Kardinaal Müller waarschuwt voor ernstig gevaar dat kan leiden tot “collectieve zelfmoord” van de mensheid @CNAlive

HomeCNAgencyKardinaal Müller waarschuwt voor ernstig gevaar dat kan leiden tot "collectieve zelfmoord"...

De opmerkingen werden gemaakt tijdens het 14e Wereldcongres van Gezinnen, dat plaatsvond van 30 sept. tot 2 okt. in Mexico.

CNA/ACI Prensa; Wereld; 4 oktober 2022

MEXICO CITY, Mexico – De Duitse kardinaal Gerhard Müller, prefect emeritus van de Congregatie voor de Geloofsleer, heeft gewaarschuwd voor een ernstig gevaar dat kan leiden tot de “collectieve zelfmoord” van de mensheid.

“Het christendom bevordert een beschaving van het leven en daagt de cultuur van het antropologisch nihilisme uit, die zou moeten eindigen in de collectieve zelfmoord van de mensheid. Atheïsme is nihilisme. De vrucht ervan is de dood,” zei de kardinaal in een presentatie die zijn secretaris op 30 september in het Spaans gaf op het 14e Wereldcongres van Gezinnen, dat plaatsvond van 30 september tot 2 oktober in Mexico.

Op de website van het congres staat dat het “een belangrijk internationaal en interreligieus evenement is dat leiders, organisaties en gezinnen wil verenigen en toerusten om het gezin te bevestigen, te vieren en te versterken als de natuurlijke en fundamentele menselijke omgeving, de sleutel tot de bloei van volwassen individuen en duurzame samenlevingen”.

In zijn lezing legde kardinaal Müller uit dat “het nihilisme, dat wil zeggen ‘het gevoel van de nieuwe tijd’ dat ‘God zelf dood is'”, zoals de filosoof Hegel schreef, kan leiden tot het gevoel dat “er niets slechts is in de mens en dat alles wat hem bevalt is toegestaan, als we geloven in de welwillende goddelijke rationaliteit over en in alles dat een wezen heeft in zijn schepping.”

In zijn betoog getiteld “De mens gemaakt naar het beeld en de gelijkenis van God: een manifest tegen het antropologisch nihilisme”, verwees de kardinaal naar de stellingen van Nietzsche, “de profeet van het post-christelijke nihilisme” die “de dood van God” verkondigde; en naar de historicus Yuval Noah Harari, die “zoiets als de goeroe van het zogenaamde trans- en posthumanisme is geworden.”

‘Goddelijke supermens’ kan ‘duivels onmenselijk’ worden

Historicus zelf zou moeten weten hoe snel de visie van een goddelijke supermens diabolisch onmenselijk kan worden. De 20e eeuw heeft dit op wrede wijze aangetoond. In West- en Oost-Europa. Vooral in Duitsland en Rusland.”

“Als de mens ophoudt een schepsel te zijn naar het beeld en de gelijkenis van de drie-ene God, zakt hij weg in de diepte van het antropologisch nihilisme”, waarschuwde kardinaal Müller.

De kardinaal verwees bijvoorbeeld naar mensen “die hun gezicht of andere delen van hun lichaam hebben laten ‘liften’ of ‘updaten’. Het is geen Hollywood mode meer, maar deze arme schepsels die barmhartigheid verdienen zijn eerder – zonder het te weten – in antropologisch nihilisme vervallen.”

“Antropologisch nihilisme heeft als vader de hoogmoed van het schepsel dat wil worden als God (Genesis 3:5) en het verschil tussen goed en kwaad, waar en onwaar voor zichzelf wil bepalen,” zei hij.

De motivatiebron ervan, vervolgde de Duitse kardinaal, “is de blinde waanzin van de goddelozen, die de “glorie van de onkreukbare God” inruilen voor hun zelfgefabriceerde ideologische beelden. Wanneer de mens de schepping aanbidt in plaats van de Schepper, verliest hij de glorie van de zonen en vrienden van God.”

Vijandig tegenover het leven en het huwelijk

De kardinaal waarschuwde dat het antropologisch nihilisme “in het bijzonder vijandig staat tegenover het leven”, omdat het “het doden van kinderen in de baarmoeder (Abortus) als mensenrecht en de utilitaire eis van de zogenoemde ‘barmhartige dood’ (Euthanasie) voor ‘uitgeputte’ of ‘niet meer bruikbare’ mensen aanmoedigt.”

“Maar de rotte vruchten van het antropologisch nihilisme worden ook getoond in het ter discussie stellen van het huwelijk tussen man en vrouw, dat wordt gezien als een variant onder een willekeurig aantal mogelijkheden van het orgastisch genot van seksuele bevrediging zonder de volledige overgave in de liefde en zonder zichzelf te overstijgen tot (de vorming van) een derde persoon, namelijk het kind als vrucht van de liefde en van de schoot van zijn ouders,” vervolgde hij.

Zo wordt de relatie van het huwelijk met vruchtbaarheid ontkend, “waarmee de Schepper man en vrouw heeft gezegend opdat zij het door God geschapen leven doorgeven, bewaren en bevorderen.”

Genderideologie

Kardinaal Müller ging vervolgens in op de genderideologie, die een onjuist onderscheid maakt tussen biologisch geslacht en gender als sociaal-culturele constructie.

“Afgezien van het biologisch bewezen feit dat een echte geslachtsverandering niet mogelijk is, is de fictie van het vrij kiezen van iemands geslacht een ontkenning van Gods wil voor onze persoon. Ieder mens bestaat in (zijn of haar) lichamelijke natuur in mannelijke of vrouwelijke uitdrukkingsvorm,” zei hij.

“De genderideologie, die zeker ook onder de paraplu van het antropologisch nihilisme valt, ontneemt zowel mannen als vrouwen hun eigen mogelijkheden,” merkte hij op.

“Een man heeft op grond van zijn geestelijke en lichamelijke aanleg de mogelijkheid een liefhebbende echtgenoot voor zijn vrouw en een trouwe vader voor zijn kinderen te worden. Maar hij kan geen echtgenote of moeder zijn voor een ander zonder zichzelf te verraden,” zei de kardinaal.

De prefect emeritus van de Congregatie voor de Geloofsleer zei dat “niemand de leer van Christus kan hervormen of moderniseren, “omdat hij zelf (door zijn Menswording) alle nieuwheid en moderniteit heeft meegebracht om de mens te vernieuwen en levendig te maken”, zoals de heilige Irenaeus van Lyon zei, die onlangs door paus Franciscus tot doctor van de kerk werd uitgeroepen.

Gevaarlijk voor de Kerk

“Antropologisch nihilisme wordt echt gevaarlijk voor de Kerk wanneer zelfs katholieke theologen op sleutelposities niet langer uitgaan van het feit van de historisch unieke en onoverwinnelijke openbaring van God in Jezus Christus, maar in plaats daarvan een pervers compromis sluiten met het posthumanisme, alleen maar om de Kerk te laten ‘overleven’ als sociale organisatie in een moderne wereld zonder God,” zei de kardinaal.

Voor deze “theologie zonder God” worden dus “de schepping en het verbond, de Menswording en het offer van Jezus aan het kruis en zijn lichamelijke opstanding slechts beschouwd als existentiële symbolen van mythische kwaliteit.”

“Als het christendom slechts een verzameling was van ongelijksoortige opvattingen over het onkenbare goddelijke die zich uitspreiden over ons theoretisch begrip van de wereld en de praktische manier om met contingentie om te gaan, dan zou het niet echt de moeite waard zijn om te vechten, te lijden en te sterven voor de waarheid van Christus,” legde kardinaal Müller uit.

De Duitse kardinaal benadrukte dat “ons geloof in de God en Vader van Jezus Christus de cultuur van de dood en het antropologisch nihilisme overwint. Het geloof opent ons voor een cultuur van leven in de liefde van de Drie-ene God, omdat we bevrijd zijn van de ‘slavernij van het vergankelijke tot de vrijheid en glorie van de kinderen van God‘.”

Bron: Cardinal Müller Warns of Grave Danger That Could Lead to Humanity’s ‘Collective Suicide’| National Catholic Register (ncregister.com) 


Keywoorden: | Abortus | Antropologisch nihilisme | Atheïsme | CNAgency | Congregatie voor de geloofsleer | Euthanasie | Genderideologie | Genesis 3 | Gevallen en godgeloze mensheid | Gezin | H.Irenaeus van Lyon | Hegel | Huwelijk | Kardinaal Gerhard Müller | Kinderen van God | Liefde | Naar beeld en gelijkenis | Nietzsche | Nihilisme | Posthumanisme | Strijd die de moeite waard is | Trans humanisme | Vruchtbaarheid | Yuval Noah Harari | Zelfmoord van de mensheid | 


Als u meer wilt lezen of horen over bijvoorbeeld de ‘college van kardinalen‘ ? klik dan hier, of gebruik een van de tags bovenaan dit artikel 

 


221005 | [XLS000]

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel