Kardinaal Pell roept Vaticaan op tot correctie van 2 hooggeplaatste Europese bisschoppen, wegens afwijzing van de seksuele ethiek van de Kerk

HomeEdward PentinKardinaal Pell roept Vaticaan op tot correctie van 2 hooggeplaatste Europese bisschoppen,...

De jezuïet kardinaal Hollerich van Luxemburg en bisschop Bätzing van Limburg hebben beiden in recente interviews opgeroepen tot veranderingen in de leer van de Kerk over homoseksualiteit.

Edward Pentin; Blogs; 15 maart 2022

VATICAANSTAD – Kardinaal George Pell heeft de Congregatie voor de Geloofsleer (CDF) opgeroepen om twee van Europa’s meest hooggeplaatste bisschoppen publiekelijk te berispen voor wat hij noemde hun “grootschalige en expliciete verwerping” van de leer van de Kerk over seksuele ethiek.

In een verklaring die op 15 maart werd vrijgegeven, vroeg kardinaal Pell de leerstellige congregatie van het Vaticaan om “in te grijpen en een oordeel uit te spreken” over de uitspraken van kardinaal Jean-Claude Hollerich s.j., de relator-generaal van de Vaticaanse Synode over Synodaliteit, en bisschop Georg Bätzing, voorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie.

Kardinaal Pell had de oproep enkele dagen eerder gedaan, in een interview aan de Duitse katholieke televisiezender K-TV op 11 maart.

De jezuïet kardinaal Hollerich van Luxemburg en bisschop Bätzing van Limburg hebben beiden in recente interviews opgeroepen tot veranderingen in de leer van de Kerk over homoseksualiteit.

Kardinaal Hollerich, die een groot deel van de tot oktober volgend jaar lopende Synode over Synodaliteit voorzit, beweerde vorige maand dat de huidige leer “verkeerd” was en dat de “sociologisch-wetenschappelijke grondslag” van die leer, over wat “men vroeger als sodomie veroordeelde,” “niet langer juist” was.

Bisschop Bätzing betoogde in een interview op 4 maart dat relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht geoorloofd zijn en geen zonde, en dat de catechismus gedeeltelijk zou moeten worden gewijzigd om dit te weerspiegelen.

De twee prelaten zwoeren ook geen homoseksuele priesters of lekenmedewerkers uit hun bisdommen te ontslaan. “Niemand hoeft bang te zijn om zijn baan te verliezen” om redenen van homoseksualiteit, zei bisschop Bätzing. “Hoe iemand zijn persoonlijke intimiteit beleeft, gaat mij niets aan.”

Kardinaal Pell zei dat een dergelijke leer “onjuist” was, omdat het “niet alleen de oude joods-christelijke leerstellingen tegen homoseksuele activiteit verwerpt, maar ook de leer over het monogame huwelijk, de exclusieve verbintenis van een man en een vrouw, ondermijnt en verwerpt.”

De Australische kardinaal zei dat hij de uitdagingen erkende waarmee de dalende aantallen gelovigen in Duitstalige landen en elders worden geconfronteerd, maar voegde eraan toe dat de enige mogelijke reactie zou moeten zijn om “de beloften van Jezus opnieuw te ontdekken” en de “onverminderde geloofsschat” steviger te omhelzen.

Hij benadrukte dat de oplossing “niet is om de veranderende dictaten van de hedendaagse seculiere cultuur te volgen,” eraan toevoegend dat, “zoals paus Paulus VI vele jaren geleden al aangaf, dit voor de Kerk een weg naar zelfvernietiging is.”

Synodale breuk

De kardinaal, die van 2014 tot 2017 als eerste prefect van het Secretariaat voor de Economie diende, bekritiseerde ook het “Synodale Pad” van de Kerk in Duitsland, waar dergelijke controversiële veranderingen via stemming worden ingevoerd door geselecteerde deelnemers.

Een recente open brief van de Scandinavische bisschoppenconferentie aan bisschop Bätzing waarin diepe bezorgdheid over het proces wordt geuit, was “uitstekend”, zei kardinaal Pell, eraan toevoegend dat het “één voorbeeld was van de bijna unanieme afwijzing door bisschoppen over de hele wereld van deze vernieuwingen.”

De Katholieke Kerk, zei hij, “is geen losse federatie waar verschillende nationale synodes of bijeenkomsten en prominente leiders essentiële elementen van de apostolische traditie kunnen verwerpen en met rust worden gelaten.”

“Dit mag geen normale en getolereerde situatie worden,” vervolgde hij. “Katholieke eenheid rond Christus en zijn leer vereist eenheid over de belangrijkste elementen in de hiërarchie van waarheden.

“Deze afwijzing is een breuk, niet verenigbaar met de oude leer van de Schrift en het leergezag, niet verenigbaar met enige legitieme leerstellige ontwikkeling,” zei hij.

Kardinaal Hollerich, die ook voorzitter is van de Commissie van de Bisschoppenconferenties van de EU (COMECE), verklaarde vorig jaar open te staan voor een of andere vorm van zegening van een verbintenis tussen personen van hetzelfde geslacht, onder uitsluiting van een  huwelijksinzegening, ondanks het feit dat het CDF dergelijke ceremonies een jaar geleden definitief uitsloot.

Op de top van het Vaticaan over seksueel misbruik in 2019 verdedigde de kardinaal ook homoseksuele priesters en verwierp hij elke suggestie dat homoseksualiteit een oorzaak van misbruik zou kunnen zijn, ondanks het feit dat de overgrote meerderheid uitsluitend manlijke slachtoffers betreft.

De oproep van kardinaal Pell volgt ook op een mis die werd opgedragen door kardinaal Reinhard Marx van München “ter markering van 20 jaar queer aanbidding en pastorale zorg.” In zijn preek zei de voormalige voorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie dat hij “een inclusieve Kerk” wilde, een Kerk die “iedereen omvat die de weg van Jezus wil gaan.”

Kardinaal Marx ‘geschokt’

Een synodale Kerk, zei hij, gaat over vragen stellen over “wat we te zeggen hebben over seksualiteit en wat we te zeggen hebben over de relaties van mensen”. Hij zei ook dat hij “geschokt” was dat christenen de homoseksuele gemeenschap blijven discrimineren.

Kardinaal Pell zei in zijn verklaring dat “niet één van de Tien Geboden optioneel is,” dat ze allemaal “moeten worden gevolgd, en door zondaars,” en “we kunnen geen speciale Australische of Duitse versie van de Tien Geboden hebben.”

“Evenmin kunnen we Bertrand Russell volgen, de Engelse atheïstische filosoof, die suggereerde dat de Tien Geboden als een examen zouden kunnen zijn – waar slechts zes van de tien vragen beantwoord hoeven te worden.”

“Christus verwelkomde en ging om met zondaars, maar Hij riep ons op tot bekering,” zei kardinaal Pell. “Dus een mis voor speciale groepen kan een goede zaak zijn, mits de leer van Christus regelmatig wordt gepresenteerd, de noodzaak van berouw wordt gepredikt, en het sacrament van boete, verzoening regelmatig beschikbaar is.”

Tot slot herhaalde de kardinaal zijn verzoek aan het Vaticaan om in te grijpen.

Het Register nam contact op met de prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, kardinaal Luis Ladaria s.j., om te zien of hij zou antwoorden op de oproep van kardinaal Pell, maar hij heeft nog niet gereageerd. Het Register nam ook contact op met een andere hoge CDF-functionaris, maar hij weigerde commentaar te geven.

Edward Pentin

Edward Pentin begon zijn verslaggeving over de Paus en het Vaticaan bij Vatican Radio voordat hij de correspondent voor Rome werd voor EWTN’s National Catholic Register. Hij heeft ook verslag gedaan over de Heilige Stoel en de Katholieke Kerk voor een aantal andere publicaties waaronder Newsweek, Newsmax, Zenit, The Catholic Herald, en The Holy Land Review, een Franciscaanse publicatie gespecialiseerd in de Kerk en het Midden Oosten. Edward is de auteur van The Next Pope: The Leading Cardinal Candidates (Sophia Institute Press, 2020) en The Rigging of a Vatican Synod? An Investigation into Alleged Manipulation at the Extraordinary Synod on the Family (Ignatius Press, 2015). Volg hem op Twitter op @edwardpentin.

Bron: Cardinal Pell calls on Vatican to Correct 2 Senior European Bishops for Rejecting Church’s Sexual Ethics| National Catholic Register (ncregister.com)

Wilt u meer lezen over bijvoorbeeld de ‘duitse synodale weg‘? Klik dan hier of gebruik een van de ‘tags’ boven aan het artikel

Wilt u meer lezen in het uitgebreide dossier ‘Kardinaal George Pell‘? Klik dan hier of gebruik een van de ‘tags’ boven aan het artikel

 

 

Keywoorden:  | Bekering | Bertrand Russell | Bisschop Georg Bätzing | Duitse bisschoppen | Duitse synodale weg | Edward Pentin  | Geloofscrisis | H.Paus Paulus VI | Homoseksualiteit | Kardinaal Jean-Claude Hollerich s.j. | Kardinaal Luis Ladaria s.j. | Kardinaal Reinhard Marx | Modernisme | NCRegister | Seksuele ethiek | Seksuele ethiek RKKerk | 

220316 | [XLS000] | 220321 109 views | 221011 380 views |

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel