Kardinaal Sarah roept katholieke priesters op tot spirituele vernieuwing in nieuw boek

HomeInternationaal Katholiek NieuwsKardinaal Sarah roept katholieke priesters op tot spirituele vernieuwing in nieuw boek

Kardinaal Sarah zei, dat hij in zijn nieuwe boek zijn genegenheid en bemoediging wilde uiten, zowel aan priesters die het moeilijk hebben als aan hen die zich sterk voelen in hun roeping.

Hannah Brockhaus/CNA; Vaticaan; 18 november 2021

VATICAANSTAD – In een nieuw boek roept kardinaal Robert Sarah priesters op tot spirituele vernieuwing, en zegt dat die niet zal komen door structurele veranderingen, maar door het herontdekken van de missie en identiteit van de priester als de aanwezigheid van Christus in de wereld.

“Christus heeft nooit structuren geschapen. Natuurlijk zeg ik niet dat ze niet nodig zijn. Organisatie is nuttig in de samenleving, maar het is niet het belangrijkste,” zei kardinaal Sarah in een interview van 16 november met het katholieke Franse weekblad Famille Chrétienne.

“Wat op de eerste plaats komt is het allereerste woord van Christus in het evangelie van Marcus: ‘Bekeer u en geloof in het Evangelie.'”

De voormalige liturgiechef van het Vaticaan publiceerde Pour l’éternité: Méditations sur la figure du prêtre (“Voor de eeuwigheid: Meditaties over de figuur van de priester“), op 17 november in Europa.

Het boek, dat momenteel alleen in het Frans verkrijgbaar is, bevat passages van heiligen en de kerkvaders om aan te zetten tot meditatie over de vernieuwing van het priesterschap, die volgens de kardinaal een noodzakelijke stap is op weg naar de oplossing van de crisis in de katholieke kerk.

“Als priesters, als de samenleving naar God kijkt, dan denk ik, dat de dingen zullen veranderen”, zei hij tegen Famille Chrétienne. “Als harten niet veranderd worden door het evangelie, dan zal de politiek niet veranderen, de economie niet veranderen, menselijke relaties niet veranderen. Christus is onze vrede, die meer broederlijke menselijke relaties tot stand zal brengen, van samenwerking, van medewerking”.

Structuren “zijn ook vaak een gevaar, omdat we er onze toevlucht achter zoeken”, zei hij. “God zal geen rekenschap vragen van een bisschoppenconferentie, van een synode … Wij zijn het, bisschoppen, die hij ter verantwoording zal roepen: hoe hebt u uw bisdom geleid, hoe hebt u uw priesters liefgehad, hoe hebt u hen geestelijk begeleid?”

Kardinaal Sarah beëindigde in februari een ambtstermijn van meer dan zes jaar als prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Aanbidding en de Discipline van de Sacramenten.

De 76-jarige Guineeër schreef in 2020 een boek over het priesterschap, het celibaat en de crisis van de Katholieke Kerk, Uit de grond van ons hart. Het boek leidde tot controverse rondom de vraag of het mede was geschreven door paus emeritus Benedictus XVI.

Kardinaal Sarah zei, dat hij in zijn nieuwe boek zijn genegenheid en bemoediging wilde uitdrukken, zowel voor priesters die het moeilijk hebben als voor hen die zich sterk voelen in hun roeping.

“Het gaat erom hen aan te moedigen God niet te verliezen, de moed te hebben Christus te volgen zoals zij die vanaf het begin, op de dag van hun wijding, hebben aanvaard,” legde hij uit. “Want de crisis die we vandaag in de Kerk doormaken, hangt in wezen af van de crisis in het priesterschap.”

De kardinaal gaf ook commentaar op het misbruikschandaal onder priesters en zei dat de Kerk “niet bang moet zijn voor de waarheid.”

“We moeten ons diep gekwetst voelen, eronder lijden zoals Christus leed toen Judas Hem verraadde, toen Petrus Hem verloochende,” zei hij, eraan toevoegend, dat de Kerk en haar priesters geacht worden modellen te zijn, en dat zelfs één geval van misbruik er één te veel is.

“De ontdekking van zoveel begane zonden geeft ons een beter begrip van de evidente steriliteit van onze plaatselijke kerken. Hoe zouden we vrucht kunnen dragen als zo’n kankergezwel van binnen aan ons knaagt? Wij moeten de betekenis van boete en berouw herontdekken”, zei hij, en hij drong aan op de aanbidding van Jezus in het Heilig Sacrament “tot eerherstel voor de ontheiligingen die zijn beeld in de zielen van kinderen heeft ondergaan”.

Kardinaal Sarah voegde er echter aan toe, dat katholieken zich niet door ontmoediging moeten laten overmeesteren, omdat de overgrote meerderheid van de priesters trouw is, wat een reden tot dankbaarheid is.

“Hun dagelijkse en verborgen trouw maakt geen lawaai, maar draagt in stilte diepe kiemen van vernieuwing in zich”, zei hij.

“Het is aan ons om uit te zoeken hoe de schuldige priesters kunnen worden bestraft en, indien mogelijk, zo verzorgd, genezen, begeleid, dat dergelijke daden niet meer gebeuren,” vervolgde de kardinaal. “Bovenal is het aan ons om niet toe te laten, dat deze gruwelen zielen van Christus afkeren en zoveel onschuldige slachtoffers in lijden opsluiten”.

Het boek van kardinaal Sarah is opgedragen aan seminaristen, en hij zei dat hij ook hen wilde bemoedigen, omdat zij studeren om priester te worden in een moeilijke tijd.

Hij zei dat hij hen wilde zeggen dat als Christus hen geroepen heeft tot het katholieke priesterschap, hij hen ook de middelen zal geven om Hem werkelijk te volgen.

“Probeer deze roeping serieus te nemen. De Heer die je roept, zal je niet alleen laten. Hij zal je steunen met zijn genade, maar je moet zelf een volledig verwerkelijkt mens zijn, een echt, eerlijk, oprecht mens, die alle menselijke kwaliteiten bezit”, zei hij.

Gezinnen spelen een belangrijke rol in de ondersteuning van priesters, zo merkte hij op, en hij moedigde mensen aan priesters bij hen thuis uit te nodigen om te bidden en te praten.

Een sterk gebedsleven is van vitaal belang voor elke priester, zei hij, waarbij hij het voorbeeld aanhaalde van heiligen als de heilige Johannes Vianney, de Pastoor van Ars.

Toen zijn interviewer erop wees, dat “het Frankrijk van de Pastoor van Ars niet het Frankrijk van de 21ste eeuw is,” antwoordde kardinaal Sarah: “Inderdaad, maar de mens is dezelfde. De mens verandert niet. Hij heeft dezelfde ambities, hij heeft dezelfde gebreken, dezelfde ondeugden van Adam tot vandaag.”

“Het zijn alleen de omstandigheden die we hebben gecreëerd die ons in verwarring kunnen brengen, maar de mens verandert niet,” benadrukte hij, eraan toevoegend dat “de Fransman van de Pastoor van Ars de Fransman van vandaag is, met het verschil dat de Fransman van vandaag een mobiele telefoon heeft … Maar in zijn ambities, in zijn ondeugden en zijn gebreken is hij dezelfde. We hebben nog steeds behoefte aan heilige priesters die zich met Christus vereenzelvigd hebben”.

De kardinaal maakte ook een opmerking over de manier waarop Frankrijk en andere westerse landen zich hebben afgesloten voor God.

“Als Frankrijk, als het Westen, dankzij het ambt van priesters, herontdekt dat God onder ons is gekomen, dat hij van ons houdt, dat hij ons heil wil, dat hij wil dat wij de waarheid ontdekken en dat deze waarheid ons zal helpen ons te bevrijden, dan zal de zending mogelijk zijn,” zei hij.

“Maar er is geen reden om te wanhopen,” vervolgde hij. “Daarom moeten priesters hun zending herontdekken, priesters moeten hun identiteit herontdekken. Zij zijn de aanwezigheid van Christus te midden van deze wereld. Als zij zich goed gedragen, als zij de aanwezigheid van Christus zijn, dan kunnen Frankrijk en het Westen hem beetje bij beetje herontdekken.”

 

Keywoorden – | Evangelie | Kardinaal Robert Sarah | NCRegister | Priesterschap

Bron: https://www.ncregister.com/cna/cardinal-sarah-calls-catholic-priests-to-spiritual-renewal-in-new-book

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel