwillig kunnen getuigen, indien hij meende dat dit tot opheldering zou kunnen leiden. 

Van zijn kant ontkende Diddi, dat zijn opmerkingen aan het adres van Mgr. Perlasca impliceerden dat hij de paus had ondervraagd, en vertelde de rechtbank op 17 november dat hij verwees naar eerdere publieke verklaringen die de paus had afgelegd, in het bijzonder opmerkingen die Franciscus maakte tijdens een persconferentie aan boord van een vliegtuig bij terugkeer uit Japan in 2019.

In die opmerkingen wordt echter niet specifiek verwezen naar Torzi, maar eerder naar de Londense vastgoeddeal in het algemeen.

Op de vraag van het Register op 7 december of het transcript van deze vermeende ondervraging van de paus aan de rechtbank bekend moest worden gemaakt, zei Diddi dat het standpunt van zijn bureau al tijdens de laatste zitting duidelijk was gemaakt.

Over de vraag of de paus zou kunnen of moeten getuigen, zei hij dat een dergelijke vraag aan de voorzittende rechter was, maar dat hij dacht dat het niet zou gebeuren.

Voor meer over dit verhaal en hoe de vrijspraak van Mgr. Perlasca de schijnwerpers heeft verlegd naar topambtenaren, zie hier. (vertaald)

 

Edward Pentin

Edward Pentin begon zijn verslaggeving over de Paus en het Vaticaan bij Vatican Radio voordat hij de correspondent voor Rome werd voor EWTN’s National Catholic Register. Hij heeft ook verslag gedaan over de Heilige Stoel en de Katholieke Kerk voor een aantal andere publicaties waaronder Newsweek, Newsmax, Zenit, The Catholic Herald, en The Holy Land Review, een Franciscaanse publicatie gespecialiseerd in de Kerk en het Midden Oosten. Edward is de auteur van The Next Pope: The Leading Cardinal Candidates (Sophia Institute Press, 2020) en The Rigging of a Vatican Synod? An Investigation into Alleged Manipulation at the Extraordinary Synod on the Family (Ignatius Press, 2015). Volg hem op Twitter op @edwardpentin.

Bron: How Much Was Pope Francis Aware of in the Vatican’s Financial Mismanagement of the London Deal?| National Catholic Register (ncregister.com)

Keywoorden:  Edward Pentin | Kardinaal Parolin | Mgr. Alberto Perlasca | Vaticaan | Vaticaanse bank | 

 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel