Indiaanse school St. Michael met katholiek geloof en Navajocultuur aan kop qua onderwijskundige kwaliteit

HomeGeloof en LevenIndiaanse school St. Michael met katholiek geloof en Navajocultuur aan kop qua...

De school die gesticht werd door de heilige Katharine Drexel biedt een potentieel model nu de Amerikaanse bisschoppen nadenken over een uitgebreid pastoraal plan voor inheemse Amerikaanse katholieken.

Peter Jesserer Smith; Speciale onderwerpen; 18 februari 2022

St.MICHAELS, Arizona – Zou een katholieke school, gesticht door een heilige, Franciscaner broeders en Navajo-oudsten, een vernieuwde visie kunnen bieden op katholiek onderwijs onder inheemse Amerikanen?

Terwijl de Amerikaanse bisschoppen nadenken over een uitgebreid pastoraal plan, laat de St. Michael Indian School in Arizona zien, hoe katholiek onderwijs van topkwaliteit een groot verschil kan maken in inheemse Amerikaanse gemeenschappen, door zowel de katholieke als de inheemse identiteit volledig te omhelzen.

De St. Michael Indian School werd opgericht in 1902 en is een katholieke school van de kleuterklas tot eind middelbare school, waarvan de campus grenst aan de Navajo Nation. En samen met Xavier University of Louisiana, ook gesticht door de heilige Katharine Drexel, onderzoekt het de basis voor de eerste katholieke universiteit voor inheemse Amerikanen op de uitgestrekte 463 hectare grote campus van de universiteit.

“Er komen veel leiders en professionals voort uit de school,” vertelde Derrick Terry, een St. Michael’s alumnus, aan het Register. Terry en zijn vrouw Reynalda hebben hun diploma gehaald binnen de St. Michael jaargroep van 1993, hebben hoger onderwijs gevolgd en zijn gaan werken bij de Navajo Tribal Utility Authority, waar Derrick specialist is op het gebied van duurzame energie en Reynalda chemicus is.

Derrick zei, dat zijn ervaring op St. Michael’s hem hielp hoognodige richting aan zijn leven te geven, toen hij les kreeg van de Zusters van het Heilig Sacrament.

“Zij beseften, dat je meer mogelijkheden hebt dan je weet,’ zei hij.

Reynalda zei dat St. Michael haar liet kennismaken met het katholieke geloof en liet zien hoe het prachtig verenigbaar was met de traditionele Navajo spiritualiteit.

Het katholieke Navajo-echtpaar stuurt al hun vijf kinderen naar St. Michael’s, waar ze profiteren van het uitstekende katholieke onderwijs van de school, de veilige omgeving en de inzet voor de Navajo (Diné) taal, cultuur en identiteit. Volgens hen legt de school ook verantwoording af, en is transparant in haar beslissingen, t.o.v. de ouders. Bij St. Michael’s is 98% van de eindexamenkandidaten deel van de schoolgemeenschap, en de Terrys zien tegemoet dat hun tweede dochter dit jaar eindexamen doet. Hun oudste dochter slaagde in 2018 en gaat naar de staatsuniversiteit om dit jaar af te studeren.

“Studenten hebben de kans om naar een katholieke school te gaan die echt hun cultuur omarmt, evenals het katholieke geloof,” vertelde St. Michael’s president, Dot Teso, aan het Register. “Hier is het heel mooi samengevoegd.”

Teso zei dat St. Michael’s haar toewijding heeft vernieuwd en vergroot om de oprichtingsvisie van St. Katharine voort te zetten, dat katholiek onderwijs zowel het katholieke geloof moet onderwijzen als de inheemse Amerikaanse culturen moet omarmen.

De school onderwijst de Navajo-taal en -cultuur vanaf de voorschoolse peuterklas tot en met de middelbare school. De missen op school incorporeren de Navajo-taal en ook een Four Directions-gebed dat is goedgekeurd voor katholieke erediensten.

De inzet van de school nam toe, aangezien COVID-19 een verwoestend effect had op de Navajo-oudsten, die nog Navajo spraken, de taal die een groot deel van hun cultuur, verhalen en kennis overbrengt.

“De mensen vinden het buitengewoon belangrijk, dat de kinderen de taal begrijpen en doorgeven”, zei Teso.

Teso zei, dat ze hun Spaans I en Spaans II als verplichte pakket hebben vervangen door Navajo I en Navajo II, om hun studenten te ondersteunen bij het oefenen van de taal en het spreken ervan thuis en met hun ouderen.

“De school heeft extra inspanningen gedaan om de taal nieuw leven in te blazen. Nu zien we dat de Navajo taal genormaliseerd wordt in het dagelijks gebruik door de leerlingen en dat de gezinnen dat van onze school verwachten,” vertelde Renee Tsinnie, directeur van Advancement, aan het Register.

De toenemende inspanningen van de school voor het leren van de Navajo taal is in feite een vitaal middel om levens te redden en families te genezen die gewond zijn geraakt door het intergenerationele trauma van de pogingen van de Amerikaanse regering om inheemse families te assimileren (integreren), wat als negatief resultaat had dat hen hun inheemse identiteit werd ontnomen. Volgens een voorlopige studie uit 2007, van de University of British Columbia (UBC) onder 150 inheemse gemeenschappen in British Columbia, Canada, daalde het aantal zelfmoorden onder jongeren tot bijna nul in gemeenschappen waar meer dan de helft van de mensen in hun inheemse taal kon praten; maar in inheemse gemeenschappen waar minder dan de helft van de leden hun eigen taal spraken, was het aantal zelfmoorden zes keer zo hoog.

St. Michael’s heeft veel oud-studenten die werken als stafleden en leraren die terugkeren naar de school omdat ze geloven in de katholieke missie en de Navajo uitdrukkingsmogelijkheden van de school.

“De Navajo-identiteit is hier al heel lang,” zei Navajo-leraar, bestuur en taal, Jan-Mikael Patterson. En hij zei dat de school verschillende manieren vindt om hun Navajo identiteit volledig te verkennen. Naast Navajo-onderricht over bestuur, cultuur en taal, laat Patterson zijn leerlingen kennismaken met verschillende indiaanse gebruiken en tradities, zoals de Sha’la’ko-dans van de Zuni Pueblo of de verhalen van de Lakota.

Een Navajo- en katholieke visie

Teso zei dat elke beslissing die ze met haar personeel heeft genomen begint met een intense periode van gebed. Teso zei dat ze gelooft, dat St. Michael’s geslaagd is omdat het zijn missie vernieuwd heeft in de geest die St. Katharine Drexel bedoeld heeft, door het katholieke geloof volledig te onderwijzen en de Navajo identiteit te verdiepen.

Een belangrijke verandering was dat de school stopte met het inhuren van leraren van programma’s waarbij de leraar een jaar lesgaf om hun masterdiploma te halen. Teso zei dat Navajo jongeren vaste leraren nodig hebben op de school, als rolmodellen en mentoren, net als elke andere katholieke student.

Patterson was het daarmee eens en zei dat het voor hem en andere leerlingen pijnlijk was om elk jaar tijdelijke leraren, vooral degenen met wie ze een band waren aangegaan, te zien komen en gaan. Hij is dankbaar voor de kans om een stabiele aanwezigheid te zijn in het leven van de St. Michael’s jongeren.

Onder Teso’s leiding zijn nu, op vier na, alle medewerkers van St. Michael Navajo. En Navajo ouders zoals de Terrys zeggen, dat de beslissing om Navajo’s aan te nemen betekent dat hun kinderen “de rolmodellen van de gemeenschap” daar hebben om hen te inspireren om uit te blinken op school.

“Het geeft een nieuw perspectief aan die kinderen,” zei Derrick.

Teso zei, dat St. Michael’s toewijding aan de volheid van het katholieke geloof en de volheid van de Navajo identiteit de school in staat heeft gesteld om te bloeien, terwijl andere katholieke scholen die geen prioriteit gaven aan het onderwijzen van het katholieke geloof en de inheemse cultuur in harmonie met elkaar, hun deuren hebben gesloten. Teso zei, dat de benadering van St. Michael’s een evangeliserend effect heeft gehad op hun leerlingen en personeel. In de afgelopen 10 jaar is de katholieke bevolking van de school gestegen van een derde van de schoolbevolking naar meer dan 60% van de 360 studenten en gezinnen. Gemiddeld treden 13 tot 15 leerlingen en personeelsleden jaarlijks toe tot het katholieke geloof, aldus Teso, een cijfer dat volgens haar de meeste parochies evenaart.

Een katholieke erfenis van vertrouwen en respect

St. Michael’s leerlingen komen met de bus van en naar de school vanuit de hele Navajo Nation, een aanzienlijke afstand, gezien het feit dat het gebied vergelijkbaar is met West Virginia. Modern vervoer stelt de school in staat om hun families te dienen in overeenstemming met de intentie van St. Katharine, dat katholiek onderwijs ten dienste van de ouders moet staan en hen niet opzettelijk van hun kinderen moet scheiden. De COVID-19 pandemie werd een kans voor de school om te investeren in nieuwe technologie, en sommige leerlingen blijven op afstand leren.

“St. Katharine vond het een onrechtvaardigheid om kinderen niet in hun thuisland te onderwijzen, in de buurten zelf, bij hun families, waar ze zouden moeten zijn,” zei Teso.

Sint Katharine’s visie op katholiek onderwijs sluit aan bij de oorspronkelijke visie op katholieke evangelisatie in Noord-Amerika en maakt dat zij bij de Navajo anders herinnerd wordt. Toegerust met haar enorme erfenis, en met instemming van de Navajo hoofdmannen, plaatste St. Katharine de St. Michael Indian School vlak naast het Navajo reservaat. Zij sprak persoonlijk met Navajo-ouders over katholiek onderwijs en nodigde hen uit hun kinderen daarheen te sturen om onderwezen te worden door haar Zusters van het Heilig Sacrament. Hoewel de school oorspronkelijk als internaat was opgezet, gezien de uitgestrektheid van het reservaat, verwelkomde St. Katharine ook Navajo-ouders die tijdelijk op het terrein van de school wilden gaan wonen om dicht bij hun kinderen te kunnen blijven.

Teso zei, dat St. Katharine er ook voor zorgde dat de kinderen traditionele Navajo culturele praktijken konden voortzetten, zoals het weven van dekens. En ze vond bondgenoten in Franciscaner broeders die zich verdiepten in de Navajo taal en cultuur om effectief te kunnen dienen en de sacramenten te kunnen toedienen.

Door Sint Katharine’s respect voor inheemse ouders maakte ze echter vijanden onder katholieke bisschoppen en religieuzen die vonden dat de kerk moest meewerken aan de druk van de Amerikaanse regering (van het eind van de 19e tot het eind van de 20e eeuw) om kinderen onder dwang weg te halen bij hun families en hen ver weg te plaatsen in internaten om hen hun taal, cultuur en identiteit te ontnemen.

“Ze hebben zich met hand en tand tegen haar verzet,” zei Teso. De geschiedenis heeft Katharine Drexel gelijk gegeven, en de katholieke kerk komt nu tot inzicht in het trauma en het schandaal van de periode van de internaten.

Patterson zei dat het historische trauma van de Navajo uit deze periode echt is, maar hij gelooft dat St. Katharine een van degenen is die “ons als menselijke wezens behandelden”.

“Ze wilde de families niet scheiden. Ze wilde alleen dat de mensen hier een goede opleiding zouden krijgen,” zei hij.

Op weg naar een nieuwe katholieke universiteit

Teso zei, dat Xavier University of Louisiana, vandaag de dag de enige historisch zwarte katholieke universiteit van het land, samenwerkt met de St. Michael Indian School om te onderzoeken of het mogelijk is “de eerste katholieke, Amerikaans-Indiaanse universiteit in het land, waarschijnlijk in de wereld, te bouwen op de campus van St. Michael”.

Teso zei, dat toen de heilige Katharine het land voor St. Michael’s kocht, ze waarschijnlijk van plan was om de Navajo Katholieke school te laten groeien langs hetzelfde traject als Xavier University, die begon als een middelbare school en 10 jaar later veranderde in een universiteit.

St. Michael’s groeide uit tot een middelbare school in 1946, maar St. Katharine stierf in 1955 voordat een universiteit werd gerealiseerd. Met haar dood ging het fortuin van de heilige, waarmee ze haar evangelisatie had gefinancierd, naar andere liefdadigheidsinstellingen, zoals haar vader in zijn testament had bepaald. “Niemand zou zich hebben voorgesteld, dat ze zoveel land zou kopen, als ze niet hetzelfde voor ogen had met de St. Michael Indian School,” zei Teso.

Terwijl de educatieve missie van de St. Michael Indian School zich uitbreidt, zei Teso, blijft de school succes zien door zich te houden aan de visie van St. Katharine Drexel.

“We moeten hen ontmoeten waar ze zich bevinden, hen dienen en hen onderwijzen waar ze zijn,” zei ze. “Dat is waartoe God ons roept.”

Peter Jesserer SmithPeter Jesserer Smith is een stafverslaggever voor het National Catholic Register. Hij versloeg het historische bezoek van paus Franciscus aan de Verenigde Staten in 2015, en aan Jeruzalem en het Heilige Land in 2014. Hij heeft verslag gedaan van de Syrische en Iraakse vluchtelingencrisis, onder meer vanuit Jordanië en Libanon op een Egan Fellowship van Catholic Relief Services. Voordat hij in 2013 aan boord kwam van het Register, was hij freelance schrijver en deed hij verslag voor katholieke media als het Register en Our Sunday Visitor. Hij is afgestudeerd aan het National Journalism Center en behaalde een B.A. in filosofie aan Christendom College, waar hij medeoprichter was van de studentenkrant, The Rambler, en redacteur daarvan. Hij komt oorspronkelijk uit de Finger Lakes regio van de staat New York.

Bron: St. Michael Indian School Leads With Catholic Faith, Navajo Culture in Educational Excellence| National Catholic Register (ncregister.com)

Keywoorden:  | Amerikaanse bisschoppen | Dot Teso | Four Directions-gebed | Franciscaner broeders | H.Katharine Drexel | Inheemse gemeenschappen | Integratie | Katholieke onderwijs | NCRegister | Respect | St.Michael Indian School Arizona | Vertrouwen | Zusters van het Heilig Sacrament

 

Wilt u meer artikelen lezen over bijvoorbeeld Katholiek onderwijs , klik dan hier, of klik een van de andere ‘tags’ boven aan dit artikel.

 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel

%d bloggers like this: